Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Boryszew: 204 mln zł zysku netto w 2017 roku

W 2017 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 204 mln zł zysku netto (wzrost o 5,1 proc. r/r) i 6,3 mld zł przychodów, tj. o 11,5 proc. więcej niż w 2016 roku.

Wyniki po roku 2017

Zysk netto Grupy Boryszew w roku 2017 r. był wyższy o 9,8 mln zł od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 469,2 mln zł, natomiast zysk operacyjny 335,4 mln zł.

- "Dobre wyniki 2017 roku są efektem kontynuacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i poszerzania jej portfolio produktowego. Wzrost przychodów wiązał się z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, z lepszą sprzedażą w Segmencie Aluminium oraz ogólną poprawą sytuacji makroekonomicznej w kraju i w strefie euro" ― mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki Grupy Boryszew zostały obniżone poprzez rezerwy dokonane na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi postępowaniami kontrolnymi, dotyczącymi podatku VAT w spółkach przetwórstwa metali. Rezerwa na zobowiązania wyniosła 65 mln zł, natomiast na zobowiązania warunkowe 38 mln zł. Spółki z Grupy Boryszew, których dotyczą decyzje organów skarbowych, zapowiedziały odwołania.

- "Nasze spółki z Grupy, podobnie jak Skarb Państwa, są ofiarami oszustw podatkowych, podczas gdy w ocenie organów stają się podejrzanymi. Podmiotom z branży przetwórstwa metali zarzuca się brak należytej staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, tymczasem kryteria takiej staranności nie zostały nigdzie dokładnie określone. W praktyce oczekuje się od spółki, że wykryje i przewidzi wszelkie przestępcze działania wśród swoich kontrahentów – czyli zrobi to, na co organom skarbowym potrzeba często wielu lat pracy, przy wykorzystaniu narzędzi, którymi my – przedsiębiorcy – nie dysonujemy" – powiedział Piotr Szeliga.
- "Co istotne, organy skarbowe oceniają przeszłość z szerokiej perspektywy, analizują konkretne stany faktyczne z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, a często to, co zauważa obecnie organ skarbowy w praktyce codziennego obrotu było całkowicie nie do uchwycenia" ― dodaje p.o. Prezesa Boryszewa.

Wyniki sprzedaży i perspektywy rozwoju

W 2017 r. Grupa Boryszew wypracowała 6,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,6 mld zł w roku 2016.

- "Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na wolumeny sprzedaży w Segmencie Metali miał zrealizowany plan inwestycyjny w zakładzie w Koninie, który umożliwił osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie blisko 100 tys. ton rocznie" – wyjaśnia p.o. Prezesa Boryszewa.

Grupa Kapitałowa Boryszew w ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będzie się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Podsumowanie wyników

Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 r. (dane w mln PLN):

   2017 2016   Zmiana r/r
(%)
Przychody ze sprzedaży  6 290  5 643  11,5%
Zysk z działalności operacyjnej 335,4   264,6 26,8% 
EBITDA  469,2 385,8   21,6%
Marża EBITDA  7,5%  6,8%  
Zysk netto  203,9  194,0  5,1%

Grupa Boryszew zanotowała znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zysk przypadający na jedną akcję wzrósł z 60 groszy na koniec 2016 roku do 80 groszy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »