Grupa Boryszew odnotowuje wyraźną poprawę wskaźników efektywności

A A A

W 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 6,3 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 414 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów.

Przychody Grupy wzrosły o 160 mln zł, natomiast EBITDA o ponad 35 mln zł. Na wynik finansowy netto całej Grupy wpłynął odpis Wartości Firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w wysokości 163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność finansową Grupy.

- Pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale. Inwestycje, jakie tam zrealizowaliśmy, przyniosły efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 4 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 326 mln zł. Rozwój oferty produktowej pozwolił m.in. na uruchomienie najnowocześniejszej w Europie linii do produkcji wysokiej jakości ciągnionych prętów i rur mosiężnych w Walcowni Metali „Dziedzice” czy opracowanie napowietrznych, niskostratnych przewodów elektroenergetycznych, produkowanych w Oddziale NPA Skawina – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W całym 2019 roku Grupa poprawiła wskaźniki efektywności.

- W końcu 2018 roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w naszych zakładach w Grupie. Na koniec 2019 roku obniżyliśmy ich poziom o ponad 140 mln zł. Wdrożone procesy przyniosły oczekiwane rezultaty – dodał Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Rok 2019 to także duże zmiany w strukturze organizacyjnej Boryszewa. Wycofanie spółek Alchemia S.A. i Impexmetal S.A. z obrotu giełdowego oraz włączenie tej pierwszej do Grupy Boryszew pozwoliło na rozszerzenie oferty o produkty z Segmentu Stali. Ponadto, 27 listopada 2019 roku Grupa zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges AB. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż aktywów Impexmetal Aluminium Konin ze względu na atrakcyjną ofertę ze strony szwedzkiej spółki Gränges AB. Sprzedaż Spółki przyniesie korzyści obu stronom transakcji. Pandemia COVID-19 spowodowała dłuższy niż przewidywaliśmy proces pozyskiwania niezbędnych zgód do jej zawarcia, jednak w żadnym wypadku nie jest ona zagrożona – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Spółki z Segmentu Motoryzacja utrzymały solidne przychody, które wyniosły 1,8 mld zł. W 2019 roku zdobyły nominacje na projekty o wartości ponad 260 mln zł, z czego ponad 230 mln zł przypadło na Grupę Maflow. Odnotowała ona wzrost wyniku EBITDA w porównaniu do 2018 roku o ponad 32 mln zł.

- Z uwagi na niezadowalające wyniki Grupy BAP, razem z naszym największym klientem – Grupą VW – ustalamy warunki wdrożenia rozwiązań, które poprawią efektywność Grupy i umożliwią jej dalszy rozwój. Zakładamy poprawę analogiczną do rezultatów, jakie osiągnęliśmy w Grupie Maflow – dodał Piotr Lisiecki.

Segment Chemia odnotował spadek wyników. Przychody wyniosły 253 mln zł, a EBITDA 12,5 mln zł.

- W 2020 roku spodziewamy się znaczącej poprawy wyników Segmentu Chemii ze względu na panującą pandemię COVID-19. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęliśmy produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, który w obecnej sytuacji jest artykułem pierwszej potrzeby. Z tego powodu w początkowej fazie epidemii zdecydowaliśmy się na przestawienie linii produkcyjnych na ten wyrób. Pozwoliło to nam utrzymać zatrudnienie i produkcję w zakładzie na wysokim poziomie – powiedział Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie dynamiki produkcji w Grupie Boryszew w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »