Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
65/2013 K 2013-09-12 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 65/2013 z dnia 2 września 2013 roku – nabycie obligacji przez jednostkę zależną.
W raporcie 65/2013 roku z dnia 2 września 2013 roku Zarząd Boryszew S.A. poinformował, iż jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła 63 obligacje imiennych serii K, o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowane w ramach Programu emisji 3 – letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 63.000.000,00 zł.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2014 roku.

 

Winno być:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka Impexmetal S.A., jednostka zależna od Boryszew S.A.,
w dniu 2 września 2013 roku nabyła 63 obligacje imienne serii K, o nominale 1.000.000,00 zł każda, wyemitowane w ramach Programu emisji 3 – letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Objęte obligacje zastępują obligacje Boryszew SA serii F wyemitowane w dniu 30 maja 2012 roku
i objęte przez Impexmetal S.A., których termin wykupu upłynął w dniu 31 sierpnia 2013 roku.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 63.000.000,00 zł.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2014 roku.
Spółka Boryszew S.A., jak i Impexmetal S.A., wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. Osoby zarządzające i nadzorujące Boryszew S.A. pełnią funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A.

Ze względu na fakt, iż wartość nabytych przez Spółkę Impexmetal S.A. obligacji przewyższa 10% kapitałów własnych Boryszew S.A., powyższe zdarzenie uznaje się za nabycie aktywów o znacznej wartości.

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia

 

Podpisy:
Miłosz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »