Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


GK Boryszew poprawia wyniki i skutecznie zarządza kapitałem obrotowym

W pierwszym półroczu 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 3 211 mln zł. Wynik netto osiągnął poziom 73 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 229 mln zł. Wyniki Boryszewa na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów uległy zdecydowanej poprawie. Grupa zanotowała wzrost EBITDA o 49 mln zł (54% IQ19 v. IIQ19). Zysk netto zwiększył się pomiędzy kwartałami pierwszego półrocza 2019 o ponad 100% – z 24 mln zł w IQ19 do 49 mln zł w IIQ19. Boryszew istotnie podniósł efektywność zarządzania kapitałem obrotowym.

Jednym z istotnych wydarzeń drugiego kwartału było włączenie do Grupy Boryszew Grupy Kapitałowej Alchemia, w skład której wchodzi 6 zakładów produkujących wyroby ze stali. Pomimo inwestycji i nakładów finansowych przeznaczonych na konsolidację z Alchemią oraz Impexmetalem Grupa utrzymuje stabilny poziom zadłużenia finansowego. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 3,1 w drugim kwartale i był minimalnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 r., kiedy wynosił 3,0.

- W końcu poprzedniego roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania majątkiem w naszych zakładach. Udało nam się zmniejszyć kapitał obrotowy netto, m.in. zmniejszając poziom należności o 17% – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. - Konsolidacja Grupy Alchemia od drugiego kwartału w niewielkim stopniu przełożyła się na wyniki całej Grupy w pierwszym półroczu. Obecnie pracujemy nad uzyskaniem pełnej synergii wszystkich naszych zakładów. Efekty pracy w tym zakresie będą widoczne w perspektywie kolejnych kwartałów – dodał Piotr Lisiecki.

Grupa Boryszew znacząco zmniejszyła kapitał obrotowy netto. Dla samej Grupy Boryszew spadł on o blisko 15% w stosunku kwartał do kwartału, podczas gdy w Alchemii w analizowanym okresie wzrósł o 3%.

W Segmencie Motoryzacja Grupa Boryszew znacząco poprawiła wyniki – głównie za sprawą lepszej organizacji pracy oraz zmniejszenia kosztów produkcji. EBITDA w tym Segmencie w drugim kwartale wzrosła o blisko 60% w porównaniu do wyniku pierwszego kwartału bieżącego roku.

- W Segmencie Motoryzacja poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz znacząco zmniejszyliśmy koszty złej jakości, w tym również poziom „scrapu”. Poza pozyskiwaniem nowych nominacji pracujemy nad przejęciem nowych projektów od konkurencji, co pozwoli nam w krótkim czasie zwiększyć poziom przychodów w Segmencie – powiedział Piotr Lisiecki.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Boryszew przeznaczyła 89 mln zł na inwestycje. Głównie w Segmencie Motoryzacja (22 mln zł) i Segmencie Metale (66 mln zł). W nadchodzących okresach Grupa planuje wdrożyć kolejne projekty innowacyjne, których efektem będzie m.in rozwój portfolio produktowego w Segmencie Metale poprzez np. walcówkę z wysokowytrzymałych stopów aluminium w NPA Skawina, innowacyjny stop aluminium z wysoką zawartością magnezu w Aluminium Konin, czy stop miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej w Walcowni Metali „Dziedzice”.
 

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »