Grupa Boryszew reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe

A A A

W I kwartale 2020 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 1,6 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 81 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto Grupy wyniósł -38 mln zł i był konsekwencją wahań kursów walutowych.

W I kwartale wyniki Grupy zostały negatywnie dotknięte pandemią COVID-19. Pomimo niesprzyjających warunków, pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale.

- Stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony w Polsce pod koniec I kwartału nie wpłynął znacząco na wyniki Segmentu Metale. Zrealizowane przez nas inwestycje pozwoliły na poprawę efektywności całego segmentu. Przyniosły one efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 1,05 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 69,3 mln zł – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pandemia wpłynęła na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych przede wszystkim w Segmencie Motoryzacja. Spółki zanotowały obniżony poziom rentowności. EBITDA Segmentu spadła o blisko 70% rok do roku, co w efekcie przyczyniło się do naruszenia kowenantów finansowych – zadłużenie netto do EBITDA całej Grupy.

- Biorąc pod uwagę, że Grupa Boryszew w Segmencie Motoryzacja jest przedsiębiorstwem działającym globalnie, skutki pandemii odczuliśmy już na początku 2020 roku. Pierwszym, którego dotknęły skutki COVID-19 był zakład w Chinach, ale już pod koniec marca musieliśmy czasowo wstrzymać produkcję w pozostałych zakładach Grupy Maflow i Grupy BAP – powiedział Piotr Lisiecki.

W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Boryszewa wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych.

- Zgodnie ze wstępną deklaracją uzyskaną od zainteresowanych banków, dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku o waiver wskaźników długu do EBITDA, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach na początku lipca bieżącego roku – dodał Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwoliło Grupie Boryszew dynamicznie dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęto produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, co pozwoliło utrzymać produkcję w zakładzie na dotychczasowym poziomie. W wyniku prowadzonych działań, Segment Chemia odnotował w I kwartale 2020 roku istotnie wyższy od zakładanego wynik EBITDA o wartości 5,4 mln zł. Przychody wyniosły 60 mln zł.

- Uruchomienie produkcji ERG CleanSkin było strzałem w dziesiątkę. Zaopatrzenie zakładów Grupy w środki bakteriobójcze umożliwiło prowadzenie produkcji bez przerw wynikających z zagrożenia epidemiologicznego we wszystkich fabrykach. Wykorzystaliśmy zmieniające się warunki rynkowe i zbudowaliśmy nową linię produktową w Boryszew ERG – ERG CleanSkin – podsumował Piotr Lisiecki.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »