Spółki z GK Boryszew wzywają na 100% akcji Alchemia S.A.

A A A

Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz inne podmioty ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Alchemia S.A. w wolnym obrocie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Wzywających 100% akcji Spółki i wycofanie jej z obrotu giełdowego.

Oferowana w wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,80 zł. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska (wskazanych w treści wezwania) od dnia 31 stycznia do 4 marca 2019 r. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A.

Cena akcji wskazana w wezwaniu jest korzystna dla Akcjonariuszy, ponieważ jest wyższa od najwyższego poziomu kursu akcji notowanego w ciągu całego 2018 r. Zaproponowana w wezwaniu cena jest solidnym kompromisem pomiędzy niższą wyceną Spółki utrzymującą się przez ostatni rok a nieco wyższymi, stabilnymi poziomami wykresu w ciągu ostatnich lat. Obserwowany spadek zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym sprawia, że wezwanie zapewnia dodatkową płynność dla akcjonariuszy mniejszościowych.

W sytuacji, gdy w wyniku wezwania Wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji Spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

"Po zakończeniu wezwania planujemy wycofać akcje Alchemii S.A. z obrotu giełdowego. Dzięki włączeniu do GK Boryszew Alchemii S.A., realizującej obecnie znaczące projekty inwestycyjne, planujemy osiągnąć synergię nie tylko w obszarze efektywności kapitałowej, ale również w obszarze naszej oferty produktowej" – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. "Naszym założeniem strategicznym jest stworzenie silnej grupy kapitałowej. Realizacja tego celu jest możliwa poprzez stały proces inwestowania prorozwojowego i produktowego w najbardziej perspektywicznych podmiotach grupy, jak również poprzez inwestycje kapitałowe. Bierzemy pod uwagę potencjał i podobieństwa obu grup kapitałowych (GK Alchemia i GK Impexmetal), operujących w sektorze hutnictwa i przetwórstwa metali oraz potrzebę koordynacji działań dotyczących rozwoju działalności handlowej i ekspansji na nowych perspektywicznych rynkach" – dodał Piotr Lisiecki.

Wszyscy Wyzywający (Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Pani Grażyna Karkosik, Pan Roman Karkosik, EAST-SIDE Bis Sp. z o.o.) kontrolują łącznie ponad 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »