GRUPA BORYSZEW NOTUJE WZROSTY W NIESPRZYJAJĄCYM OTOCZENIU RYNKOWYM

A A A

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 4,8 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 321 mln zł. Wynik netto wyniósł 79 mln zł. Przychody Spółki w trzecim kwartale 2019 r. wzrosły o 10%, a jej EBITDA zanotowała wynik o 15% wyższy niż w trzecim kwartale 2018 roku. Ponadto, Boryszew utrzymuje dynamikę poprawy wskaźników efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.

Przychody Grupy wzrosły o 140 mln zł, natomiast EBITDA o prawie 12 mln zł. Pozytywnie na wyniki Grupy, pomimo niesprzyjających warunków związanych m.in. ze spowolnieniem gospodarczym w Europie, wpłynął Segment Motoryzacja.

- W Grupie Maflow znacząco poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz zwiększyliśmy rentowność zakładów. Maflow, jako podmiot działający globalnie, jest znacznie bardziej odporny na kryzys sektora automotive. Ma również zdecydowanie bardziej zdywersyfikowane portfolio klientów, do czego dążymy w Grupie Boryszew Automotive Plastic. W BAP zwiększyliśmy sprzedaż narzędzi o 42 mln zł w trzecim kwartale, natomiast sprzedaż części w tym okresie utrzymała się na niższym poziomie względem ubiegłego roku – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa utrzymała wyraźną poprawę wskaźników efektywności.

- Wartości kapitału obrotowego netto spadła o blisko 28% w stosunku do trzeciego kwartału 2018 r. W tym okresie zmniejszyliśmy stan zapasów o 8% oraz poprawiliśmy rotację należności o 5 dni – dodaje Piotr Lisiecki.

28 listopada Grupa poinformowała o podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. Podpisanie umowy to efekt rozmów, o przystąpieniu do których Boryszew informował, w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, w raporcie bieżącym z 28 maja 2019 roku.

- Oferta ze strony szwedzkiej spółki Gränges była bardzo atrakcyjna. Po dokonaniu szczegółowych analiz zdecydowaliśmy, że sprzedaż, z punktu widzenia wzrostu wartości Grupy, jest najkorzystniejszym scenariuszem. Grupa Boryszew pozostanie największym producentem metali nieżelaznych w Polsce. W samym obszarze wyrobów aluminiowych, po sprzedaży aktywów w Koninie, nasze moce produkcyjne wyniosą 70 000 ton (NPA Skawina) – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Moce produkcyjne Grupy Boryszew w całym Segmencie Metali Nieżelaznych (aluminium, ołów, miedź, cynk) wynoszą obecnie 350 tys. ton. W momencie realizacji transakcji osiągną poziom 250 tys. ton.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »