Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Relacje inwestorskie RSS

Boryszew: 204 mln zł zysku netto w 2017 roku

A A A

W 2017 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 204 mln zł zysku netto (wzrost o 5,1 proc. r/r) i 6,3 mld zł przychodów, tj. o 11,5 proc. więcej niż w 2016 roku.

Wyniki po roku 2017

Zysk netto Grupy Boryszew w roku 2017 r. był wyższy o 9,8 mln zł od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 469,2 mln zł, natomiast zysk operacyjny 335,4 mln zł.

- "Dobre wyniki 2017 roku są efektem kontynuacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i poszerzania jej portfolio produktowego. Wzrost przychodów wiązał się z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, z lepszą sprzedażą w Segmencie Aluminium oraz ogólną poprawą sytuacji makroekonomicznej w kraju i w strefie euro" ― mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki Grupy Boryszew zostały obniżone poprzez rezerwy dokonane na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi postępowaniami kontrolnymi, dotyczącymi podatku VAT w spółkach przetwórstwa metali. Rezerwa na zobowiązania wyniosła 65 mln zł, natomiast na zobowiązania warunkowe 38 mln zł. Spółki z Grupy Boryszew, których dotyczą decyzje organów skarbowych, zapowiedziały odwołania.

- "Nasze spółki z Grupy, podobnie jak Skarb Państwa, są ofiarami oszustw podatkowych, podczas gdy w ocenie organów stają się podejrzanymi. Podmiotom z branży przetwórstwa metali zarzuca się brak należytej staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, tymczasem kryteria takiej staranności nie zostały nigdzie dokładnie określone. W praktyce oczekuje się od spółki, że wykryje i przewidzi wszelkie przestępcze działania wśród swoich kontrahentów – czyli zrobi to, na co organom skarbowym potrzeba często wielu lat pracy, przy wykorzystaniu narzędzi, którymi my – przedsiębiorcy – nie dysonujemy" – powiedział Piotr Szeliga.
- "Co istotne, organy skarbowe oceniają przeszłość z szerokiej perspektywy, analizują konkretne stany faktyczne z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, a często to, co zauważa obecnie organ skarbowy w praktyce codziennego obrotu było całkowicie nie do uchwycenia" ― dodaje p.o. Prezesa Boryszewa.

Wyniki sprzedaży i perspektywy rozwoju

W 2017 r. Grupa Boryszew wypracowała 6,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,6 mld zł w roku 2016.

- "Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na wolumeny sprzedaży w Segmencie Metali miał zrealizowany plan inwestycyjny w zakładzie w Koninie, który umożliwił osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie blisko 100 tys. ton rocznie" – wyjaśnia p.o. Prezesa Boryszewa.

Grupa Kapitałowa Boryszew w ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będzie się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Podsumowanie wyników

Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 r. (dane w mln PLN):

   2017 2016   Zmiana r/r
(%)
Przychody ze sprzedaży  6 290  5 643  11,5%
Zysk z działalności operacyjnej 335,4   264,6 26,8% 
EBITDA  469,2 385,8   21,6%
Marża EBITDA  7,5%  6,8%  
Zysk netto  203,9  194,0  5,1%

Grupa Boryszew zanotowała znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zysk przypadający na jedną akcję wzrósł z 60 groszy na koniec 2016 roku do 80 groszy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »