RSS pl 2017-04-27 07:17:27 Prognoza wyników EBITDA i zysku netto Grupy Boryszew w roku 2017 Grupa Boryszew opublikowała prognozę wyników na rok 2017. Zakłada ona wzrost zysku netto do poziomu 305,5 mln zł oraz wzrost wyniku EBITDA do poziomu 539,7 mln zł. Istotnymi założeniami prognozy są kurs USD/PLN na poziomie 3,9 PLN, EUR/PLN na poziomie 4,3 PLN oraz stawka WIBOR na poziomie 1,65%.

Więcej informacji w raporcie rocznym oraz w prezentacji.


]]>
read-news?title=Prognoza+wynik%C3%B3w+EBITDA+i+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+roku+2017&cmn_id=1143 2017-03-29 14:34:51 1143
Doskonałe wyniki Grupy Boryszew w 2016 roku  W 2016 roku Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła ponad 191 mln zysku netto (wzrost o 107,5 mln r/r), 382,2 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 123,3 mln zł r/r), 259,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 120,1 mln zł r/r).

Więcej informacji w raporcie rocznym oraz w prezentacji.


]]>
read-news?title=Doskona%C5%82e+wyniki+Grupy+Boryszew+w+2016+roku&cmn_id=1142 2017-03-29 14:30:56 1142
Boryszew wysoko w rankingu Perły Polskiej Gospodarki W rankingu miesięcznika Polish Market - "Perły Polskiej Gospodarki" Grupa Boryszew zajęła 46 miejsce. więcej informacji 


]]>
read-news?title=Boryszew+wysoko+w+rankingu+Per%C5%82y+Polskiej+Gospodarki&cmn_id=1130 2016-12-16 13:32:49 1130
Ponad 172 mln zł zysku netto Grupy Boryszew Po IIIQ 2016 roku największy polski producent w segmencie motoryzacyjnym Grupa Boryszew osiągnęła 172 mln zysku netto (wzrost o 111,3 mln r/r), 333,6 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 138,8 mln zł r/r), 243,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 136,7 r/r).

Otwórz


]]>
read-news?title=Ponad+172+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew&cmn_id=1127 2016-11-14 14:03:02 1127
Wiodący akcjonariusz Grupy Boryszew nominowany do nagrody Dziennika Gazety Prawnej "WIZJONERZY" Wiodący udziałowiec Boryszew S.A. Roman Krzysztof Karkosik nominowany został do nagrody Dziennika Gazety Prawnej "WIZJONERZY"

"WIZJONERZY" to nagroda  dla wiodących postaci polskiego biznesu. Honoruje ona tych właścicieli firm i menedżerów, którzy mieli wizję, determinację i odwagę, którzy wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, i którzy dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy.

więcej


]]>
read-news?title=Wiod%C4%85cy+akcjonariusz+Grupy+Boryszew+nominowany+do+nagrody+Dziennika+Gazety+Prawnej+%26quot%3BWIZJONERZY%26quot%3B&cmn_id=1126 2016-09-26 10:36:18 1126
Rozszerzenie składu Zarządu Boryszew S.A 6 września 2016 r. Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała na stanowisko prezesa Spółki Jarosława Michniuka. Piotr Szeliga, który dotychczas pełnił tę funkcję, pozostanie w Zarządzie Spółki i odpowiadać będzie za segment metali.

Jednocześnie w skład Zarządu Boryszew S.A. powołany został Pan Aleksander Baryś, który będzie zarządzał finansami Spółki.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Rozszerzenie+sk%C5%82adu+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A+&cmn_id=1122 2016-09-08 14:22:34 1122
Doskonałe wyniki Grupy po IH 2016r Po pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Boryszew osiągnęła blisko 96 mln zysku netto (wzrost o 42,1 mln r/r), 155 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 86 mln zł r/r) oraz 214 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 68% r/r).


]]>
read-news?title=Doskona%C5%82e+wyniki+Grupy+po+IH+2016r&cmn_id=1121 2016-09-01 14:30:17 1121
Grupa Boryszew zawarła umowę sprzedaży działki przy ul. Łuckiej 7/9 1 sierpnia Eastside - Bis Spółka z o.o. spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2016 roku o nie skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do nieruchomości. Tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej w lipcu 2016. Wartość umowy wynosi 96 mln zł


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+zawar%C5%82a+umow%C4%99+sprzeda%C5%BCy+dzia%C5%82ki+przy+ul.+%C5%81uckiej+7%2F9&cmn_id=1120 2016-08-04 09:02:22 1120
Boryszew największym polskim producentem z branży motoryzacyjnej W rankingu TOP 30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem przygotowanym przez Bank Zachodni WBK we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska Boryszew zajął pierwsze miejsce, jako jedyna spółka przekraczająca 2 mld zł ze sprzedaży w segmencie automotive.

więcej


]]>
read-news?title=Boryszew+najwi%C4%99kszym+polskim+producentem+z+bran%C5%BCy+motoryzacyjnej&cmn_id=1119 2016-07-19 12:53:07 1119
45,7 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2016 r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2016 r osiągnęła 45,7 mln zł (wzrost o 9,5 mln zł r.r) zysku netto, 66,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej.


]]>
read-news?title=45%2C7+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2016+r&cmn_id=1117 2016-05-17 13:30:18 1117
Ponad 5,6 mld zł przychodów Grupy Boryszew Grupa Boryszew w 2015 r. miała 138 mln zł zysku operacyjnego oraz niemal 84 mln zł zysku netto. Przychody Grupy przekroczyły 5,6 mld zł, a EBITDA ― 260 mln zł.


]]>
read-news?title=Ponad+5%2C6+mld+z%C5%82+przychod%C3%B3w+Grupy+Boryszew&cmn_id=1116 2016-04-20 09:15:03 1116
Boryszew rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego w Prenzlau Boryszew rozpoczął odbudowę zakładu w Prenzlau

16 marca 2016 r. Boryszew S.A. rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Prenzlau. Zakończenie prac planowane jest na grudzień br., a uruchomienie produkcji seryjnej plastikowych, galwanizowanych komponentów motoryzacyjnych - na luty 2017 r.

Inwestycja w Prenzlau o łącznej wartości ponad 21,8 mln euro jest kluczowa dla realizacji przyjętej przez Boryszew strategii rozwoju w sektorze motoryzacyjnych. W hali o powierzchni ok. 15 tys. m2 powstanie nowoczesna linia technologiczna do galwanizacji elementów plastikowych, o wydajności prawie 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanych rocznie, wraz z halą wtrysku oraz odpowiednim zapleczem biurowym i socjalnym. Uruchomienie fabryki planowane jest na początek 2017 r.

Powstający w Prenzlau zakład jest kluczowy z punktu widzenia naszych planów rozwoju segmentu motoryzacyjnego. Dzięki niemu uzyskamy nowoczesne moce produkcyjne – mówi Cezary Pyszkowski, członek Zarządu Boryszew S.A odpowiedzialny za rozwój segmentu motoryzacyjnego Grupy.


Konstrukcja hali i podłączenie podstawowych instalacji zajmie około 5 miesięcy. Instalację linii galwanizacyjnej planujemy na sierpień – mówi Lutz Suhrbier, General Manager w Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH – Kolejny etap to audyty, które przeprowadzać będą nasi kluczowi klienci.– dodaje.

W zakładzie Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH w Prenzlau zatrudnienie znajdzie docelowo około 350 osób


]]>
read-news?title=Boryszew+rozpocz%C4%85%C5%82+budow%C4%99+zak%C5%82adu+produkcyjnego+w+Prenzlau&cmn_id=1115 2016-03-17 09:36:34 1115
Zmiana siedziby spółki Z dniem 1 stycznia 2016 roku nowy adres Boryszew S.A. to: Warszawa (03 – 301) ulica Jagiellońska 76


]]>
read-news?title=Zmiana+siedziby+sp%C3%B3%C5%82ki&cmn_id=1105 2015-12-30 13:40:00 1105
Boryszew finalistą rankingu Gazety Bankowej Firma z Energią 24 listopada podczas uroczystej Gali przedtsawiciel Grupy Boryszew odebrał wyróznienie od Gazety Bankowej w rankingu eksporterów Firma z energią.  


]]>
read-news?title=Boryszew+finalist%C4%85+rankingu+Gazety+Bankowej+Firma+z+Energi%C4%85&cmn_id=1104 2015-11-26 11:01:18 1104
Ponad 60 mln zł zysku netto Grupy Boryszew po trzech kwartałach 2015 r Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2015 r. osiągnęła ponad 60 mln zysku netto, 107,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach przekraczających 4,3 mld zł.


]]>
read-news?title=Ponad+60+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+po+trzech+kwarta%C5%82ach+2015+r&cmn_id=1103 2015-11-17 14:05:00 1103
Zapytanie Ofertowe na wykonanie badan do projektu z dnia 12.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2015
 


]]>
read-news?title=Zapytanie+Ofertowe+na+wykonanie+badan+do+projektu+z+dnia+12.11.2015&cmn_id=1102 2015-11-13 10:56:42 1102
Boryszew partnerem merytorycznym Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej SIGG to prawdopodobnie najpopularniejszy wśród młodzieży program edukacyjny wprowadzający w tajniki rynku kapitałowego i uczący inwestowania na giełdzie. Szacuje się, że łączna liczba uczestników w dotychczasowych edycjach przekroczyła już 200 tys. 

Cieszę się, że po raz kolejny Boryszew będzie wpierał Szkolną Internetową Grę Giełdową. Jako spółka obecna na giełdzie od niemal 20 lat chętnie angażujemy się we wszelkie działania, których celem jest edukacja – edukacja ukierunkowana na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny, która nie jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w polskich szkołach. Wciąż jeszcze w powszechnej świadomości lokata bankowa jest jedynym sposobem na pomnażanie oszczędności. Ważne jest poszerzanie horyzontów, pokazywanie realiów rządzących światem finansów oraz mechanizmów rządzących współczesnym rynkiem kapitałowym. Taka wiedza ułatwia budowanie pewnej, stabilnej finansowo przyszłości. Co ważne projekty tego typu przynoszą korzyści nie tylko uczestnikom, bowiem dobrze wykształcone, świadome społeczeństwo wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy. - mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. - partnera merytorycznego gry giełdowej.


]]>
read-news?title=Boryszew+partnerem+merytorycznym+Szkolnej+Internetowej+Gry+Gie%C5%82dowej&cmn_id=1101 2015-11-10 13:20:57 1101
Boryszew otrzymał nagrodę od Bloomberg Businessweek 21 października podczas uroczystej gali Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga odebrał nagrodę Bloomber Businessweek za opracowywanie  i wdrażanie nowych technologii we współpracy z ośrodkami naukowymi. Relacja z gali rozdania nagród dostępna będzie w listopadowym numerze Bloomberg Businessweek Polska.

Dodatkowe informacje na stronie Rzeczpospolitej


]]>
read-news?title=Boryszew+otrzyma%C5%82+nagrod%C4%99+od+Bloomberg+Businessweek&cmn_id=1100 2015-10-22 15:48:22 1100
Boryszew wysoko na liście 2000 Rzeczpospolitej W corocznym rankingu Rzeczpospolitej "Lista 2000" Boryszew zajął 57 miejsce wśród największych polkskich spółek,

W podrankingu największych spółek giełdowych zajął 20 miejsce, jest także 19-tym największym polskim eksporterem spośród sklasyfikowanych podmiotów.


]]>
read-news?title=Boryszew+wysoko+na+li%C5%9Bcie+2000+Rzeczpospolitej&cmn_id=1099 2015-10-22 10:11:21 1099
Boryszew zyskał 30 mln zł na innowacje Grupa Boryszew otrzyma z NCBiR prawie 30 mln zł dofinansowania dla innowacyjnego projektu poświęconego nowej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium.

W ostatnich dwóch latach szeroko rozumiana Grupa Boryszew pozyskała wraz ze współpracującymi ośrodkami naukami ponad 44 mln zł dofinansowania na 6 projektów związanych w opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii. Środku unijne przyznane zostały miedzy innymi na projekty związane z segmentem motoryzacyjnym Boryszewa (Maflow) a także metali nieżelaznych (ZM Silesia, Huta Oława, NPA Skawina).


]]>
read-news?title=Boryszew+zyska%C5%82+30+mln+z%C5%82+na+innowacje&cmn_id=1098 2015-10-06 13:19:46 1098
21% wzrostu przychodów Grupy Boryszew w IH 2015 Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła 53,4 mln zysku netto (wzrost o 7% r/r), 69,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,06 mld zł (wzrost o 21% r/r).


]]>
read-news?title=21%25+wzrostu+przychod%C3%B3w+Grupy+Boryszew+w+IH+2015&cmn_id=1096 2015-09-02 14:39:03 1096
Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow  Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow

• Boryszew S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę EUR 10.000.000
• Celem finansowania jest wieloletnie wsparcie ekspansji zagranicznej Grupy
• Środki z kredytu posłużą rozbudowie zakładów wchodzących w skład Grupy Maflow zlokalizowanych w Chinach, Indiach i Meksyku
więcej


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+pozyska%C5%82a+finansowanie+BGK+na+rozw%C3%B3j+Grupy+Maflow&cmn_id=1095 2015-06-15 15:59:01 1095
Boryszew w pierwszej 30 największych polskich firm wg „Wprost” Grupa Boryszew znalazła się na 29. miejscu listy 200 największych polskich przedsiębiorstw według tygodnika „Wprost”. O pozycji w rankingu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 roku, które w Boryszewie wyniosły ponad 5 mld zł.

Ranking 200 największych polskich przedsiębiorstw, opracowany przez tygodnik „Wprost”, stanowi unikalne zestawienie rodzimych firm, które w zeszłym roku wygenerowały najwyższe przychody oraz zyski. Boryszew, który zajął 29. pozycję na liście, jest także samodzielnym liderem rankingu w branży motoryzacyjnej oraz zajmuje drugie miejsce w branży chemicznej.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+pierwszej+30+najwi%C4%99kszych+polskich+firm+wg+%E2%80%9EWprost%E2%80%9D&cmn_id=1094 2015-06-08 14:14:40 1094
Boryszew na 57 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej: Lista 500 Grupa Boryszew zajęła 57 miejsce w rankingu największych firm polskich "Lista 500" przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita".


]]>
read-news?title=Boryszew+na+57+miejscu+w+rankingu+Rzeczpospolitej%3A+Lista+500&cmn_id=1092 2015-05-19 15:04:37 1092
Prawie 37 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2015r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2015 r osiągnęła 36,8 mln zysku netto, prawie 50 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zannualizowany zysk na akcje wyniósł 0,55 zł wobec 0,06 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy były o ponad 20% wyższe od wyniku uzyskanego w IQ 2014 i wyniosły niemal 1,5 mld zł.


]]>
read-news?title=Prawie+37+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2015r&cmn_id=1091 2015-05-18 16:02:33 1091
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o wypłacie dywidendy 28 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o wypłacie dywidendy
w wysokości 10 gr na akcję.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 2 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 roku.


]]>
read-news?title=Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+S.A.+zadecydowa%C5%82o+o+wyp%C5%82acie+dywidendy&cmn_id=1090 2015-04-29 09:37:35 1090
Rekordowe wyniki Grupy Boryszew. Ponad 156 mln zł zysku netto Grupa Boryszew w 2014 r. miała ponad 210 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 138% r/r) oraz niemal 156 mln zł zysku netto (wzrost o 183% r/r). Przychody Grupy przekroczyły 5 mld zł a EBITDA 323 mln zł. To najlepsze wyniki w historii spółki.

 więcej

 


]]>
read-news?title=Rekordowe+wyniki+Grupy+Boryszew.+Ponad+156+mln+z%C5%82+zysku+netto&cmn_id=1087 2015-03-23 13:15:13 1087
Boryszew ERG z kolejnym patentem Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis. Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane w branży medycznej i zabawkarskiej. Tereftalan bis jest plastyfikatorem wykorzystywanym powszechnie w przetwórstwie PCV.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Boryszew+ERG+z+kolejnym+patentem&cmn_id=1085 2015-03-09 11:05:05 1085
Cezary Pyszkowski Członkiem Zarządu Boryszew S.A. 22 grudnia 2014 r Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko Członka zarządu Boryszew S.A.. Jednocześnie struktury Grupy opuszcza Paweł Surówka, który wraca do sektora finansowego obejmując stanowisko managerskie w instytucji finansowej w Niemczech.


]]>
read-news?title=Cezary+Pyszkowski+Cz%C5%82onkiem+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A.&cmn_id=1076 2015-01-09 11:05:43 1076
Główny akcjonariusz Boryszew S.A. Roman Karkosik uhonorowany nagrodą „Przedsiębiorca 25 lat wolności”. W warszawskim hotelu GROMADA 29 listopada br. odbyła się gala „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”, podczas której przedstawiono Laureatów VIII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VIII edycji konkursu „Perły Medycyny” oraz Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Polskiego Samorządu.

Nagrodę specjalną "Przedsięborca 25 lecia wolności" otrzymał główny akcjonariusz Boryszew S.A. Roman Karkosik. 


]]>
read-news?title=G%C5%82%C3%B3wny+akcjonariusz+Boryszew+S.A.+Roman+Karkosik+uhonorowany+nagrod%C4%85+%E2%80%9EPrzedsi%C4%99biorca+25+lat+wolno%C5%9Bci%E2%80%9D.&cmn_id=1075 2014-12-03 14:48:38 1075
Piotr Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. oddział Maflow nagrodzony na Moto Solutions 20 listopada br. podczas 5. Forum MotoSolutions - best practices dla przemysłu motoryzacyjnego zostały po raz pierwszy przyznane Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego.

Piotr Wiśniewski - Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. oddział Maflow odebrał nagrodę Top Manager.
Przyznano ją m.in. za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację zakładów Maflow, przejętych przez Boryszew w 2010 roku, zbudowanie silnej działającej globalnie organizacji, co przekłada się na stały wzrost i rosnącą rentowność.


]]>
read-news?title=Piotr+Wi%C5%9Bniewski%2C+Dyrektor+Zarz%C4%85dzaj%C4%85cy+Boryszew+S.A.+oddzia%C5%82+Maflow+nagrodzony+na+Moto+Solutions&cmn_id=1074 2014-11-28 11:01:32 1074
Relacje inwestorskie Boryszewa wysoko w rankingu Gazety Giełdy Parkiet W przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet badaniu poświęconym jakości relacji inwestorskich spółek z WIG 30 Boryszew zajął wysokie 9 miejsce z oceną powyżej średniej dla całego indeksu.

W trwającym od 15 września do 15 października badaniu relacji inwestorskich wzięło udział ponad 27,5 tys. osób. Odpowiadali oni na pytania na temat jakości i sposobów komunikacji warszawskich blue chipów z czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego.

„Staramy się, aby wszystkie prowadzone przez nas działania komunikacyjne uwzględniały specyfikę i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców. Wdrażamy nowe rozwiązania i wykorzystujemy nowoczesne technologie, aby dotrzeć do inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Cieszę się, że nasza praca została dobrze oceniona w badaniach Parkietu.” – mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że są obszary w których możemy poprawić niektóre elementy. Będziemy nad nimi pracować, by w kolejnym rankingu znaleźć się jeszcze wyżej.”

***
Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Grupa zatrudnia ponad 8000 pracowników w kilkudziesięciu zakładach produkcyjnych na 3 kontynentach.
W pierwszym półroczu 2014 r Grupa Boryszew osiągnęła 51 mln zysku netto, 79,1 mln zł zysku na działalności przy przychodach 2,53 mld zł
 


]]>
read-news?title=Relacje+inwestorskie+Boryszewa+wysoko+w+rankingu+Gazety+Gie%C5%82dy+Parkiet&cmn_id=1073 2014-10-29 15:50:53 1073
Wyniki spółki Boryszew po I półroczu 2014 - Film Komentarz Prezesa Piotra Szeligi do wyników Grupy Boryszew po I półroczu 2014.

Zapraszamy do obejrzenia : www.youtube.com/watch?v=oUKQ3Ngabpk


]]>
read-news?title=Wyniki+sp%C3%B3%C5%82ki+Boryszew+po+I+p%C3%B3%C5%82roczu+2014+-+Film&cmn_id=1071 2014-09-03 15:38:17 1071
NPA Skawina - na międzynarodowych targach ENERGETAB 16-18.09.2014 NPA Skawina weźmie udział w największych w Polsce Międzynarodowych Energetycznych Targach, które odbędą się w dniach 16-18 września w Bielsku Białej.

 

więcej informacji na stronie targów: www.energetab.pl/index.php


]]>
read-news?title=NPA+Skawina+-+na+mi%C4%99dzynarodowych+targach+ENERGETAB+16-18.09.2014&cmn_id=1070 2014-09-02 15:43:10 1070
Zysk netto Grupy Boryszew w I półroczu 2014 roku wzrósł o 72% Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła 50,2 mln zysku netto (wzrost o 72% r/r), 79,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 66% r/r) przy przychodach 2,53 mld zł (wzrost o 3,8% r/r).


]]>
read-news?title=Zysk+netto+Grupy+Boryszew+w+I+p%C3%B3%C5%82roczu+2014+roku+wzr%C3%B3s%C5%82+o+72%25+&cmn_id=1069 2014-09-02 09:18:34 1069
Ukazał się raport półroczny 2014r. ]]> http://www.boryszew.com.pl/szczegoly-raportu?irr_id=2132 2014-08-28 09:20:23 1068 Grupa Boryszew wyróżniona Volkswagen Group Award Boryszew S.A., jako pierwsza polska firma otrzymała prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom.

 

wiecej informacji


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+wyr%C3%B3%C5%BCniona+Volkswagen+Group+Award+&cmn_id=1062 2014-06-27 14:47:56 1062
Zawarcie ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie Zarząd Boryszew S.A. (Emitent. Spółka), informuje, że:

W dniu 17 czerwca 2014 roku zawarł z Udziałowcami Spółki Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (dalej: TPC), ostateczne umowy nabycia udziałów Spółki TPC

więcej informacji

 


]]>
read-news?title=Zawarcie+ostatecznych+um%C3%B3w+nabycia+udzia%C5%82%C3%B3w+Tensho+Poland+Corporation+Sp%C3%B3%C5%82ka++z+o.o.+z+siedzib%C4%85+w+Ostaszewie&cmn_id=1060 2014-06-18 15:34:14 1060
Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga wziął udział w debacie „Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju. 5 czerwca Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga wziął udział w debacie „Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju. Zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” oraz HSBC Bank Polska.

 

72dpiMAD20140605_021.jpg     72dpiMAD20140605_022.jpg

72dpiMAD20140605_011.jpg     72dpiMAD20140605_006.jpg

Chiny są jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla polskich przedsiębiorców. Ale prowadzenie działań biznesowych i inwestowanie w Chinach wymaga nie tylko wiedzy o tym rynku ale także umiejętności poruszania się w tym jakże odmiennym od europejskiego otoczeniu biznesowym. O najczęściej spotykanych barierach a także szansach dyskutowano
w debacie “Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju”, która miała miejsce
5 czerwca 2014 w Centrum Konferencyjo - Biznesowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Ogromny potencjał rynku Chińskiego wynikający zarówno z demografii jak i ogromnego tempa prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych jest faktem ogólnie znanym. W połączeniu
z rosnącą liczbą coraz zamożniejszych konsumentów aspirujących do klasy średniej otrzymujemy miejsce wydawałoby się idealne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnicy debaty zwracali uwagę na szybko postępujące zmiany w otoczeniu administracyjnym a także stopniową poprawę kultury biznesowej w Państwie środka. Jednocześnie podkreślali kluczową rolę bezpośrednich relacji z klientami, które w znacznie większym stopniu determinują o sukcesie, niż podpisane umowy.
Prezes Boryszew S.A. Piotr Szeliga przypomniał o długiej historii zakładów Grupy w Chinach. Jego zdaniem jedną z głównych przeszkód w funkcjonowaniu w rzeczywistości chińskiej jest obawa przedsiębiorców przed nierównym traktowaniem podmiotów w przypadku sporu prawnego z lokalnym przedsiębiorcą.
Debata zakończyła się konkluzją, iż pomimo przeciwności warto uczestniczyć w przemianach zachodzących w chińskiej gospodarce.
W dyskusji udział wzieli:


• dyrektor zarządzający Bank HSBC w Czechach, Michael Hordley,
• dyrektor pionu zarządzania środkami finansowymi Banku HSBC na Europę, Timothy Fitzpatrick,
• prezes zarządu Boryszewa, Piotr Szeliga
• doradca zarządu Raben Group, Andrzej Siess,
• dyrektor China Desk na Europę w banku HSBC, Victor Wang.
• dyrektor odziału Baranowo z Grupy Mlekovita, Stanisław Duch.
• członek zarządu nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem oraz likwidację szkód w Euler Hermes Services, Tomasz Starus.
 


]]>
read-news?title=Prezes+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A.+Piotr+Szeliga+wzi%C4%85%C5%82+udzia%C5%82+w+debacie+%E2%80%9EGlobalna+ekspansja%3A+droga+przez+m%C4%99k%C4%99+czy+droga+do+raju.+&cmn_id=1059 2014-06-12 09:05:58 1059
Boryszew S.A. uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Tensho Poland Corporation 10 czerwca 2014 roku Boryszew S.A. otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) decyzję o wydaniu zgody na  przejęcie kontroli nad Tensho Poland Corporation Spółka z o.o.

Tym samym spełniony został warunek zawieszający zawartych w dniu 17 kwietnia 2014 roku umów nabycia udziałów TPC. Ostateczne umowy sprzedaży udziałów zostaną zawarte w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgody Prezesa UOKiK.


]]>
read-news?title=Boryszew+S.A.+uzyska%C5%82+zgod%C4%99+Prezesa+UOKiK+na+przej%C4%99cie+Tensho+Poland+Corporation&cmn_id=1058 2014-06-11 16:20:46 1058
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A.  25 czerwca o godzinie 12:00 rozpocznie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+S.A.&cmn_id=1057 2014-06-04 11:30:40 1057
16,5 mln zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2014 r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2014 r osiągnęła 16,5 mln zysku netto z działalności kontynuowanej, prawie 34 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach porównywalnych do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,23 mld zł w IQ 2014r).

więcej


]]>
read-news?title=16%2C5+mln+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2014+r&cmn_id=1056 2014-06-04 11:29:20 1056
NPA SKAWINA – otrzyma 2 811 965,30 PLN wsparcia Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Oddziału Nowoczesne Produktu Aluminiowe Skawina pisemne potwierdzenie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendowania projektu pt. Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych do wsparcia w wysokości 2 811 965,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy).

Celem projektu jest osiągnięcie skokowego postępu w dziedzinie technologii i materiałoznawstwa, który pozwoli dostarczyć na rynek odpowiednio obrobione, nowoczesne stopy Al, w szerokim zakresie przewyższające obecną ofertę rynkową w Europie.
Rynek przewodów elektrycznych podlega w ostatnich latach intensywnym zmianom, które polegają na dopasowaniu coraz wyższych wymogów klientów, odnośnie efektywności przesyłu z możliwościami materiałowymi (postęp w dziedzinie stosowanych stopów) i wiedzą na temat procesów obróbczych (procesy odlewania, walcowania, obróbki cieplnej, nowe kształty/przekroje drutów i przewodów).
Kluczowym zagadnieniem jest podniesienie obciążalności prądowej linii przesyłowych bez konieczności wymiany słupów energetycznych. W tym obszarze jednym z najciekawszych kierunków badań w ww. zakresie jest rozwój stopów aluminium do zastosowań w produkcji przewodów napowietrznych:
Cel projektu zostanie osiągnięty we współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2015 roku.
Wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu - 5 126 540,54 PLN.
Wartość dofinansowania dla projektu - 2 811 965,30 PLN.
Poziom dofinansowania w projekcie - 54,85%.
 


]]>
read-news?title=NPA+SKAWINA+%E2%80%93+otrzyma+2+811+965%2C30+PLN+wsparcia&cmn_id=1051 2014-04-24 13:47:38 1051
Boryszew S.A. podpisał warunkową umowę zakupu przejęcia spółki Tensho Poland Corporation. Boryszew SA podpisał z Mitsui&Co. Ltd., Tensho Electric Industries Co. Ltd. i Sanko Corp. Ltd. warunkową umowę zakupu Tensho Poland Corporation. Dotyczy ona zakupu fabryki komponentów z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość transakcji to 10,6 mln euro.

więcej informacji: http://boryszew.com.pl/komunikaty-prasowe


]]>
read-news?title=Boryszew+S.A.+podpisa%C5%82+warunkow%C4%85+umow%C4%99+zakupu+przej%C4%99cia+sp%C3%B3%C5%82ki+Tensho+Poland+Corporation.&cmn_id=1050 2014-04-22 16:09:56 1050
Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia Spółki Tensho Poland Corporation Zakupy dotyczą Tensho Poland Corporation Spółki z o.o. (TPC). Przedmiotem transakcji jest 80% udziałów za kwotę 1,6 mln € odkupionych od Mitsui & Co. Limited, Mitsui & Co. Deutschland, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Sanko Corp. Ltd oraz przejęcie zadłużenia odsetkowego TPC za kwotę 9 mln €, co razem stanowi 10,6 mln €.
TPC jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym elementów dla przemysłu telewizyjnego (zarówno detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne), plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne.
 


]]>
read-news?title=Podpisanie+Listu+intencyjnego+w+sprawie+nabycia+Sp%C3%B3%C5%82ki+Tensho+Poland+Corporation&cmn_id=1049 2014-03-27 11:27:19 1049
Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A. Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 marca 2014r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o scalenie akcji Emitenta, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 w liczbie 2.200.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 10:1.
W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 zarejestrowanych będzie 220.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 21 marca 2014r.
 


]]>
read-news?title=Z%C5%82o%C5%BCenie+wniosku+do+KDPW+o+scalenie+akcji+Boryszew+S.A.&cmn_id=1048 2014-03-11 09:28:34 1048
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Raport IV kwartał 2013


]]>
read-news?title=SKR%C3%93CONY+SKONSOLIDOWANY+RAPORT+KWARTALNY+GRUPY+KAPITA%C5%81OWEJ+BORYSZEW+ZA+IV+KWARTA%C5%81+2013+ROKU&cmn_id=1047 2014-02-27 10:00:02 1047
Boryszew przygotowuje scalenie akcji Boryszew S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zadecydować o przeprowadzeniu scalenia akcji spółki. NWZA planowane jest na 17 lutego 2014 r.

Boryszew S.A. planuje przeprowadzenie resplitu w stosunku 10:1. Oznacza to, że każde 10 akcji zostanie scalonych w jedną. W wyniku procesu scalenia, wartość nominalna akcji Boryszew SA o wartości 0,10 zł zostanie podwyższona do kwoty 1,00 zł. a liczba akcji zmniejszy się z 2.200.000.000 do 220.000.000. Kapitał zakładowy spółki się nie zmieni.


]]>
read-news?title=Boryszew+przygotowuje+scalenie+akcji&cmn_id=1041 2014-01-22 11:55:00 1041
Boryszew sponsorem koncertu Kapitalna Warszawa Boryszew S.A. został sponsorem koncertu organizowanego w ramach kolejnej akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Kapitalna Warszawa. Koncert, który jest m.in. podsumowaniem I edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego odbył się 27 stycznia 2014 w stołecznym Teatrze Ateneum.

więcej

 


]]>
read-news?title=Boryszew+sponsorem+koncertu+Kapitalna+Warszawa&cmn_id=1039 2014-01-21 10:34:46 1039
Boryszew wśród typów analityków na początek roku 2014 W przeprowadzonej przez Gazetę Giełdy Parkiet w 10 biurach maklerskich ankiecie dotyczącej preferencji inwestycyjnej Boryszew znalazł się wśród najczęściej wymienianych spółek z WIG 40.

więcej

 


]]>
read-news?title=Boryszew+w%C5%9Br%C3%B3d+typ%C3%B3w+analityk%C3%B3w+na+pocz%C4%85tek+roku+2014+&cmn_id=1038 2014-01-13 10:44:11 1038
Pierwszy kontrakt dla nowych zakładów Boryszewa w Toruniu Na terenach należących do Boryszew S.A. oddział Elana, Grupa Boryszew rozpoczyna produkcję komponentów samochodowych. Pierwszy kontrakt podpisano z Grupą Volkswagen - jego wartość to 120 mln zł.

Grupa Boryszew, wraz z rozwojem motoryzacyjnej części koncernu rozpoczyna w Toruniu produkcję komponentów motoryzacyjnych do dwóch modeli niemieckiego giganta:Caddy oraz T6. Jednocześnie w ramach podpisanych kontraktów spółka produkować będzie w Niemczech komponenty do VW Tiguan. Łączna wartość wszystkich kontraktów zdobytych w ostatnich tygodniach, obejmująca swoim zasięgiem także produkcję w Niemczech wynosi 240 mln złotych.


]]>
read-news?title=Pierwszy+kontrakt+dla+nowych+zak%C5%82ad%C3%B3w+Boryszewa+w+Toruniu&cmn_id=1037 2013-11-29 10:09:46 1037
Wyniki Grupy Boryszew po III kwartałach 2013r Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2013 r osiągnęła 47,4 mln zysku netto, 93,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,7 mld zł


]]>
read-news?title=Wyniki+Grupy+Boryszew+po+III+kwarta%C5%82ach+2013r&cmn_id=1033 2013-11-14 13:42:00 1033
Boryszew ERG nawiązał współpracę z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Wchodzący w skład Grupy Boryszew – Boryszew ERG nawiązał długoterminową współpracę z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Współpraca obejmuje swoim zakresem nie tylko staże i praktyki dla lubelskich studentów, ale także pozwala na wspólne badania a następnie wdrażanie do seryjnej produkcji innowacyjnych produktów chemicznych.


]]>
read-news?title=Boryszew+ERG+nawi%C4%85za%C5%82+wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99+z+Uniwersytetem+Marii+Curie+-+Sk%C5%82odowskiej+w+Lublinie&cmn_id=1032 2013-11-13 10:54:52 1032
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie. PLAN_POLACZENIA_BRS_Nylonbor_ERG.pdf


]]>
read-news?title=Podj%C4%99cie+decyzji+o+zamiarze+po%C5%82%C4%85czenia+Boryszew+S.A.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie+oraz+Boryszew+ERG+S.A.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie+i+Nylonbor+Sp.+z+o.o.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie.&cmn_id=1020 2013-10-23 18:41:24 1020
Boryszew w WIG 30 23 września 2013r Boryszew S.A. wszedł w skład WIG 30 - najbardziej prestiżowego, skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy indeksu.


Boryszew S.A. międzynarodowy koncern dynamicznie rozwijający się w branży metali nieżelaznych i automotive wszedł 23 września w skład prestiżowego indeksu WIG 30 skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy.


„Skala prowadzonej działalności zarówno w wymiarze liczbowym, jak i czysto geograficznym jednoznacznie predestynuje nas do WIG30. Jestem przekonany, że informacja o włączeniu Grupy w skład WIG30 ucieszyła wszystkich naszych akcjonariuszy tym bardziej, że Boryszew należy do czołówki najbardziej płynnych spółek na warszawskim parkiecie. Jest to oczywiście także motywator do jeszcze bardziej wytężonej pracy, której odzwierciedleniem będą nie tylko wyniki finansowe, ale i zadowolenie akcjonariuszy wyrażone wzrostem kursu akcji Boryszewa".– mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Skutecznie i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju segmentu automotive, a widoczna w naszych działaniach determinacja w realizacji przyjętej i przedstawionej naszym akcjonariuszom wizji rozwoju Boryszewa doceniana jest przez szeroko rozumiany rynek.” – dodaje Prezes Boryszewa.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+WIG+30&cmn_id=1019 2013-09-25 11:03:15 1019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew SA odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013. Zarząd Boryszewa Spółki Akcyjnej, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r.


]]>
read-news?title=Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+SA+odb%C4%99dzie+si%C4%99+w+dniu+24+czerwca+2013.&cmn_id=1002 2013-06-17 08:14:11 1002
Impexmetal SA (spółka zależna od Boryszew SA) uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę biurowca i apartamentowca w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) w Warszawie Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013r. pozwolenie na budowę zespołu wielofunkcyjnego stało się ostateczne. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję nr 53/WOL/13 o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu wielofunkcyjnego na działce zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9,w skład którego wchodzą biura oraz część usługowo - apartamentowa.

Pozwolenie dotyczy działki o nr ewidencyjnym 47 położonej w obrębie 6-01-04 wraz z uzbrojeniem technicznym na terenie działki o nr 38/5 w obrębie 6-01-04., zlokalizowanej w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie.

WIZUALIZACJA_WRZESIE___2012_OBOWIAZUJACA_re.jpg


]]>
read-news?title=Impexmetal+SA+%28sp%C3%B3%C5%82ka+zale%C5%BCna+od+Boryszew+SA%29+uzyska%C5%82+ostateczne+pozwolenie+na+budow%C4%99+biurowca+i+apartamentowca+w+Centralnym+Obszarze+Biznesu+%28COB%29+w+Warszawie&cmn_id=1001 2013-06-17 08:13:35 1001
Zjazd grupy kapitałowej Boryszew W dniach 17-19 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie czołowych menadżerów z Grupy Pana Romana Karkosika.

 


]]>
read-news?title=Zjazd+grupy+kapita%C5%82owej+Boryszew&cmn_id=1000 2013-06-17 08:11:14 1000