Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
77/2013 2013-09-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki zależnej Impexmetal S.A., iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 4 kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 20 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,14% kapitału zakładowego Spółki Boryszew SA. i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Transakcja ta spowodowała przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Boryszew S.A.
Przed nabyciem ww. akcji:
- Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 108.443.574 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,929% kapitału zakładowego, uprawniających do 108.443.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 4,929% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Na dzień nabycia, tj. 20.09.2013r.:
- Spółka Impexmetal S.A. posiadała bezpośrednio 111.443.574 sztuk akcji Boryszew S.A. stanowiących 5,066% kapitału zakładowego, uprawniających do 111.443.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 5,066% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »