Biuro prasowe

Publikacje

29.05.2020 PAP Biznes: Boryszew spodziewa się wzrostu produkcji w zakładach automotive w czerwcu i lipcu

Boryszew ocenia, że poziom produkcji w ponownie uruchomionych zakładach automotive nie jest jeszcze satysfakcjonujący, ale spodziewa się jego wzrostu w czerwcu i lipcu - wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Lisieckiego podczas piątkowej wideokonferencji.

"Od początku maja rozpoczęliśmy uruchamianie i uruchomiliśmy wszystkie nasze zakłady (segmentu automotive-PAP). Oczywiście poziom produkcji, który jest obecnie realizowany, nie jest jeszcze na satysfakcjonującym poziomie, ale oczekujemy, że w czerwcu i lipcu te poziomy będą już na tyle znaczące, że będziemy mogli normalnie funkcjonować w nowym otoczeniu rynkowym" - powiedział prezes Boryszewa.

Więcej


18.09.2019 Puls Biznesu: Boryszew spogląda na Wschód

Firmę Romana Karkosika czeka pracowity koniec roku. Ma zakończyć „przegląd opcji strategicznych” i zdecydować o inwestycjach w Chinach i Rosji.

Boryszew rozważa przeniesienie i rozbudowę fabryki akcesoriów motoryzacyjnych w Chinach. Ostateczna decyzja ma zapaść pod koniec roku, a zależeć będzie od uzyskania nowych tzw. nominacji, czyli zamówień od chińskiego producentów samochodów. Boryszew nie ujawnia, o jaką firmę chodzi.

- Jest duża szansa, że otrzymamy te nominacje — mówi Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.

Więcej


19.09.2019 Parkiet.com: Boryszew spodziewa się mocnego II półrocza

Po dobrym II kwartale zarząd podtrzymuje, że w skali całego roku wyniki koncernu powinny być lepsze niż w ubiegłym. Niemniej wyzwań nie brakuje.

Przy zbliżonych przychodach (3,21 mld zł) kontrolowana przez Romana Karkosika przemysłowa grupa w I półroczu zanotowała 6,2-proc. spadek zysku brutto ze sprzedaży, do 313,1 mln zł i 13-proc. spadek zysku operacyjnego, do 136,3 mln zł. Czysty zysk z działalności kontynuowanej zmniejszył się o 31 proc., do 74,6 mln zł. Zysk netto po I półroczu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 29 proc., do 52,87 mln zł.

Więcej
 

 


30.05.2019 money.pl: Boryszew myśli o wyjściu z płynem Borygo poza Polskę i Europę

Boryszew planuje w najbliższych tygodniach podpisać umowę dotyczącą wyjścia z płynem Borygo poza Europę, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

„Staramy się wychodzić z płynem Borygo poza Polskę i Europę, w najbliższych dniach lub tygodniach, a na pewno w czerwcu, podpiszemy umowę w tej sprawie" - zapowiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Podkreślił, że z punktu widzenia całej grupy nie będzie to znacząca umowa, ale dla zakładu ERG Sochaczew będzie to istotny element dywersyfikacji geograficznej. 

Więcej


30.05.2019 strefainwestorow.pl: Boryszew miał w I kw. 90 mln zł EBITDA, zwiększy moce produkcyjne i rozbuduje portfel

Grupa Boryszew zanotowała w pierwszym kwartale 2019 roku 24 mln zł zysku netto, 90 mln zł wyniku EBITDA oraz 1,5 mld zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie. Z dostępnych prognoz analityków wynika, że spodziewali się oni 26,5 mln zł zysku netto, 91,9 mln zł EBITDA i 1,5 mld zł przychodów.

W komentarzu do wyników Boryszew podał, że grupa planuje zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę portfela produktowego w segmencie metale, dalszy rozwój segmentu motoryzacyjnego oraz poprawę efektywności finansowej wszystkich posiadanych spółek.

Na początku 2019 roku spółki grupy z segmentu motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln euro, z czego ponad 15 mln euro przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw sztucznych. 

Więcej


30.05.2019 money.pl: Boryszew rozważa budowę nowej fabryki części samochodowych w Rosji

Grupa Boryszew analizuje możliwość budowy nowego zakładu produkcji części samochodowych w Rosji, w okolicach Sankt Petersburga, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca 2019 roku.

„Rozmawiamy z nowym producentem samochodów pochodzącym z Azji, zainteresowanym rozwojem na rynku rosyjskim. Jeśli pozyskamy nominację na produkcję części, być może podejmiemy decyzję o budowie nowego zakładu" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że istniejący zakład spółki w Rosji jest najbardziej efektywną fabryką w segmencie motoryzacyjnym.

Więcej


30.05.2019 BANKIER.PL: Grupa Boryszew oczekuje poprawy wyników w 2019 roku

Grupa Boryszew spodziewa się poprawy wyników finansowych w 2019 roku w stosunku do 2018 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Piotr Lisiecki.

„Oczekuję, że wyniki grupy w 2019 roku będą lepsze niż w roku 2018. Może wynik pierwszego kwartału w stosunku do pierwszego kwartału 2018 r. nie jest lepszy, ale na pewno drugi kwartał będzie lepszy i zdecydowanie trzeci i czwarty kwartał będzie lepszy od tego, co obserwowaliśmy w 2018 roku" - powiedział.

W styczniowym wywiadzie dla PAP Biznes prezes zapowiedział wzrost przychodów i EBITDA grupy w każdym z głównych segmentów działalności w 2019 roku.

Więcej


23.11.2018 PARKIET: W PLANACH CZĘŚCI DO AUT ELEKTRYCZNYCH

Zarząd przemysłowej grupy specjalizującej się w produkcji komponentów do samochodów zwrócił uwagę na znaczący spadek produkcji aut w Europie w ostatnich miesiącach w związku z wprowadzeniem od września nowych norm emisji spalin, co negatywnie wpłynęło na wyniki grupy. Negatywny wpływ na przychody tego czynnika grupa szacuje na 57 mln zł. - W IV kwartale będziemy odczuwali jeszcze wpływ zmian certyfikacji na rynku nowych aut. Nie posiadamy precyzyjnych informacji, ale oczekuję, że produkcja w tym okresie będzie niższa od pierwotnie oczekiwanej - uważa Cezary Pyszkowski, członek zarządu Boryszewa. Jednocześnie liczy, że od I kwartału 2019 roku produkcja wróci do wyższych poziomów, co przełoży się na poziom zamówień dla spółek z grupy.


Boryszew dostrzega duży potencjał w rynku aut elektrycznych. Dlatego w 2019 roku planuje rozpoczęcie seryjnej produkcji części do tych samochodów. - Wszyscy znaczący producenci zaczynają inwestować w rozwój samochodów elektrycznych. Volkswagen inwestuje w centra elektromobilności, które powstają blisko naszych zakładów, gdzie będziemy jednym z beneficjentów tej nowej strategii. Pozyskaliśmy już pierwsze nominacje - poinformował Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.


22.11.2018 WNP.PL: W PRZYSZŁYM ROKU BORYSZEW URUCHOMI PRODUKCJĘ DLA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Już w 2019 r. mamy w planach start produkcji seryjnej do samochodów elektrycznych - powiedział Cezary Pyszkowski, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny.
 

  • Volkswagen inwestuje w centra elektromobilności, które powstają blisko zakładów Boryszewa.
  • Elektromobilność może być także szansą dla zakładów produkujących aluminium.
  • Wprowadzenie normy WLTP spowodowało obniżenie przychodów motoryzacyjnej części Boryszewa o 57 mln zł.

Więcej


22.11.2018 MONEY.PL: BORYSZEW MIAŁ 43,12 MLN ZŁ ZYSKU NETTO OGÓŁEM Z DZ. KONT. W III KW. 2018 R.

Boryszew odnotował 43,12 mln zł zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 70,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności zaniechanej i kontynuowanej) w III kw. 2018 r. wyniósł 23,72 mln zł wobec 54,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,44 mln zł wobec 103,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 437,01 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 521,2 mln zł rok wcześniej.

Więcej


22.11.2018 WYBORCZA.BIZ: BORYSZEW WIDZI OPTYMISTYCZNĄ PERSPEKTYWĘ DLA SEGM. MOTORYZACJI OD I KW. 2019 R.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Boryszew optymistycznie patrzy na możliwości wzrostu sprzedaży w segmencie motoryzacji od I kw. 2019 r. w związku z uzyskaniem nowej certyfikacji przez producentów samochodów, poinformował członek zarządu Cezary Pyszkowski.

"W IV kw. będziemy odczuwali jeszcze wpływ zmian certyfikacji na rynku. Nie mamy precyzyjnych informacji, ale oczekuję, że produkcja [samochodów] w IV kw. będzie niższa od pierwotnie oczekiwanej" - powiedział Pyszkowski podczas konferencji prasowej.

Boryszew zakłada, że produkcja wróci do wyższych poziomów od nowego roku, co przełoży się na zamówienia dla spółek z jego grupy kapitałowej.

Więcej 
 


4.09.2018 PARKIET.COM: BORYSZEW MIERZY SIĘ Z KOSZTAMI

Wzrost cen usług budowlanych spowolni tempo inwestycji w zwiększenie mocy walcowni aluminium w Koninie, wyzwaniem są galopujące ceny prądu.

Menedżerowie kontrolowanej przez Romana Karkosika Grupy Boryszew uważają I półrocze za udane. W części metalowej EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wzrosła o 11 proc., do 151 mln zł. W części motoryzacyjnej skurczyła się co prawda o 38 proc., do 63 mln zł, ale gdyby wyłączyć zdarzenia jednorazowe spadek sięgnąłby tylko 3 proc., do 84 mln zł.

Więcej


4.09.2018 WYBORCZA.BIZ: BORYSZEW ZAINTERESOWANY PRZEJĘCIAMI, ALE OBECNIE NIE PROWADZI 'TWARDYCH' ROZMÓW'

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Boryszew jest otwarty na akwizycje podmiotów branżowych, ale obecnie nie prowadzi żadnych "twardych" rozmów na ten temat, poinformował p.o. prezesa Boryszewa Piotr Szeliga.

"W maju mówiliśmy, że pewne rozmowy trwają, ale z nikim nie podpisaliśmy żadnej umowy. To są spotkania na temat wizji, planów, ale nic 'twardego' nie wydarzyło się, ani jeśli chodzi o automotive, ani segment aluminium" - powiedział Szeliga podczas konferencji prasowej.

Więcej

 


30.08.2018 WNP.PL: WZROST CEN METALI NAPĘDZA SPRZEDAŻ BORYSZEWA. ZŁOTÓWKA POWODUJE PROBLEMY

Przychody Grupy Kapitałowej Boryszew w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 3,24 mld zł i były o 2,4 proc. wyższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosły 3,17 mld zł. Niższy był jednak zysk netto. Jeden z głównych powodów: słabnący złoty.

Więcej 


18.05.2018 PAP: Grupa Boryszew planuje w '18 przeznaczyć na inwestycje 320-350 mln zł

Grupa Boryszew planuje w 2018 roku przeznaczyć na inwestycje kwotę 320-350 mln zł - poinformował pełniący obowiązki prezesa spółki Piotr Szeliga. Z powodu dużych planów rozwojowych zarząd Boryszewa będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok.

"W 2017 roku nasz CAPEX wyniósł 193 mln zł. W tym roku zakładamy jego znaczący wzrost, do kwoty około 320-350 mln zł" - powiedział na czwartkowym spotkaniu z analitykami i dziennikarzami p.o. prezesa Piotr Szeliga.

więcej 


18.05.2018 PULS BIZNESU: Boryszew tym razem bez prognoz

Grupa chce w tym roku wydać na inwestycje 320-350 mln zł. W zeszłym CAPEX miał wynieść 250-300 mln zł, ostatecznie stanęło na 193 mln zł.

Zeszły rok kontrolowana przez Romana Karkosika Grupa Boryszew — zgodnie z prognozami zarządu — miała wypracować prawie 540 mln EBITDA i 305,5 mln zł zysku netto. Oznaczałoby to skok — odpowiednio — o 41 proc. i prawie 60 proc. w stosunku do wyników wypracowanych w 2016 r. Nie udało się. Ostatecznie skonsolidowana EBITDA wyniosła 469 mln zł, zaś czysty zarobek — 204 mln zł. Grupa odnotowała więc wzrost, ale był on znacznie skromniejszy, niż prognozowano. Przychody (ich prognoz nie publikowano) grupy wzrosły w stosunku do 2016 r. o 11 proc. i sięgnęły 6,29 mld zł.

więcej


18.05.2018 Parkiet: Boryszew chce poprawić ubiegłoroczny rekord

Co prawda I kwartał wypadł słabiej, ale zarząd widzi potencjał, by cały rok był lepszy. Na razie nie zapowiada się, by grupa miała się zmniejszyć. Dywidendy nie są zakładane.

więcej


8.05.2018 PAP: Boryszew nie planuje wypłacać dywidendy z powodu dużego programu inwestycyjnego (wywiad)

Boryszew nie planuje wypłacać dywidendy z powodu dużego programu inwestycyjnego - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa Piotr Szeliga. Szacuje on, że w tym roku nakłady grupy w segmencie metalowym mogą wynieść ok. 250 mln zł, w segmencie motoryzacyjnym ok. 100 mln zł, a w pozostałych do 50 mln zł.

"Biorąc pod uwagę duży program inwestycyjny, nie będziemy rekomendować dywidendy za 2017 rok, ale i w horyzoncie całego pięcioletniego programu inwestycyjnego. Nawet przy naszych dobrych wynikach trudno byłoby realizować program inwestycyjny wart ponad 1 mld zł i jeszcze myśleć o dywidendzie" - powiedział Piotr Szeliga, który pełni obowiązki prezesa Boryszewa od 19 stycznia.

więcej


8.05.2018 PAP: Grupa Boryszew liczy w '18 na kilkanaście proc. wzrostu EBITDA (wywiad)

Grupa Boryszew, która miała w 2017 roku prawie 470 mln zł EBITDA, liczy, że w tym roku jej wynik EBITDA może wzrosnąć o kilkanaście procent rdr. Wszystkie trzy główne segmenty działalności grupy mają potencjał do poprawy wyników - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa Piotr Szeliga.

"2017 rok był znakomity, w segmencie motoryzacyjnym historycznie najlepszy. W obszarze metali, po odsianiu zdarzeń jednorazowych, również zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Koniunktura póki co nie słabnie, więc liczymy, że w 2018 roku wyniki jeszcze się poprawią. Możemy oczekiwać dalszego, kilkunastoprocentowego wzrostu wyniku EBITDA grupy. Wolumeny sprzedaży powinny kontynuować wzrosty, natomiast wartość sprzedaży będzie już wypadkową kursów walutowych i cen metali" - powiedział Szeliga w wywiadzie dla PAP Biznes.

więcej


27.04.2018 Parkiet: Boryszew: W tym roku dalszy wzrost, ale nie skokowy

Kontrolowana przez Romana Karkosika przemysłowa grupa w 2017 r. miała 6,29 mld zł przychodów, czyli o ponad 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o niemal 12 proc., do 732,7 mln zł. Zysk operacyjny urósł w szybszym tempie, bo o 27 proc., do 335,4 mln zł. Tak dobry wynik udało się osiągnąć mimo uwzględnienia dużych rezerw na roszczenia urzędów skarbowych z tytułu VAT (50 mln zł) i odpisania aktywów na rozruch fabryki (16,2 mln zł). Te negatywne czynniki zostały bowiem zrekompensowane m.in. aktualizacją wyceny nieruchomości inwestycyjnych (32 mln zł) czy odwróceniem odpisów.

więcej


26.04.2018 BUSINESSINSIDER.PL: Rośnie zysk Boryszewa do 173 mln zł

Boryszew odnotował spory wzrost skonsolidowanego zysku netto. W 2017 roku było to 173,01 mln zł wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 335,45 mln zł wobec 264,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 290,34 mln zł w 2017 r. wobec 5 643,62 mln zł rok wcześniej.

więcej


16.11.2017 Parkiet: Grupa Boryszew zbiera owoce restrukturyzacji

Segment motoryzacyjny poprawił rentowność, w metalach efekty inwestycji będą widoczne nieco później.

– Realizacja całorocznej prognozy EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja – red.) będzie ambitnym wyzwaniem, niemniej podtrzymujemy szacunki. Październik i listopad wyglądają na mocne, spodziewamy się, że grudzień też wypadnie dobrze – powiedział Jarosław Michniuk, prezes Boryszewa. 

więcej

 


15.11.2017 Bankier.pl: Boryszew zakłada wzrost wyników w '18, choć nie tak skokowy jak w tym roku

Boryszew zakłada, że w 2018 r. grupa zanotuje kolejny wzrost wyników, choć nie tak spektakularny, jak w tym roku. Kolejny skok, jeśli chodzi o rezultaty finansowe, będzie możliwy w 2019 r., po uruchomieniu realizowanych projektów inwestycyjnych - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Jarosław Michniuk.

więcej


15.11.2017 Puls Biznesu: Boryszew idzie w innowacje

Przemysłowa grupa uzyskała już w tym roku dofinansowanie siedmiu innowacyjnych projektów. Planuje jeszcze sześć wniosków.

- W 2017 r. kontrolowana przez Romana Karkosika grupa opracowała 11 projektów rozwojowych, o których dofinansowanie się starała. Siedem z nich zakwalifikowano do współfinansowania. Łączne nakłady zaplanowane na realizację tych innowacyjnych przedsięwzięć to 140,4 mln zł. Ich dofinansowanie wyniesie 62,5 mln zł.

więcej

 


01.09.2017 PARKIET: Motoryzacja niesie wyniki Boryszewa

Zarząd podtrzymuje prognozę. Uważa, że można wycisnąć jeszcze więcej z produkcji komponentów do aut.

Po I połowie 2017 r. kontrolowany przez Romana Karkosika przemysłowy koncern wykonał 47 proc. całorocznej prognozy wyniku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) i 53 proc. zysku netto (chodzi o wartość przed rozdzieleniem na część przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niedającym kontroli). Grupa uzyskała odpowiednio 255 mln i 162 mln zł.


więcej


31.08.2017 WYBORCZA.BIZ: Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu

Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu - ma on pozwolić na wzrost mocy produkcyjnych i wzrost marż, poinformował prezes Jarosław Michniuk.

"Przygotowujemy wnioski dot. nowego programu inwestycyjnego Impexmetalu. Kiedyś mówiliśmy o projekcie inwestycji rzędu 300 mln zł, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych do 150 tys. ton. Priorytetem dla Impexmetalu jest wzrost marży, na przykład dzięki zapewnieniu sobie produkcji aluminium wysokostopowego. O szczegółach chcemy jednak powiedzieć, gdy program i jego założenia będzie gotowy" – powiedział Michniuk podczas konferencji prasowej.

więcej


31.08.2017 PULS BIZNESU: Karkosik skręca ku motoryzacji

Boryszew stawia na segment automotive, który ma się rozwijać organicznie i być może także przez akwizycje.

Obecnie najważniejszą działalnością Boryszewa jest segment metali: w pierwszej połowie roku przyniósł prawie 60 proc. sprzedaży całej grupy i odpowiadał za nieco ponad połowę zysku EBITDA. Odwrotne proporcje zanotowano natomiast w segmencie motoryzacyjnym, który przyniósł prawie jedną trzecią przychodów kontrolowanej przez Romana Karkosika grupy i aż 40 proc. wyniku EBITDA. W przypadku segmentu chemicznego było to odpowiednio 4,2 proc. i 4,7 proc.

więcej


17.05.2017 Dziennik Gazeta Prawna: Zyskowny Boryszew jedzie na Bliski Wschód

Firma planuje rozwój sekcji motoryzacyjnej. Nowy zakład ma powstać w Toruniu i może w Iranie. Spółka Boryszew miała w I kwartale 78 mln zysku netto, o 34 mln zł więcej niż rok wcześniej. To także skutek restrukturyzacji branży motoryzacyjnej. W sektorze Automotive miał 534 mln zł przychodów. Pomogły mniejsze koszty związane z wadliwymi produktami, wyższe marże i boom w całym sektorze.

więcej


17.05.2017 Puls Biznesu: Boryszew wleciał na lotniska

Grupa Romana Karkosika ma za sobą rekordowy kwartał i podtrzymuje cel: 0,5 mld zł zysku EBITDA w tym roku.

Kontrolowana przez Romana Karkosika grupa Boryszew rozpoczęła w tym roku sprzedaż nowego produktu — płynu do odladzania lotnisk. Pod koniec roku na rynek ma trafić kolejna nowość — płyn do usuwania lodu z samolotów. — W pierwszym kwartale sprzedaliśmy ponad 400 ton tego środka. Na razie naszymi odbiorcami jest kilka lokalnych lotnisk, m.in. Warszawa-Modlin i Lublinek pod Łodzią oraz dwa porty lotnicze w krajach bałtyckich — mówi Jarosław Michniuk, prezes Boryszewa. Środek ułatwiający usuwanie śniegu, szronu i lodu z powierzchni pasów startowych i dróg kołowania wytwarzany jest — podobnie jak borygo, znany płyn do chłodnic samochodowych — w oddziale Boryszew ERG w Sochaczewie.

więcej


17.05.2017 Parkiet: Boryszew w końcu silny motoryzacją

Ten dział spółki znów zaskoczył pozytywnie wynikiem operacyjnym. Zdaniem zarządu w tym roku motoryzacja wreszcie zabłyśnie.

 Kontrolowany przez Romana Karkosika przemysłowy koncern lubi zaskakiwać inwestorów wynikami segmentu motoryzacyjnego. W I kwartale 2017 r. pokazał on absolutnie rekordowy wynik operacyjny – 40 mln zł wobec 12,6 mln zł rok wcześniej i 50,2 mln zł w całym 2016 r.

więcej


19.04.2017 Rzeczpospolita: Boryszew otworzył fabrykę w Prenzlau

Przemysłowy koncern odbudował jeden z najważniejszych dla ramienia motoryzacyjnego zakładów.

Kontrolowany przez miliardera Romana Karkosika Boryszew oficjalnie otworzył zakład produkcji chromowanych samochodowych komponentów z tworzyw sztucznych, odbudowany i znacznie rozbudowany po pożarze w 2014 r. Nowa fabryka powstała w tym samym miejscu, niedaleko granicy z Polską, ze względu na know-how i doświadczenie pracowników - komponenty galwanizowane zapewniają wyższe marże niż standardowe wyroby.

więcej


19.04.2017 Money.pl: Globalny kryzys okazał się dla nich szansą. Dziś co piąte nowe auto w Europie ma części z Boryszewa

- Polska przestała już być miejscem, w którym dla zagranicznych inwestorów liczyła się przede wszystkim tania siła robocza, a wszystkie ważne decyzje zapadały za granicą - mówi w wywiadzie dla WP money Jarosław Michniuk, prezes spółki Boryszew. Po kilku latach restrukturyzacji polska grupa przemysłowa kontrolowana przez Romana Karkosika, coraz wyraźniej rozpycha się na globalnym rynku. Dziś daje pracę m.in. grupie... 2,5 tys. Niemców. W środę otwiera kolejną fabrykę w niemieckim Prenzlau.

więcej


01.04.2017 FORBES: Cały świat montuje polskie części samochodowe

Dekadę narzekano, że Polska, zamiast być producentem zagranicznych samochodów, staje się zaledwie dostawcą dla nich komponentów. Dziś jesteśmy europejską potęgą w ich produkcji. A przy tym polskie firmy wyszły za granicę i wytwarzają części na całym świecie, od Brazylii po Chiny.

Roman Karkosik w świecie biznesu jest znany ze swojej awersji do latania. Nawet na urlop na Sycylię jeździ autem. Siłą rzeczy toruński biznesmen stał się wielkim miłośnikiem samochodów, szczególnie tych drogich i wygodnych. Był jednym z pierwszych właścicieli Maybacha w Polsce i do dziś jest mu wierny. Ale dla Romana Karkosika motoryzacja nie jest tylko pasją, od kilku lat staje się fundamentem jego biznesu. W zeszłym roku przychody Boryszewa z sektora automotive przekroczyły 2,15 mld złotych. Spółka działa z coraz większym rozmachem, za granicą ma już pięć fabryk, ostatnią uruchomiła w zeszłym roku w Meksyku. Produkuje tam przewody klimatyzacyjne dla Audi Q5.
- Koncerny motoryzacyjne mówią jasno: jeśli chcesz być naszym dostawcą, musisz być globalny. Globalny i elastyczny. Jak będą potrzebowali komponentów do swoich samochodów produkowanych w Afryce, to zbuduję im fabrykę w Afryce - deklaruje miliarder w wywiadzie dla „Forbesa”. I nawet niechęć do samolotowych podróży nie powstrzymuje go od globalizacji firmy. Chociaż jeszcze nie był w swoich meksykańskich zakładach, cały czas je rozbudowuje - w listopadzie została tam uruchomiona produkcja części dla Volkswagena.


30.03.2017 Parkiet:Boryszew prognozuje dalszy wzrost zysków

Po udanym 2016 r. zarząd grupy zakłada dwucyfrowy wzrost zysków w tym roku, głównie za sprawą segmentu motoryzacyjnego i aluminiowego.

W 2017 r. kontrolowana przez Romana Karkosika przemysłowa grupa prognozuje wypracować prawie 540 mln zł EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) i 306 mln zł zysku netto (wartość przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej). To odpowiednio o 41 i 60 proc. więcej niż w 2016 r., a już ubiegły rok był dla Boryszewa wyśmienity – zysk operacyjny wzrósł o 88 proc., do 259 mln zł, a zarobek netto o 128 proc., do 191,3 mln zł (zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 239 proc., do 135,6 mln zł).

więcej


01.02.2017 Parkiet: Boryszew Zyski grupy jeszcze wzrosną

Po ubiegłorocznej dużej poprawie wyników przez segment motoryzacyjny rynek zastanawia się, jak w tym roku wypadnie przemysłowa grupa.


– To będzie istotny krok do przodu, choć baza jest wysoka – dynamika nie będzie więc tak spektakularna – zapowiada prezes Jarosław Michniuk. – W 2016 r. cała grupa zwiększyła wyniki i nie jest to nasze ostatnie słowo. W tym roku chcemy wykonać kolejny duży krok i znacząco poprawić rezultaty na poziomie operacyjnym i zysku netto.

więcej


19.12.2016 Dziennik Zachodni, Gazeta Pomorska: Gigant na rynku branży samochodowej

Jeden z największych europejskich producentów przewodów klimatyzacyjnych będący częścią Grupy Boryszew, tyskie Maflow, planuje otwarcie kolejnej fabryki, tym razem w Toruniu – rozmowa z Olafem Wdowiakiem – kierownikiem projektu otwarcia nowego zakładu Maflow, Dyr. Zakładu Maflow w Toruniu

Zanim zapytam o Toruń – Maflow obecne jest od wielu lat w Tychach i Chełmku. Ale to chyba nie jedyne lokalizacje Państwa fabryk?
To prawda. Nasze zakłady zlokalizowane są w 8 krajach na 4 kontynentach. W Europie to Hiszpania, Francja czy Włochy, w Azji Chiny oraz Indie. Nasz najnowszy zakład otwarty został w tym roku w Meksyku. Jesteśmy, więc prawdziwie globalnym graczem na rynku motoryzacyjnym. Ale Maflow to nie tylko zakłady produkcyjne. Zarówno w Tychach, jak i włoskim Ascoli działają laboratoria badawczorozwojowe. Wynikiem ich pracy są innowacje i technologie chronione wieloma patentami.


22.11.2016 Puls Biznesu: Budowanie globalnych przyczółków

Boryszew ma ponadstuletnią historię, jednak to ostatnia dekada zdecydowała, że spółka wyrosła na jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, działającą na najważniejszych globalnych rynkach

Przez całe dekady sztandarowym produktem Boryszewa był płyn do chłodnic Borygo. Spółka produkuje go zresztą do dziś i nie narzeka na rentowność w tym segmencie działalności. Ale Borygo obecnie to tylko jeden z wielu produktów grupy i od wielu lat nie jest głównym źródłem przychodów. Dzisiaj Grupa prowadzi działalność w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudnia prawie 10 tys. pracowników. Jak powstaje globalny organizm biznesowy ?

więcej


08.09.2016 Nowy Przemysł Boryszew zmienia prezesa i powiększa zarząd

Nowym prezesem Boryszewa został Jarosław Michniuk, a pełniący dotychczas tą funkcję Piotr Szeliga będzie dyrektorem ds. Segmentu Metali. Aleksander Baryś został dyrektorem finansowym Boryszewa. Nowa organizacja zarządu wchodzi w życie z początkiem października.

- Poszerzenie składu zarządu Boryszewa podyktowane jest przede wszystkim dynamicznym wzrostem działalności produkcyjnej i biznesowej za granicą. W ciągu zaledwie kilku lat staliśmy się międzynarodowym koncernem z przychodami przekraczającymi miliard dolarów. Naszym celem jest zachowanie dotychczasowego tempa rozwoju, konieczne jest więc wzmocnienie struktur zarządczych spółki - mówi Janusz Siemieniec, przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.


02.09.2016 Parkiet:Boryszew: motoryzacja na pełnych obrotach

Koncern Romana Karkosika korzysta z dobrej koniunktury w segmencie automotive. Zarząd zachowuje ostrożny optymizm.

Segment motoryzacyjny Boryszewa, który w I kwartale po kilku chudych latach błysnął wynikami (18,7 mln zł zysku operacyjnego), w II kwartale jeszcze się poprawił (31,8 mln zł zysku). W I półroczu segment miał 50,5 mln zł zysku operacyjnego wobec 4,2 mln zł pod kreską rok wcześniej. Prezes Piotr Szeliga powiedział, że około 30 mln zł zarobku przypada na BAP – producenta komponentów z tworzyw sztucznych, a 20 mln zł na Maflow – producenta gumowych przewodów do klimatyzacji.


18.07.2016 money.pl: Ranking polskich firm motoryzacyjnych. Boryszew na czele

Polską specjalnością w branży motoryzacyjnej, obok wytwarzania części i podzespołów samochodowych, jest produkcja naczep, przyczep i zabudów do samochodów ciężarowych oraz produkcja autobusów
i pojazdów specjalnych, wynika z rankingu "TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem", przygotowanego przez Bank Zachodni WBK we współpracy
z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska.

więcej


01.07.2016 Parkiet: Boryszew oczekuje znaczącej poprawy wyników

Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, koncentruje się na produkcji komponentów do aut (elementy z tworzyw sztucznych i gumowe przewody do klimatyzacji) oraz przetwórstwie metali kolorowych.
W 2015 r. sprzedaż aut w Europie istotnie wzrosła, jak zapowiada się ten rok?
Wszelkie szacunki wskazują, że sprzedaż samochodów będzie się utrzymywać na na dobrym poziomie, nie widzimy negatywnych czynników mających świadczyć o pogorszeniu.
Trzeba mieć na uwadze, że globalne dane o sprzedaży samochodów nie są adekwatnym punktem odniesienia do prognoz dla poszczególnych spółek. Produkujemy bowiem wyroby dla konkretnych modeli aut, należałoby więc analizować sprzedaż tych właśnie modeli, żeby odnosić się do kształtowania naszych wyników. Nasze wyniki są zdecydowanie bardzo dobre.


01.07.2016 Rzeczpospolita: Boryszew pracuje nad gronem odbiorców

Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, koncentruje się na produkcji komponentów do aut (elementy z tworzyw sztucznych i gumowe przewody do klimatyzacji) oraz przetwórstwie metali kolorowych. W 2015 r. sprzedaż aut w Europie istotnie wzrosła, jak zapowiada się ten rok?

Wszelkie szacunki wskazują, że sprzedaż samochodów będzie się utrzymywać na na dobrym poziomie, nie widzimy negatywnych czynników mających świadczyć o pogorszeniu.

Trzeba mieć na uwadze, że globalne dane o sprzedaży samochodów nie są adekwatnym punktem odniesienia do prognoz dla poszczególnych spółek. Produkujemy bowiem wyroby dla konkretnych modeli aut, należałoby więc analizować sprzedaż tych właśnie modeli, żeby odnosić się do kształtowania naszych wyników. Nasze wyniki są zdecydowanie bardzo dobre.

więcej


30.05.2016 Rzeczpospolita: Eksporterzy cieszą się z osłabienia złotego

Od początku kwietnia dolar umocnił się wobec złotego o prawie 6 proc., a euro o ponad 4 proc. O ile dla importerów to zła wiadomość, o tyle eksporterzy zacierają ręce w oczekiwaniu na wyższe zyski. Kto na tym skorzysta?(...)
Pośrednio korzyści mogą odczuć spółki związane z branżą motoryzacyjną, takie jak ACE czy Boryszew. Mocny dolar może wesprzeć sprzedaż kauczuku przez Synthos do USA. – Zarówno nasz segment motoryzacyjny, jak i metalowy większość rozliczeń kontraktów dokonuje w walutach. Dlatego osłabienie złotego pozytywnie wpływa na wyniki grupy – mówi Piotr Szeliga, prezes Boryszewa. Podkreśla, że sama zmiana notowań to nie wszystko. – Ważna jest także stabilność trendu. Nawet wysokie, lecz krótkotrwałe wahania kursów walut nie mają bezpośredniego przełożenia na nasze wyniki – dodaje.

więcej


18.05.2016 Parkiet: Boryszew w końcu błysnął w motoryzacji

Boryszew kilka lat temu postawił na wytwarzanie komponentów dla producentów aut, ale nie udało mu się wypracować trwałej i powtarzalnej rentowności. I kwartał br. okazał się dla segmentu motoryzacyjnego bardzo dobry. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 18,66 mln zł. Sprzedaż wyraźnie wzrosła, biorąc pod uwagę poszczególne kwartały w ostatnich latach. Marża zysku ze sprzedaży podskoczyła do 11,4 proc. wobec 9,8 proc. rok wcześniej. Ostatni raz kilkunastomilionowy dodatni wynik operacyjny segment pokazał w II kwartale 2014 r.

więcej


07.04.2016 Dziennik Gazeta Prawna: Wielki sukces składa się z części

Polscy producenci z branży dobrze zaczęli ten rok. Mnożą się kontrakty, przejęcia i inwestycje...

...Inny producent z sektora motoryzacyjnego – Boryszew – obala mit, jakoby Polska była jedynie montownią dla niemieckich koncernów. Sam robi rzecz zupełnie odwrotną. Spółka na początku tej dekady przejęła trzy niemieckie firmy: Theysohn, AKT i Wedo. W marcu br. rozpoczęła budowę zakładu w niemieckim Prenzlau. Zatrudnienie znajdzie tam ok. 350 osób. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień. Dwa miesiące później ruszy produkcja plastikowych, galwanizowanych komponentów motoryzacyjnych. Projekt będzie kosztował ok. 90 mln zł. Start budowy fabryki zbiegł się z większym zainteresowaniem akcjami Boryszewa, które od początku marca podrożały z 4,5 zł do 5,2 zł, by w ostatnich dniach spaść do 4,8 zł.


05.04.2016 Puls Biznesu: Biznesowa armia podbija świat

Są twarde dane potwierdzające, że polskie firmy coraz odważniej wychodzą w świat. W 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zwiększył saldo zaangażowania we wsparcie handlu zagranicznego i projektów inwestycyjnych polskich firm za granicą o 86 proc., czyli o 667,2 mln zł — do 1,446 mld zł....Sporo dzieje się w Europie Zachodniej i Azji....Boryszew z sukcesem angażował się w Chinach, Indiach i we Włoszech.


23.03.2016 Parkiet: Zarząd oczekuje mocnej poprawy segmentu motoryzacyjnego.

...Prezes Boryszewa Piotr Szeliga oczekuje, że segment motoryzacyjny grupy – produkujący komponenty z plastiku i przewody do klimatyzacji – w tym roku znacząco poprawi wynik wobec nieudanego 2015 r. Wtedy segment poniósł 22,5 mln zł straty operacyjnej wobec 27 mln zł na plusie rok wcześniej. O ile w I kwartale ub.r.biznes przyniósł 8,4 mln zł zysku operacyjnego, o tyle później z kwartału na kwartał wynik się pogarszał.
Zarząd oczekuje, że wynik operacyjny poprawi się o 50–60 mln zł wobec 2015 r., czyli że zysk wyniesie 27,5–37,5mln zł. – Wyjście na zero byłoby porażką – skwitował Szeliga....

więcej


10.02.2016 Nowości:Drogi po dawnej Elanie dają pracę

 ...po długich negocjacjach miasto w 2014 roku podpisało porozumienie ze spółką Boryszew kontrolowaną przez miliardera Romana Karkosika. Mówi ono o przejmowaniu przez samorząd dawnych zakładowych dróg elanowskich, czyli ciągu komunikacyjnego znajdującego się w kwartale ulic Równinnej, Skłodowskiej-Curie, Płaskiej i Na Zapleczu.
Miasto, na swój koszt, zobowiązało się do wyremontowania tych tras. Dzięki temu każda z nieruchomości znajdująca się na terenie Parku Przemysłowego Elana posiadać będzie dostęp do drogi publicznej. To ważne dla Boryszewa...


28.01.2016 INNpoland: Polacy przejmują obcy kapitał

Zagraniczne firmy nas wykupują? To my wykupujemy! Polskie firmy przejmują zagranicznych rywali


Kiedy słyszy się o przejęciach firm automatycznie na myśl przychodzą zagraniczni giganci, którzy wykupują polskie marki. Przyzwyczailiśmy się do takiej narracji, że to nasze spółki są przejmowane przez obcy kapitał, lub nasze pomysły wykupywane. Jednak nie działa to tylko w jedną stronę.

Jest lepiej niż mogłoby się wydawać. Według raportu CMS i Mergermarket, w pierwszej połowie 2015 roku to właśnie Polska osiągnęła pozycję jednego z najbardziej aktywnych rynków pod względem fuzji i przejęć. Nasi przedsiębiorcy łącznie dokonali 58 transakcji o wartości 3,4 miliarda euro....

...BORYSZEW Począwszy od 2010 r. firma sukcesywnie przejmowała następujące spółki: Maflow z Włoch, największego w Europie producenta przewodów samochodowych, niemieckie przedsiębiorstwa AKT i Theysohn, a także Grupę Wedo. Boryszew posiada zakłady produkcje w: Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii, Meksyku, Indiach, Chinach....

więcej


24.12.2015 Puls Biznesu: Przede wszystkim — przewidywalności

Obyś żył w ciekawych czasach... Stara chińska klątwa celnie opisuje to, co dzieje się i na świecie, i u nas na szczytach państwa. Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie wolą jednak monotonię
Lejtmotywem świąteczno-noworocznych życzeń, które na łamach „PB” przekazali reprezentanci biznesu, jest oderwanie ich od emocji politycznych i społecznych, tak rozpalających w ostatnich dniach opinię publiczną....

PIOTR SZELIGA prezes Boryszewa Przedsiębiorcom życzę jak najwięcej gospodarczej wolności, a jak najmniej urzędniczej dowolności. Menedżerom — nowatorskich pomysłów. Politykom — spojrzenia dalszego niż następne wybory. A wszystkim czytelnikom „PB” — żeby Chopin zmartwychwstał i znowu zaczął komponować.


25.01.2016 Uważam Rze: Boryszew sponsorem konkursu im. Mirosława Cielemęckiego

Konkurs im. Mirosława Cielemęckiego na najlepszy tekst ekonomiczny o polskich produktach lub polskim przemyśle to pierwsza w kraju próba nagrodzenia tych autorów, którzy promują nasze produkty
i firmy. Redakcja „Uważam Rze” uhonorowała w ten sposób jednego z najwybitniejszych dziennikarskich ekonomicznych, prekursora idei rozwoju gospodarki poprzez promowanie polskich firm i ich wyrobów. Nagrodzeni autorzy doskonale rozumieją tę ideę. Dobra promocja naszych marek to coś, co wszystkim nam się opłaca...

...Szczególne podziękowania należą się także sponsorom – spółkom Fakro i Boryszew. To firmy, które nie dość, że dzięki ciężkiej pracy i wizjonerskiemu zarządzaniu mogą być wzorem dla wielu przedsiębiorców, to jeszcze mają świadomość potrzeby rozwoju naszego sektora prywatnego i chęć, by wspierać takie działania....

 


10.11.2015 Trzy sposoby na zbudowanie portfela

Blisko 20 proc. osób aktywnie inwestujących na giełdzie przyznaje się, że nie potrafi samodzielnie analizować instrumentów finansowych – taki wniosek płynie z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przygotowanego przez SII.

Podobny kłopot mogą mieć uczniowie biorący udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG). Jednym ze sposobów zbudowania portfela inwencyjnego może być naśladowanie posunięć profesjonalistów. W tym celu można np. podpatrywać zmiany zachodzące w cyklicznych, najczęściej miesięcznych, portfelach inwestycyjnych.

Boryszew jest partnerem merytorycznym Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

więcej


19.10.2015 Czternastą edycję Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej czas zacząć

SIGG to prawdopodobnie najpopularniejszy wśród młodzieży program edukacyjny wprowadzający w tajniki rynku kapitałowego i uczący inwestowania na giełdzie. Szacuje się, że łączna liczba uczestników w dotychczasowych edycjach przekroczyła już 200 tys. Zdaniem organizatora zainteresowanie projektem to zasługa jego realizmu. Młodzi ludzi inwestują wirtualne pieniądze (każda grupa, licząca maksymalnie cztery osoby, ma do dyspozycji 20 tys. zł) na platformie GPWtr@der, która stanowi imitację rzeczywistego systemu transakcyjnego. Środki mogą być lokowane w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w kontrakty terminowe na akcje. Każdy zespół otrzymuje dostęp online do notowań i podejmuje decyzje jak prawdziwi inwestorzy. Wygrywają zespoły, które uzyskają najwyższą stopę zwrotu, a ich członkowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

 

więcej


26.10.2015 Parkiet: Business Premium 2015: Oto najlepsze usługi dla biznesu Boryszew

 „Bloomberg Businessweek Polska" („BBP") nagrodził usługi dla biznesu. Pod uwagę wziął jakość usług, dostosowanie do potrzeb rynkowych, nowoczesność, efektywność, wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom klientów. Projekty, które zyskały uznanie, to zarówno te od lat wspierające biznes, jak i nowe, stworzone z myślą o wymagających klientach.

więcej


24.03.2015 Forbes: Rekordowy zysk Boryszewa w 2014 roku

W 2014 roku grupa Boryszew, dostawca komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, wypracował ponad 5 mld zł przychodów i 156 mln zł zysku netto. To najlepsze wyniki w historii.

W porównaniu do 2013 roku przychody firmy wzrosły o 4 proc., zysk netto zwiększył się o 65 procent. Na kolejnej sesji po publikacji wyników kurs akcji Boryszewa wzrósł o 4,3 proc., do poziomu 6,36 złotych. Od początku roku notowania poszły w górę o 11 proc., w ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs wzrósł o 22,3 procent.

więcej


24.03.2014 Parkiet: Boryszew proponuje dywidendę

Zarząd przemysłowej grupy proponuje, by akcjonariusze otrzymali po 10 gr na akcję.

Kontrolowany przez Romana Karkosika Boryszew zaskoczył rekomendacją dywidendy.

Przez ostatnie lata firma nie dzieliła się zyskami, priorytetem były inwestycje - głównie w segment motoryzacyjny.

więcej


24.03.2015 Stockwatch.pl Boryszew chwali się wynikami i szykuje powrót do płacenia dywidendy

Przemysłowa grupa Romana Karkosika zakończyła ubiegły rok rekordowym zyskiem. Według najnowszych zapowiedzi, Boryszew ma znowu być spółką dywidendową. Z zysku za 2014 roku do akcjonariuszy ma trafić 0,10 zł na każdą akcję.

Grupa Boryszew zanotowała w 2014 roku wzrost przychodów do 5,06 mld zł z 4,84 mld zł wypracowanych rok wcześniej. Przełożyło się to na uzyskanie 210,4 mln zł zysku EBIT i 155,9 mln zł zysk netto. W ujęciu r/r wyniki okazały się lepsze odpowiednio o 78 proc. i 184 proc.

 więcej

 


23.03.2014 WNP.pl Rekordowy rok Boryszewa

Rekordowe przychody, rekordowy zysk i rekomendacja wypłaty dywidendy po raz pierwszy od lat - to najkrótsze podsumowanie ubiegłego roku dla Grupy Boryszew.  

Boryszew zarobił w ubiegłym roku na czysto prawie 156 mln zł (o 183 proc. więcej niż rok wcześnie) przy rekordowych, przekraczających 5 mld zł przychodach.

więcej

 


10.03.2015 WNP.pl: Boryszew ERG ma patent na produkcję nowego plastyfikatora

Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

więcej


05.01.2015 Gazeta Wyborcza: Boryszew zainwestuje 80 mln zł w motoryzację

Giełdowa spółka kontrolowana Romana Karkosika zapowiedziała inwestycje w zakłady produkujące części samochodowe w Tychach, Ostaszewie i w Toruniu.
Chce też otworzyć zakład w Meksyku iwejść na rynek amerykański.

Prezes spółki Piotr Szeliga w wywiadzie dla portalu Newseria.pl zapowiedział, że Boryszew zainwestuje ok. 80 mln zł w motoryzację, ok. 60 mln zł wprzetwórstwo metali i10-20mln wpozostałe segmenty swojej działalności.
– w największym stopniu inwestować będziemy w Polsce. Jeśli chodzi o motoryzację, to na pierwszym miejscu jest zakład w Tychach, zakład Tensho pod Toruniem oraz budowa nowego zakładu w Toruniu – zapowiedział Szeliga.


15.12.2014 Parkiet: Giełdowe spółki śmiało idą w świat

Lista firm, które większość przychodów wypracowują poza Polską, szybko rośnie. Można wskazać przykłady, że sprzedaż eksportowa zapewnia ponad 90 proc. obrotów spółkom.....


....Śmiało za granicą poczyna też sobie Boryszew, który przez ostatnie kilka lat, korzystając z tego, że spowolnienie gospodarcze mocno uderzyło w branżę motoryzacyjną, przejął okazyjnie kilku producentów części i podzespołów samochodowych. W ten sposób stał się właścicielem fabryk w Niemczech, Włoszech i Brazylii. Rozważa budowę nowego zakładu w Meksyku.


08.12.2014 Rzeczpospolita: Firmom potrzebne są nowe rynki

Rosnąca konkurencja na rynkach unijnych i spadek popytu na Wschodzie zmuszają polskich eksporterów do dywersyfikacji kierunków sprzedaży.

O tym, gdzie szukać nowych szans, dyskutowano podczas debaty „Najbardziejperspektywiczne kierunki dla polskiego eksportu”, zorganizowanej przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Polska eksportuje do czterech głównych kierunków. Największym odbiorcą są Niemcy, gdzie trafia blisko jedna czwarta eksportu. Kolejna ćwiartka przypada na kraje strefy euro, następna – na inne europejskie. Ostatnią ćwiartkę można podzielić na trzy części: Europa Środkowo-Wschodnia (Rosja,Białoruś i Ukraina), pozostałe kraje wysoko rozwinięte (m.in. USA, Kanada, Japonia) oraz rynki rozwijające się.


18.11.2014 WNP.pl: Boryszew podwaja zysk netto

Grupa Boryszew zwiększyła wolumeny sprzedaży o 7 proc., a przychody o 4 proc. Trend wzrostowy wolumenów grupy trwa od kwietnia 2012 roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł ponad dwukrotnie.

Po trzech kwartałach roku przychody grupy Boryszew zwiększyły się o 4 proc. i wyniosły 3,829 mld zł. Większość segmentów osiągnęła wzrost przychodów. Spadek dotknął segmenty Miedzi i Wyrobów Chemicznych. Na wzrost przychodów w segmentach "metalowych" wpływał zarówno wzrost wolumenów sprzedaży, jak i notowań cynku. Wyższe wolumeny sprzedaży metali nieżelaznych miały też wpływ na wyniki segmentu Handel i Pozostałe. W sumie wolumeny sprzedaży grupy wzrosły o 7 proc.

więcej


17.11.2014 Bankier: Boryszew planuje zainwestować ok. 150 mln zł w przyszłym roku

Boryszew planuje wydać w przyszłym roku około 150 mln zł, czyli podobną kwotę jak w całym 2014 roku. Grupa chce inwestować w motoryzację i przetwórstwo aluminium. Część środków ma trafić na uruchomienie zapowiadanej fabryki w Meksyku.

"Obecnie mamy już zaplanowane wydatki inwestycyjne na przyszły rok. Będą one podobne do tegorocznych i wyniosą około 150 mln zł" - powiedział na konferencji Piotr Szeliga, prezes Boryszewa.

Prezes podał, że 20-30 mln zł trafi w przyszłym roku na inwestycje w Maflow, spółkę zależną zajmującą się produkcją przewodów, głównie klimatyzacyjnych, dla motoryzacji. Maflow, jak poinformował Szeliga, balansuje obecnie na granicy pełnego wykorzystanie mocy produkcyjnych. Część nakładów trafić ma również do spółki produkującej plastiki dla motoryzacji, Boryszew Automotive Plastics.

więcej


07.10.2014 Stockwatch: Widzimy ogromne pole do zwiększania przychodów i zysków

Piotr Szeliga, prezes zarządu Boryszew SA rozmawia z użytkownikami StockWatch.pl na temat aktualnej sytuacji spółki, jej planów rozwoju oraz prowadzonych działań porządkujących grupę kapitałową

StockWatch.pl: Inwestorzy cały czas pasjonują się Boryszewem, ale jednocześnie ostatnio narzekają, że od ładnych paru lat nie wiadomo co tak naprawdę konkretnego dzieje się w spółce. Pada dużo słów, ale mało konkretów. Gdzie jesteście z biznesem i jaki macie na niego pomysł?  

Piotr Szeliga: Mam wrażenie, że obecnie sytuacja jest dokładnie odwrotna. Zdecydowanie mniej mówimy o naszych planach, a informujemy rynek o działaniach, które zostały już podjęte. Pomysł na Boryszew jest następujący. Mamy trzy główne obszary działalności:
- metale nieżelazne, segment który odnotowuje stabilne wyniki, jest rentowny i generuje dodatnie przepływy pieniężny. To oczywiście bardzo pozytywne cechy tego obszaru, jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno znaleźć tutaj potencjał do szybkich i dużych wzrostów wolumenów czy rentowności,
- motoryzację, segment w którym wykonaliśmy dużą pracę na polu optymalizacji, cięcia kosztów, zdobywania nowych kontraktów. Procesy związane z pierwszym etapem optymalizacji zostały zakończone. Rozpoczynamy etap drugi czyli realokację produkcji do Polski. Będziemy kontynuować działania związane z dalszą rozbudową tego segmentu. Widzimy tutaj ogromne pole do zwiększania przychodów i zysków,
- chemia, handel i dystrybucja, które zajęły pozycje w niszach rynkowych.

Inwestować będziemy w obszary, w których zwrot jest najszybszy i jednocześnie relatywnie najłatwiejszy do osiągnięcia, czyli m.in. w automotive. Walczymy o kolejne nominacje, restrukturyzujemy nasze zakłady – efekty już widać w rachunku wyników.

więcej

 


18.09.2014 Parkiet:W Meksyku ekspansja, w Rosji mocny spadek rynku

W I półroczu segment motoryzacyjny miał 23 mln zł zysku operacyjnego wobec 
2 mln zł rok wcześniej. Czy na wyniki miały wpływ transakcje jednorazowe i jakie są perspektywy na II półrocze. Czy uda się powtórzyć wynik?

To zysk wypracowany z czystej działalności operacyjnej. Z ostatnimi „one offami" w tym segmencie mieliśmy do czynienia w 2012 r., kiedy w wynikach rozpoznaliśmy zysk z wyceny przejmowanych aktywów. Mimo że sierpień oraz grudzień to sezonowo słabsze miesiące, powtórzenie wyniku osiągniętego w pierwszych sześciu miesiącach jest jak najbardziej realne. Generalnie zakładamy poprawianie wyników z kwartału na kwartał. Jest to możliwe zarówno dzięki efektom restrukturyzacji, oszczędnościom wynikającym z przenoszenia części produkcji z Niemiec do Polski, jak i wchodzeniu w życie nowych lepszych kontraktów. Naszym celem jest osiągnięcie w ciągu dwóch, trzech lat 10-proc. rentowności operacyjnej wobec 2–3-proc. obecnie.

 

więcej


29.08.2014 Bankier: III i IV kw. '14 będą dla Boryszewa lepsze niż dwa pierwsze kwartały

III i IV kwartał tego roku będą dla Boryszewa prawdopodobnie lepsze niż pierwsze dwa kwartały tego roku - ocenił na konferencji prezes spółki Piotr Szeliga.

Przychody Grupy Kapitałowej Boryszew w I półroczu 2014 roku wyniosły 2.533,9 mln zł i były wyższe o 3,8 proc. rdr. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 79,1 mln zł, wobec 47,6 mln zł rok temu. Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 51,0 mln zł i był wyższy o 29,7 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości (0,9) mln zł, wynik netto w I półroczu 2014 roku wyniósł 50,2 mln zł. Był on o 21,0 mln zł wyższy rdr.

więcej


29.08.2014 Parkiet Boryszew: Spółka będzie przejmować, ale też sprzedawać

Kontrolowany przez Romana Karkosika Boryszew prowadzi rozmowy w sprawie zbycia części swoich aktywów. Kilka tygodni temu sprzedał zależną firmę produkującą kleje spółce Michała Sołowowa Synthosowi. Transakcja sięgnęła 40 mln zł. – Nie widzieliśmy w tej branży szans na tak dynamiczny wzrost, jaki obserwujemy w segmencie motoryzacyjnym – wyjaśnia Piotr Szeliga, prezes Boryszewa. Nie wyklucza też kolejnych tego typu transakcji. – Prowadzimy rozmowy zarówno w sprawie dezinwestycji,...

więcej

 


14.07.2014 Gazeta Wyborcza: POLSKA CZĘŚĆ W KAŻDYM VOLKSWAGENIE

MOTORYZACJA.

Boryszew, polska grupa przemysłowa, której wartość rynkowa na GPW sięga 1,2 mld zł, jest jednym z najważniejszych dostawców części dla Volkswagena. Ma fabryki w 11 krajach, chce zbudować nową w Meksyku.

 

Rozmowa z Pawłem Surówką, członkiem zarządu Boryszewa
MARCIN KACZMARCZYK: Jakie części do aut produkuje Boryszew?
PAWEŁ SURÓWKA: Boryszew jest producentem dwóch grup produktów: przewodów aluminiowo-gumowych oraz elementów plastikowych – wynika to z przejęć, których dokonaliśmy w 2010 i 2011 roku. Cztery lata temu kupiliśmy spółkę Maflow. To jeden z największych na świecie producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. W 2011 roku natomiast powiększyliśmy Boryszew o BAP, czyli Boryszew Automotive Plastics – grupę zakładów, w których wytwarzamy przede wszystkim różnego rodzaju elementy plastikowe do samochodów osobowych i dostawczych.


26.06.2014 Nowy Przemysł: Automotive to obecnie nasz najbardziej perspektywiczny segment

Branża automotive daje szanse na dalszą ekspansję, ale także na stworzenie i wykorzystanie synergii z innymi segmentami naszej działalności. Duże nadzieje wiążę z nową fabryką Volkswagena w Polsce, ale także ze spółką w Rosji i zakładem, jaki zamierzamy otworzyć w Meksyku - powiedział Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa, odpowiedzialny za segment automotive.

Jaka jest obecnie pozycja motoryzacji w grupie i plany związane z tą nogą?

- Pozycja segmentu automotive w grupie Boryszew jest silna. To wciąż najbardziej perspektywiczny obszar, z którym wiążemy największe nadzieje. Skupiają się one wokół trzech głównych punktów.

Pierwszym z nich są nowe możliwości, jakie tworzy restrukturyzacja - nowe nominacje, poprawienie strony kosztowej, przeniesienia produkcji między zakładami i krajami. Te działania rozpoczęliśmy w 2010 roku, w momencie przejęcia pierwszej spółki tej branży.

więcej


06.06.2014 Puls Biznesu: Boryszew znów chce inwestować

W kwietniu Boryszew kupił od japońskiego Tenscho fabrykę w Ostaszewie, czyli słynnym Crystal Parku stworzonym dla Sharpa, który miał pod Toruniem produkować telewizory. Liczy na kontrakty z branży motoryzacyjnej i opakowań. Teraz chce jeszcze więcej.
- Oprócz zakupu fabryki w Ostaszewie planujemy także budowę zakładu na terenach Elany. Obecne i możliwe do zdobycia zamówienia powodują, że musimy rozbudować moce produkcyjne - mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa.
Spółka chce włączyć toruński projekt do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE).
- Boryszew konsultuje możliwość wejścia do strefy. Wraz z oddalonym o 8 km zakładem Tenscho rodzi się grupa, w której może pracować nawet 800 osób. Konkretnego planu spółki spodziewam się pod koniec lipca - mówi Teresa Kamińska, prezes PSSE.


31.05.2014 Parkiet: Boryszew kończy skup ze względu na zakup Tensho

Motoryzacyjne ramię Boryszewa – koncernu kontrolowanego przez Romana Karkosika – w I kwartale zwiększyło wynik operacyjny do 11,9 mln zł wobec 1,2 mln zł rok wcześniej. Około 70proc. udział w wyniku ma grupa Maflow, producent gumowych przewodów do klimatyzacji, reszta przypada na grupę BAP – producenta elementów z tworzyw. Przychody segmentu wzrosły o 19,2 proc., do 467,8 mln zł. Dwie trzecie sprzedaży przypada na Maflow.
W odróżnieniu od jednolitego Maflow, BAP został zbudowany z zakładów wchodzących wcześniej w skład kilku innych koncernów. – Restrukturyzacja BAP przynosi efekty, w tym roku celujemy w wynik nieco powyżej zera na poziomie netto – mówi Piotr Szeliga, prezes Boryszewa. Zaznacza, że o ile BAP kończy integrację – i to będzie generować wzrost wyników – o tyle Maflow musi myśleć o dalszym rozwoju. – W najbliższych latach dojdziemy do ściany w postaci 200 mln euro rocznych obrotów i 10proc. rentowności netto. Z tego poziomu trudno będzie uzyskiwać dalszy wzrost, produkując wyłącznie przewody do klimatyzacji. Dlatego pracujemy nad możliwością poszerzenia oferty – mówi Szeliga.

 

więcej


16.05.2014 Parkiet Poprawa w segmencie automotive

Motoryzacyjne ramię Boryszewa – koncernu kontrolowanego przez Romana Karkosika – w I kwartale zwiększyło wynik operacyjny do 11,9 mln zł wobec 1,2 mln zł rok wcześniej. Około 70proc. udział w wyniku ma grupa Maflow, producent gumowych przewodów do klimatyzacji, reszta przypada na grupę BAP – producenta elementów z tworzyw. Przychody segmentu wzrosły o 19,2 proc., do 467,8 mln zł. Dwie trzecie sprzedaży przypada na Maflow. (...)

więcej


29.04.20014 Nowy Przemysł: Boryszew będzie stawiał na motoryzację

W roku 2013 segment metali nieżelaznych nadal był podstawowym generatorem przychodów w grupie Boryszew, ale zdaniem Piotra Szeligi, prezesa spółki, w najbliższych latach najbardziej rozwojowym segmentem wydaje się motoryzacja.

W liście do akcjonariuszy Piotr Szeliga, prezes Boryszewa stwierdził, że przy tak słabym rynku, jak w roku 2013 utrzymanie przychodów i zysku na niewiele tylko niższych poziomach można uznać za satysfakcjonujące. Przychody grupy spadły z 4,881 mld PLN w roku 2012 do 4,836 mld PLN w roku 2013, a zysk netto odpowiednio z 61,014 mln PLN do 54,952 mln PLN.

więcej


22.04.2014 Puls Biznesu: Alians z Japończykami

Boryszew przejmie zakład w Ostaszewie, do którego przeniesie produkcję z Niemiec. Japończycy pomogą natomiast w rozwoju biznesu w Meksyku.

Boryszew, spółka z grupy Romana Karkosika, wchodzi w alians z Tenscho, japońskim koncernem produkującym części z tworzyw sztucznych dla odbiorców z branży RTV/AGD oraz dla motoryzacji. Dzięki temu polska spółka przejmie 80 proc. udziałów w podtoruńskim zakładzie w Ostaszewie, działającym na terenach objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Fabryka produkuje części dla Sharpa oraz - podobnie jak Boryszew - motoryzacyjne dla Volkswagena.
- Wartość transakcji to 10,6 mln EUR. 1,6 mln EUR zapłacimy gotówką, a 9 mln EUR zostanie spłacone akcjami Boryszewa (spółka skupiła je wcześniej z rynku - przyp. red.) - mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa.

więcej


22.03.2014 Parkiet: Możliwy sojusz z japońskim gigantem

Kontrolowany przez Romana Karkosika Boryszew podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia od japońskich inwestorów fabryki komponentów z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.


Fabryka produkuje części do telewizorów dla borykającego się z problemami finansowymi Sharpa, ale również dla przemysłu motoryzacyjnego – m.in. dla Volkswagena, największego kontrahenta Boryszewa, jeśli chodzi o sprzedaż części do aut.
– To bardzo dobrze wyposażona fabryka, z cenną i doświadczoną kadrą, ma dużo wolnych mocy do zagospodarowania. Dzięki jej przejęciu po pierwsze uzyskamy lepszą pozycję pod względem możliwości pozyskania kontraktów dla Volkswagena w Polsce, w tym dla jego nowego zakładu, który ma powstać pod Poznaniem – komentuje Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny.


26.03.2014 Gazeta Wyborcza: Karkosik wchodzi do strefy

Spółka Romana Karkosika chce produkować części samochodowe w strefie ekonomicznej w Ostaszewie. Za 10,6 mln euro Boryszew zamierza kupić 80 proc. udziałów w japońskim zakładzie Tensho i spłacić jego długi

O tych planach Boryszew, międzynarodowy koncern przemysłowy kontrolowany przez miliardera Romana Karkosika, poinformował w raporcie giełdowym. W piątek podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Tensho Poland Corporation z jej aktualnymi udziałowcami z Japonii. Boryszew jest gotów wyłożyć 10,6 mln euro, czyli ok. 44,4 mln zł. 1,6 mln euro to cena 80 proc. udziałów wTensho (zczasem możliwe jest kupno pozostałych 20 proc.), zaś 9 mln euro to wartość zobowiązań, które nabywca ma przejąć.


06.02.2015 Parkiet: Boryszew: motoryzacja, odchudzanie i... Meksyk

Trwają prace nad nową strategią. Rynek powinien poznać ją w marcu.

Zarząd kontrolowanego przez Romana Karkosika przemysłowego holdingu kończy dyskusje z radą nadzorczą w sprawie przyjęcia strategii rozwoju na kolejne lata. Boryszew od kilku lat nie miał takich sformalizowanych planów.
Zakładamy pewne korekty kierunków. Pod pojęciem uproszczenia struktury rozumiemy m.in.możliwość wyjścia z najmniej perspektywicznych segmentów prowadzonej działalności – zapowiada Piotr Szeliga, prezes Boryszewa, ale nie chce zdradzać szczegółów. Strategia może być przyjęta przez radę w marcu. – Będziemy chcieli zakomunikować rynkowi kluczowe kwestie, czyli plany rozwoju w głównym segmencie – motoryzacyjnym, oraz obszary, z których moglibyśmy się wycofać, jak również możliwe do osiągnięcia wpływy z potencjalnych dezinwestycji – mówi Szeliga.
Odchudzenie grupy ma nie tylko ją uprościć, ale spowodować zmniejszenie zadłużenia. Po to, by Boryszew mógł zainwestować w nowe, perspektywiczne obszary.

więcej


13.01.2014 Puls Biznesu: Trudna aklimatyzacja wracających

Zarządzanie ludźmi

Po powrocie z zagranicznej posady wielu pracowników rezygnuje z pracy. Dlaczego? I jak ich zatrzymać?


(...) Piotr Wiśniewski, dyrektor zarządzający spółki Boryszew, oddział Maflow (producent m.in. przewodów do klimatyzacji i wspomagania kierownicy), mówi, że w jego firmie wyjazdy za granicę na dłużej niż trzy miesiące jest zawsze traktowany indywidualnie .— Pracownicy po takich wyjazdach najczęściej awansują ze względu na zdobyte w innych krajach doświadczenie. To skuteczny sposób na zatrzymanie ich w naszych szeregach, nie mamy więc specjalnych programów wsparcia — tłumaczy Piotr Wiśniewski.(...)

więcej


19.12.2013 Forbes: Imperium Romanum wciąż rośnie

Roman Karkosik – self-made man z Czernikowa, niewielkiej podtoruńskiej wsi – nie ustaje w próbach zglobalizowania swojego biznesu. Po sektorze automotive przyszedł czas na ekspansję w surowcach. (...)

(...)– Jeśli chodzi o organizację produkcji i dbałość o najwyższą jakość, awansowaliśmy do pierwszej ligi. Dla przemysłowego holdingu to doświadczenia, które trudno przecenić – mówi Piotr Szeliga, prezes Boryszewa.
O to, że motoryzacyjne aktywa w końcu zaczną przynosić spodziewane owoce, można być w miarę spokojnym. Ekipa Romana Karkosika robi tu to, co umie najlepiej – restrukturyzuje.
– Tam gdzie są koszty stałe, a nie ma szans na zyski, decyzje o zakończeniu działalności zapadają natychmiast – mówi Arkadiusz Krężel, były szef Agencji Rozwoju Przemysłu, który do zespołu Romana Karkosika dołączył w 2006 roku.
Boryszew właśnie przejmował kontrolę nad Impexmetalem specjalizującym się w przetwórstwie metali kolorowych. Nadmier ne zadłużenie nowego podmiotu cią żyło całemu holdingowi, ale odcięcie nierentownej produkcji, oszczędności wprowadzone dzięki uproszczeniu struktury kapitałowej i postawienie na rozwój walcowni aluminium w Koninie spowodowały, że dziś segment metalowy jest głównym źródłem zysków Boryszewa.(...)

więcej


27.11.2013 Gazeta Wyborcza: Gigantyczny kontrakt toruńskiego zakładu: 120 mln zł

Grupa Volkswagen zapłaci Boryszewowi 120 mln zł za produkcję w Toruniu komponentów plastikowych do wnętrz samochodów Caddy oraz T6.


Zakład Boryszewa, wytwarzający części motoryzacyjne na terenie Elany, zacznie działać w połowie przyszłego roku, ale już teraz zdobył pierwsze cenne zlecenie.

więcej


27.11.2013 Rzeczpospolita: Kontrakt dla fabryki w Toruniu

Boryszew – spółka, o której się mówi w Warszawie

Papiery firmy kontrolowanej przez miliardera Romana Karkosika drożały wczoraj o maksymalnie 3,9 proc., do 53 gr. Od końca września Boryszew jest w niełasce, kurs spadł o prawie 9 proc. Zupełnie inaczej zachowują się spółki zależne notowane na GPW – akcje Hutmenu od końca lipca podrożały o ponad 130 proc., natomiast Impexmetalu od końca kwietnia o prawie 110 proc.

Sam Boryszew rozwija się w segmencie motoryzacyjnym. Wczoraj spółka informowała o tym, że pozyskała od Grupy Volkswagen zlecenia o wartości 120 mln zł. Będzie je realizować fabryka powstająca na terenie oddziału Elana w Toruniu. Zakład będzie produkować komponenty z tworzyw sztucznych do modeli Caddy i T6.

 więcej

 


18.11.2013 Money.pl: Olbrzymie wydatki Boryszewa. Co zamierza spółka?

- W przyszłym roku na inwestycje wydamy ponad 100 mln zł, z czego najwięcej środków będzie przeznaczone na rozwój nowych projektów motoryzacyjnych, w tym uruchomienia produkcji na nowo pozyskanych kontraktach w grupie Maflow oraz segmencie plastikowym - powiedział prezes Boryszewa Piotr Szeliga.

Głównym projektem inwestycyjnym Boryszewa jest obecnie przeniesienie części produkcji z przejętych, niemieckich fabryk do nowego zakładu w Toruniu. - Start produkcji w nowym zakładzie planujemy na lipiec 2014 roku, wcześniej będziemy produkować tam części dla zakładów niemieckich. Skala zatrudnienia w Toruniu osiągnie około 300 osób - powiedział prezes.

 

więcej


15.11.2013 Puls Biznesu: Boryszew wyda 100 mln zł

Spółka przeniesie część produkcji motoryzacyjnej z Niemiec do Torunia.
Pracę znajdzie 300 osób.

Roman Karkosik, który zainwestował w produkcję części motoryzacyjnych w Niemczech, Francji, Brazylii i Rosji, rozwinie ją także w Polsce. Wysokie koszty pracy skłoniły go do przeniesienia części działalności z Niemiec do Torunia.

 

więcej


25.10.2013 Parkiet: Koncern uruchamia produkcję w Polsce

Kontrolowany przez Romana Karkosika Boryszew, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadecydował o uruchomieniu produkcji plastikowych komponentów do aut w Toruniu.

Nowa fabryka powstanie na terenach oddziału Elana. W tej chwili gros produkcji odbywa się w Niemczech, gdzie koszty pracy są zdecydowanie wyższe niż w Polsce.
Uruchomienie seryjnej produkcji komponentów zaplanowano na II połowę przyszłego roku. Nowy zakład ma zatrudnić początkowo 250 pracowników – ale w kolejnych latach personel może znacząco wzrosnąć. Głównym odbiorcą komponentów będzie fabryka grupy Volkswagen w Poznaniu.

więcej


24.10.2013 Gazeta Wyborcza: Części do VW z Torunia

Fabryka plastikowych części samochodowych powstaje na terenie Elany. Spółka Boryszew chcę ją uruchomić wdrugiej połowie przyszłego roku. Na początek zatrudni 250 osób

Na potrzeby zakładu zostaną zaadaptowane niewykorzystywane obecnie wpełni hale Elany. Ich właściciel – kontrolowana przez miliardera spod Torunia Romana Karkosika giełdowa spółka Boryszew – chce tam produkować plastikowe części do samochodów, np. nadkola, deski rozdzielcze i schowki.

więcej


09.10.2013 Parkiet: Boryszew zdobywa zlecenia dla części motoryzacyjnej

Wyniki grupy mają się poprawiać wraz z postępem restrukturyzacji. Ta potrwa do końca 2014 roku.

– Wartość portfela zamówień części motoryzacyjnej Boryszewa do 2026 r. wynosi obecnie około 2 mld euro (8,4 mld zł – red.). Cały czas staramy się o kolejne umowy – szacuje Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa, odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstwa w sektorze automotive.

More


30.09.2013 Parkiet: Boryszew: Zlecenia dla Maflow

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku Maflow – producent przewodów do klimatyzacji samochodowej – pozyskał 27 nowych kontraktów.

Oprócz największego kontrahenta – grupy Volkswagen (40 proc. obrotów) – zamówienia złożyli Jaguar Landrover, BMW, Renault, Paccar Group oraz Volvo Car.

więcej


29.09.2013 money.pl Boryszew wyciąga zakłady Maflow na prostą

W ciągu 8 miesięcy tego roku należące do Boryszewa zakłady produkcyjne Maflow zdobyły 27 nowych kontraktów. - Zlecenia pochodzą nie tylko od grupy VW, ale także Jaguara, BMW czy Renault - podkreśla Piotr Szeliga, prezes zarządu grupy Boryszew.

więcej


19.09.2013 WNP.PL Należący do Boryszewa Impexmetal wspiera przemysł w negocjacjach energetycznych z UE

Impexmetal z Grupy Kapitałowej Boryszew został kolejnym, 20 członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP). Celem CEEP jest reprezentowanie interesów przemysłu z państw Europy środkowej przy tworzeniu polityki energetycznej UE.

więcej:


24.07.2013 Parkiet: Inwestorzy Boryszewa czekają na poukładanie segmentu automotive

Boryszew, kontrolowany przez jednego z najbogatszych Polaków – Romana Karkosika – początkowo działał jako producent wyrobów z tworzyw sztucznych. W 2005 roku – dzięki przejęciu Impexmetalu – działalność została rozszerzona o przetwórstwo metali kolorowych. Od 2010 roku firma, dzięki zagranicznym przejęciom, jest również globalnym wytwórcą komponentów dla producentów aut. Plastiki do naprawy Wzrost w segmencie automotive nastąpił dzięki szybkim i stosunkowo tanim przejęciom. Rozrzucone na kilku kontynentach aktywa były kupowane od przeżywających kłopoty właścicieli – wymagały integracji i restrukturyzacji. (...)

Więcej


08.08.2013 Parkiet: GPW podała skład nowego indeksu WIG 30

Giełda Papierów Wartościowych wybrała w czwartek skład nowego indeksu największych i najbardziej płynnych spółek - WIG 30 - poinformowała GPW w komunikacie. Początek publikacji indeksu przewidziano na 23 września br (...) Wynika z niego (...), że do nowego indeksu poza obecnymi spółkami należącymi do WIG 20 wejdą: LPP, Cyfrowy Polsat, ING BSK, Alior Bank, Azoty Tarnów, CCC, Enea, TVN, Netia oraz Boryszew.

Więcej

 


26.8.2013 Bloomberg Businessweek Polska: Markowe podboje polskich firm

 ...- Gdy minęła fala głębokiego kryzysu w Polsce i na świecie, pojawiło się parę inwestycyjnych rodzynków - mówił Roman Karkosik, główny akcjonariusz Grupy Boryszew, po przejęciu w 2010 roku włoskiej grupy Maflow, największego w Europie, choć upadłego, producenta gumowych przewodów samochodowych. ...

Więcej

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »