NPA SKAWINA – otrzyma 2 811 965,30 PLN wsparcia

A A A

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Oddziału Nowoczesne Produktu Aluminiowe Skawina pisemne potwierdzenie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendowania projektu pt. Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych do wsparcia w wysokości 2 811 965,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy).

Celem projektu jest osiągnięcie skokowego postępu w dziedzinie technologii i materiałoznawstwa, który pozwoli dostarczyć na rynek odpowiednio obrobione, nowoczesne stopy Al, w szerokim zakresie przewyższające obecną ofertę rynkową w Europie.
Rynek przewodów elektrycznych podlega w ostatnich latach intensywnym zmianom, które polegają na dopasowaniu coraz wyższych wymogów klientów, odnośnie efektywności przesyłu z możliwościami materiałowymi (postęp w dziedzinie stosowanych stopów) i wiedzą na temat procesów obróbczych (procesy odlewania, walcowania, obróbki cieplnej, nowe kształty/przekroje drutów i przewodów).
Kluczowym zagadnieniem jest podniesienie obciążalności prądowej linii przesyłowych bez konieczności wymiany słupów energetycznych. W tym obszarze jednym z najciekawszych kierunków badań w ww. zakresie jest rozwój stopów aluminium do zastosowań w produkcji przewodów napowietrznych:
Cel projektu zostanie osiągnięty we współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2015 roku.
Wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu - 5 126 540,54 PLN.
Wartość dofinansowania dla projektu - 2 811 965,30 PLN.
Poziom dofinansowania w projekcie - 54,85%.
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »