Polityka środowiskowa

natura_01.jpg

Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z podstawowych wartości, jakimi kieruje się Grupa Boryszew realizując swoją strategię rozwoju. Kluczowe spółki Grupy uzyskały certyfikat odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem ISO 14000, wyznaczający standardy związane z:

 

dziedzice__9537.jpg

REACH

Spółki z Grupy Kapitałowej Boryszew działające w segmencie chemicznych oraz metali nieżelaznych ściśle stosują się do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). System REACH gwarantuje utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego poprzez wnikliwą kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty oraz propagowanie restrykcyjnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez te substancje Idea rozporządzenia opiera się na zasadzie, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko.

Spółki Grupy Kapitałowej Boryszew wypełniły nakładany rozporządzeniem REACH obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych zawartych w produkowanych przez nie wyrobach.

torun_7266.jpg

Recycling

Już sama podstawowa działalność kilku spółek Grupy Kapitałowej Boryszew w znaczący sposób przyczynia się do ograniczania zanieczyszczeń środowiska naturalnego poprzez recycling szkodliwych dla niego substancji.

 

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »