Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
72/2013 2013-09-24 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu dnia 23 września 2013 roku w transakcji giełdowej 20.000.000 sztuk akcji Boryszew SA. Transakcja ta spowodowała zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji – 22 września 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.146.501.384 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,11% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 154.977.882 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 7,044% udziału w kapitale zakładowym spółki. Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał także bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 1.288.029.266 głosów na WZ, co stanowiło 58,546% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 23 września 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.166.309.943 akcje Boryszew SA, które stanowią 53,014% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 154.977.882 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 7,044% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.321.287.825 głosów na WZ, co stanowi 60,058% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »