Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2013 K 2013-09-12 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 64/2013 z dnia 2 września 2013 roku – Emisja obligacji
W raporcie 64/2013 roku Zarząd informował, iż w dniu 2 września 2013 roku, w ramach Programu – 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, która zastępuje obligacje, wyemitowane przez Boryszew S.A. w dniu 30 maja 2012 roku.
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje imienne serii K.
2) Wielkość emisji:
63 obligacje o łącznej wartości nominalnej 63.000.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2014 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
 

Winno być:
W dniu 2 września 2013 roku, w ramach Programu – 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, która zastępuje obligacje, wyemitowane przez Boryszew S.A. w dniu 30 maja 2012 roku. 1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje imienne serii K, emitowane w formie dokumentu, niezabezpieczone. kuponowe, odsetki płatne w okresach kwartalnych.
2) Wielkość emisji:
63 obligacje o łącznej wartości nominalnej 63.000.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2014 roku wg ich wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych wg zmiennej stopy procentowej.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 677.045 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji proponowanych do nabycia nie zmieni się znacząco.


Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia

 

Podpisy:
Miłosz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »