Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Relacje inwestorskie RSS

Stabilne wyniki Grupy Boryszew po I kwartale 2018 roku

A A A

W I kwartale 2018 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 51,4 mln zł zysku netto i 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wyraźnie wzrosły wyniki segmentu Metale w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży.

Wyniki po I kwartale 2018

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew miała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży względem 1,60 mld zł przed rokiem. W największym stopniu do przychodów Grupy kontrybuował Segment Metale, który z wynikiem 978,3 mln zł na koniec I kwartału 2018 r. odpowiadał za przeszło 60 proc. wszystkich obrotów Grupy (58,6 proc. w I kwartale 2017 r.). Drugim co do ważności obszarem działalności był Segment Motoryzacja, który wypracował w tym okresie stabilne wyniki, osiągając 504,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe segmenty zanotowały wyniki sprzedaży zbliżone do zeszłorocznych.

- "Publikowane niedawno wyniki za 2017 r. pokazały, że Grupa z sukcesami realizuje przyjętą strategię rozwoju. W I kwartale tego roku kontynuowaliśmy tę drogę i budowaliśmy potencjał pod wzrosty w kolejnych okresach. W pierwszych trzech miesiącach zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży, będący pochodną wzrostu wolumenów sprzedaży do 85,7 tys. ton z zeszłorocznego poziomu 81,6 tys. ton" - mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Skonsolidowana EBITDA Boryszew wyniosła 110,7 mln zł, a największy w niej udział miał Segment Metale, który wygenerował ponad połowę tego wyniku (67,7 mln zł). Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa wypracowała 75,1 mln zł. W ujęciu netto Grupa zarobiła w tym czasie 51,3 mln zł.

- "Niższy wynik zrealizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku wynika przede wszystkim z czynników makroekonomicznych, głównie ze wzmocnienia kursu złotówki do euro i dolara oraz wzrostu cen surowców, który szczególnie odczuwalny był w Segmencie Motoryzacji. Jesteśmy firmą globalną, generujemy ponad 60 procent przychodów poza Polską, dlatego umocnienie złotówki wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. Na spadek wyniku pierwszego kwartału w porównaniu do ubiegłego roku miała również wpływ wypłata części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia fabryki w Prenzlau w pierwszym kwartale 2017 roku" – skomentował p.o. Prezesa Boryszewa.

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew przeznaczyła na inwestycje w aktywa rzeczowe oraz finansowe 96,8 mln złotych, co zostało sfinansowane środkami własnymi oraz dodatkowym zadłużeniem. Poziom zadłużenia (zadłużenie netto do EBITDA) wynosi 2,3x (spadek z 2,5x w porównywalnym okresie ubiegłego roku) i jest na bezpiecznym poziomie.

Perspektywy rozwoju

Kluczowa dla wyników Grupy Boryszew jest sytuacja makroekonomiczna w Europie, gdzie Grupa osiąga ponad 90% swoich obrotów. Warunki prowadzenia biznesu Grupy Boryszew w krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce, po I kwartale 2018 r. były na poziomie zbliżonym do sytuacji w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- "W ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będziemy się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi" - dodał Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Grupy Boryszew 2017 i_IQ 2018
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »