RSS pl 2020-07-10 21:29:13 Grupa Boryszew reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe W I kwartale 2020 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 1,6 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 81 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto Grupy wyniósł -38 mln zł i był konsekwencją wahań kursów walutowych.

W I kwartale wyniki Grupy zostały negatywnie dotknięte pandemią COVID-19. Pomimo niesprzyjających warunków, pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale.

- Stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony w Polsce pod koniec I kwartału nie wpłynął znacząco na wyniki Segmentu Metale. Zrealizowane przez nas inwestycje pozwoliły na poprawę efektywności całego segmentu. Przyniosły one efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 1,05 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 69,3 mln zł – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pandemia wpłynęła na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych przede wszystkim w Segmencie Motoryzacja. Spółki zanotowały obniżony poziom rentowności. EBITDA Segmentu spadła o blisko 70% rok do roku, co w efekcie przyczyniło się do naruszenia kowenantów finansowych – zadłużenie netto do EBITDA całej Grupy.

- Biorąc pod uwagę, że Grupa Boryszew w Segmencie Motoryzacja jest przedsiębiorstwem działającym globalnie, skutki pandemii odczuliśmy już na początku 2020 roku. Pierwszym, którego dotknęły skutki COVID-19 był zakład w Chinach, ale już pod koniec marca musieliśmy czasowo wstrzymać produkcję w pozostałych zakładach Grupy Maflow i Grupy BAP – powiedział Piotr Lisiecki.

W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Boryszewa wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych.

- Zgodnie ze wstępną deklaracją uzyskaną od zainteresowanych banków, dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku o waiver wskaźników długu do EBITDA, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach na początku lipca bieżącego roku – dodał Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwoliło Grupie Boryszew dynamicznie dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęto produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, co pozwoliło utrzymać produkcję w zakładzie na dotychczasowym poziomie. W wyniku prowadzonych działań, Segment Chemia odnotował w I kwartale 2020 roku istotnie wyższy od zakładanego wynik EBITDA o wartości 5,4 mln zł. Przychody wyniosły 60 mln zł.

- Uruchomienie produkcji ERG CleanSkin było strzałem w dziesiątkę. Zaopatrzenie zakładów Grupy w środki bakteriobójcze umożliwiło prowadzenie produkcji bez przerw wynikających z zagrożenia epidemiologicznego we wszystkich fabrykach. Wykorzystaliśmy zmieniające się warunki rynkowe i zbudowaliśmy nową linię produktową w Boryszew ERG – ERG CleanSkin – podsumował Piotr Lisiecki.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+reaguje+na+zmieniaj%C4%85ce+si%C4%99+otoczenie+rynkowe&cmn_id=1240 2020-06-30 16:27:19 1240
Grupa Boryszew odnotowuje wyraźną poprawę wskaźników efektywności W 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 6,3 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 414 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów.

Przychody Grupy wzrosły o 160 mln zł, natomiast EBITDA o ponad 35 mln zł. Na wynik finansowy netto całej Grupy wpłynął odpis Wartości Firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w wysokości 163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność finansową Grupy.

- Pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale. Inwestycje, jakie tam zrealizowaliśmy, przyniosły efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 4 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 326 mln zł. Rozwój oferty produktowej pozwolił m.in. na uruchomienie najnowocześniejszej w Europie linii do produkcji wysokiej jakości ciągnionych prętów i rur mosiężnych w Walcowni Metali „Dziedzice” czy opracowanie napowietrznych, niskostratnych przewodów elektroenergetycznych, produkowanych w Oddziale NPA Skawina – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W całym 2019 roku Grupa poprawiła wskaźniki efektywności.

- W końcu 2018 roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w naszych zakładach w Grupie. Na koniec 2019 roku obniżyliśmy ich poziom o ponad 140 mln zł. Wdrożone procesy przyniosły oczekiwane rezultaty – dodał Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Rok 2019 to także duże zmiany w strukturze organizacyjnej Boryszewa. Wycofanie spółek Alchemia S.A. i Impexmetal S.A. z obrotu giełdowego oraz włączenie tej pierwszej do Grupy Boryszew pozwoliło na rozszerzenie oferty o produkty z Segmentu Stali. Ponadto, 27 listopada 2019 roku Grupa zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges AB. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż aktywów Impexmetal Aluminium Konin ze względu na atrakcyjną ofertę ze strony szwedzkiej spółki Gränges AB. Sprzedaż Spółki przyniesie korzyści obu stronom transakcji. Pandemia COVID-19 spowodowała dłuższy niż przewidywaliśmy proces pozyskiwania niezbędnych zgód do jej zawarcia, jednak w żadnym wypadku nie jest ona zagrożona – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Spółki z Segmentu Motoryzacja utrzymały solidne przychody, które wyniosły 1,8 mld zł. W 2019 roku zdobyły nominacje na projekty o wartości ponad 260 mln zł, z czego ponad 230 mln zł przypadło na Grupę Maflow. Odnotowała ona wzrost wyniku EBITDA w porównaniu do 2018 roku o ponad 32 mln zł.

- Z uwagi na niezadowalające wyniki Grupy BAP, razem z naszym największym klientem – Grupą VW – ustalamy warunki wdrożenia rozwiązań, które poprawią efektywność Grupy i umożliwią jej dalszy rozwój. Zakładamy poprawę analogiczną do rezultatów, jakie osiągnęliśmy w Grupie Maflow – dodał Piotr Lisiecki.

Segment Chemia odnotował spadek wyników. Przychody wyniosły 253 mln zł, a EBITDA 12,5 mln zł.

- W 2020 roku spodziewamy się znaczącej poprawy wyników Segmentu Chemii ze względu na panującą pandemię COVID-19. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęliśmy produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, który w obecnej sytuacji jest artykułem pierwszej potrzeby. Z tego powodu w początkowej fazie epidemii zdecydowaliśmy się na przestawienie linii produkcyjnych na ten wyrób. Pozwoliło to nam utrzymać zatrudnienie i produkcję w zakładzie na wysokim poziomie – powiedział Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie dynamiki produkcji w Grupie Boryszew w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+odnotowuje+wyra%C5%BAn%C4%85+popraw%C4%99+wska%C5%BAnik%C3%B3w+efektywno%C5%9Bci&cmn_id=1237 2020-05-29 10:54:24 1237
Grupa Boryszew wraz z Veolia Industry Polska wspomagają walkę z pandemią koronawirusa 15 maja przedstawiciele Grupy Boryszew i Veolia Industry Polska odwiedzili instytucje, którym symbolicznie przekazali nieodpłatne produkty służące ochronie zdrowia tych, którzy w szpitalach dbają o nie bezpośrednio, jak lekarze i pielęgniarki. Łącznie przekazano prawie 9 tysięcy produktów dla toruńskich szpitali i urzędów o wartości ponad 60 tysięcy złotych.

Uroczyste spotkania były elementem akcji #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, w ramach której podmioty posiadające między sobą relacje biznesowe łączą siły we wsparciu walki z koronawirusem.

- Uważamy, że współpraca z naszymi partnerami biznesowymi w akcjach mających charakter społecznej odpowiedzialności biznesu ma głęboki sens. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspomóc lokalne społeczności, a to nasi pracownicy i ich rodziny, bez których nie byłoby naszych zakładów. Zdrowie ludzkie jest najważniejsze, więc angażowanie się w takie akcje z naszym produktem, służącym do dezynfekcji jest dla nas naturalne i oczywiste – powiedziała Angelika Karkosik, dyrektor handlowy Boryszew S.A., oddział Boryszew ERG.

Wśród przekazanych dóbr jest 4.500 sztuk środków ochrony osobistej, w tym maseczki i fartuchy, 4.000 sztuk prześcieradeł oraz ponad 1.200 litrów płynów do dezynfekcji, w opakowaniach o różnej objętości.

- Dzisiejsze wydarzenie to doskonały przykład tego, jak firmy odpowiedzialne społecznie potrafią wspólnie działać i reagować w sytuacjach kryzysowych. Cieszy nas, że akurat firma Veolia Industry Polska i jeden z jej partnerów biznesowych – Grupa Boryszew, wspólnie z Fundacją Veolia Polska pokazują "ludzką twarz" biznesu i udowadniają, że są podmioty, dla których zdrowie i pomoc dla osób z pierwszej linii frontu walki z epidemią są ważniejsze niż zysk. Mamy nadzieję, że to dopiero pierwszy z szeregu projektów społecznych realizowanych w tym gronie – podkreśla Izabela Rakuć - Kochaniak, Prezes Fundacji Veolia Polska.

W ramach akcji dary zostały przekazane do szpitali: specjalistycznego szpitala miejskiego oraz wojewódzkiego szpitala zespolonego. Maseczki higieniczne oraz płyny do dezynfekcji trafiły również do Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Urzędu Miasta Torunia, gdzie zostały przekazane odpowiednio na ręce wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz prezydenta miasta Michała Zaleskiego.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+wraz+z+Veolia+Industry+Polska+wspomagaj%C4%85+walk%C4%99+z+pandemi%C4%85+koronawirusa&cmn_id=1235 2020-05-19 13:38:12 1235
Boryszew uruchomił produkcję preparatu do dezynfekcji - ERG CleanSkin Boryszew ERG – największy polski producent płynów do chłodnic oraz płynów do odladzania wykorzystywanych w sektorze lotniczym i kolejowym, kolejny raz rozszerzył ofertę produktową. Nowy produkt to preparat o działaniu wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG CleanSkin. Pierwsza partia produktu trafiła wczoraj do sprzedaży.

Preparat oparty jest na bazie 72 procentowego alkoholu etylowego. ERG CleanSkin został wyprodukowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z epidemią koronawirusa. Przeznaczeniem płynu jest higieniczna dezynfekcja rąk i powierzchni, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami, zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych i przemysłowych, w tym obiektach ochrony zdrowia. Do sprzedaży w pierwszej kolejności trafią płyny w opakowaniach 5 litrów oraz 500 mililitrów (z atomizerem).

- Boryszew ERG posiada ogromne doświadczanie oraz zaawansowane linie produkcyjne, które zdecydowaliśmy się w części wykorzystać do produkcji płynu do dezynfekcji, który w obecnej sytuacji jest produktem pierwszej potrzeby – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.

- Proces produkcji, wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód, udało nam się uruchomić w 10 dni. Cieszę się, że będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Polaków. Wieloletnie know how w branży chemicznej gwarantuje, że nasi klienci otrzymają produkt najwyższej jakości, spełniający wszystkie wymogi – dodaje Piotr Lisiecki.

Boryszew ERG będzie prowadził sprzedaż hurtową płynów do dezynfekcji z wykorzystaniem obecnych oraz nowych kanałów sprzedaży. Pierwsza partia wyjechała już z zakładu i ma trafić do hurtowni i innych punktów dystrybucji.

Mając na uwadze obecną sytuację zakład Boryszew ERG pracuje 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje odnośnie zakupów hurtowych można uzyskać mailowo: ERGcleanskin@boryszew.com

https://www.boryszewerg.com.pl/produkty/


]]>
read-news?title=Boryszew+uruchomi%C5%82+produkcj%C4%99+preparatu+do+dezynfekcji+-+ERG+CleanSkin&cmn_id=1234 2020-03-20 13:14:11 1234
Grupa Boryszew dołącza do Rady Programowej Re-Source Poland Hub Grupa Boryszew, podejmując działania na rzecz poprawy jakości środowiska w Polsce, dołączyła do Rady Programowej Re-Source Poland Hub. Ponadto, przedstawiciele Grupy Boryszew wystąpili w roli ekspertów na konferencji „Tania, czysta energia z OZE dla przemysłu” organizowanej przez forum.

Re-Source Poland Hub to platforma zrzeszająca odbiorców i dostawców energii odnawialnej. Celem forum jest podejmowania działań na rzecz tworzenia lepszych ram regulacyjnych dla rozwoju umów zakupu energii odnawialnej od jej wytwórców (PPA), edukacja interesariuszy oraz kształtowania możliwości ich współpracy.

Konferencja „Tania, czysta energia z OZE dla przemysłu” rozpoczęła nowy rozdział w kalendarzu wydarzeń, podczas których poruszane będą kwestie istotne dla przemysłu w Polsce. W programie konferencji duży nacisk został położony na aspekt edukacyjny. To szansa przede wszystkim dla odbiorców, aby zrozumieć specyfikę kontraktów cPPAs oraz zapoznać się z jej wariantami, co pomoże w przyjęciu modelu najbardziej odpowiadającemu profilowi działalności danego przedsiębiorstwa. Kornel Koronowski, COO Boryszew Energy wziął udział w panelu „Wprowadzenie do corporate PPAs”, który był warsztatem edukacyjnym dla odbiorców energii.

W konferencji wzięło udział około 200 osób z Polski i zagranicy. Grupa Boryszew nie tylko podzieliła się swą ekspertyzą, ale także otrzymała solidną dawkę wiedzy, która ułatwi optymalizowanie kosztów energii.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+do%C5%82%C4%85cza+do+Rady+Programowej+Re-Source+Poland+Hub&cmn_id=1231 2020-02-07 09:56:54 1231
GRUPA BORYSZEW NOTUJE WZROSTY W NIESPRZYJAJĄCYM OTOCZENIU RYNKOWYM Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 4,8 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 321 mln zł. Wynik netto wyniósł 79 mln zł. Przychody Spółki w trzecim kwartale 2019 r. wzrosły o 10%, a jej EBITDA zanotowała wynik o 15% wyższy niż w trzecim kwartale 2018 roku. Ponadto, Boryszew utrzymuje dynamikę poprawy wskaźników efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.

Przychody Grupy wzrosły o 140 mln zł, natomiast EBITDA o prawie 12 mln zł. Pozytywnie na wyniki Grupy, pomimo niesprzyjających warunków związanych m.in. ze spowolnieniem gospodarczym w Europie, wpłynął Segment Motoryzacja.

- W Grupie Maflow znacząco poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz zwiększyliśmy rentowność zakładów. Maflow, jako podmiot działający globalnie, jest znacznie bardziej odporny na kryzys sektora automotive. Ma również zdecydowanie bardziej zdywersyfikowane portfolio klientów, do czego dążymy w Grupie Boryszew Automotive Plastic. W BAP zwiększyliśmy sprzedaż narzędzi o 42 mln zł w trzecim kwartale, natomiast sprzedaż części w tym okresie utrzymała się na niższym poziomie względem ubiegłego roku – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa utrzymała wyraźną poprawę wskaźników efektywności.

- Wartości kapitału obrotowego netto spadła o blisko 28% w stosunku do trzeciego kwartału 2018 r. W tym okresie zmniejszyliśmy stan zapasów o 8% oraz poprawiliśmy rotację należności o 5 dni – dodaje Piotr Lisiecki.

28 listopada Grupa poinformowała o podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. Podpisanie umowy to efekt rozmów, o przystąpieniu do których Boryszew informował, w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, w raporcie bieżącym z 28 maja 2019 roku.

- Oferta ze strony szwedzkiej spółki Gränges była bardzo atrakcyjna. Po dokonaniu szczegółowych analiz zdecydowaliśmy, że sprzedaż, z punktu widzenia wzrostu wartości Grupy, jest najkorzystniejszym scenariuszem. Grupa Boryszew pozostanie największym producentem metali nieżelaznych w Polsce. W samym obszarze wyrobów aluminiowych, po sprzedaży aktywów w Koninie, nasze moce produkcyjne wyniosą 70 000 ton (NPA Skawina) – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Moce produkcyjne Grupy Boryszew w całym Segmencie Metali Nieżelaznych (aluminium, ołów, miedź, cynk) wynoszą obecnie 350 tys. ton. W momencie realizacji transakcji osiągną poziom 250 tys. ton.


]]>
read-news?title=GRUPA+BORYSZEW+NOTUJE+WZROSTY+W+NIESPRZYJAJ%C4%84CYM+OTOCZENIU+RYNKOWYM&cmn_id=1222 2019-12-05 10:10:04 1222
Boryszew w gronie największych polskich eksporterów Grupa Boryszew znalazł się na 15 miejscu zestawienia Największych Polskich Eksporterów 2018 roku opublikowanego w Forbesie. Zawdzięcza to wysokim przychodom płynącym z eksportu. Magazyn zamieścił także listę 25 Największych Polskich Prywatnych Inwestorów za Granicą, na której również znalazł się Boryszew.

Wysoka pozycja w rankingu Największych Polskich Eksporterów 2018 rok (brano pod uwagę 150 firm)potwierdza, że Boryszew nieustająco jest znaczącym graczem na polskiej scenie eksportowej. Według danych, udział eksportu w ogólnej sprzedaży wyniósł w spółce 64%. W rankingu wysoko znalazły też się m.in. Polski Koncern Naftowy Orlen, KGHM czy Grupa Lotos.

Na liście 25 Największych Polskich Prywatnych Inwestorów za Granicą Boryszew również zajął 15. miejsce. W rankingu wyceniana była wartość aktywów ulokowanych poza Polską, ale należących do największych rodzimych przedsiębiorców. Łączna wartość zagranicznych aktywów pierwszego i jedynego w Polsce Rankingu Prywatnych Inwestorów przekroczyła 34 miliardy złotych.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+gronie+najwi%C4%99kszych+polskich+eksporter%C3%B3w+&cmn_id=1219 2019-11-26 14:47:42 1219
Maflow współpracuje z największym instytutem badawczym w Europie Oddział Maflow Spółki Boryszew wspólnie z Instytutem Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) opracował technologię laserowego spawania komponentów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez Oddział. Osiągnięte parametry procesu pozwolą w przyszłości zastosować technologię 10-krotnie szybszą od aktualnie stosowanych, redukując koszty wytwarzania oraz podnosząc jakość produktu.

Technologia laserowego spawania zawiera projekty geometrii połączenia komponentów, procesu oraz przeprowadzenia prób spawalniczych w warunkach laboratoryjnych. Osiągnieciem będzie zdefiniowanie procesu i jego parametrów, a także geometrii połączenia, które zostaną potwierdzone na próbach spawalniczych. Próby fizyczne zawierały szereg parametrów mających na celu dobranie przyszłej technologii w sposób eliminujący wady i zapewniający wysoką sprawność zarówno przyszłego procesu, jak i produktu.

- Dla Grupy Boryszew kluczowy jest nieustający rozwój. Dowodem na to są intensywne działania
w obszarze R&D. Prace prowadzone wspólnie z prestiżowym Instytutem Technologii Materiałowej
i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie gwarantują efektywnie wykorzystanie środków oraz budowanie trwałej współpracy między nauką i biznesem. Fraunhofer jest jednym z najlepszych projektów organizacyjnych, jeśli chodzi o kształtowanie struktury badań, które dedykowane są gospodarce - powiedział Piotr Lisiecki, prezes zarządu Boryszew S.A.

Instytut Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) jest synonimem innowacji w technologii laserowej obróbki powierzchni oraz inżynierii powierzchni. Jako instytut należący do Towarzystwa Wspierania Badań Stosowanych Fraunhofera, IWS oferuje kompleksowe rozwiązania, począwszy od opracowania nowych procesów, poprzez wdrożenie ich do produkcji, aż po wsparcie ukierunkowane na konkretne zastosowanie. Podstawowe kompetencje instytutu uzupełniane są przez technologię systemową oraz symulację procesów. Obszary działalności IWS obejmują technologię PVD (fizycznego osadzania z fazy gazowej) i nanotechnologię, technologię chemicznej i termicznej obróbki powierzchni, generowanie i drukowanie, zespalanie, ablację laserową i separację oraz mikrotechnologię. Działalność badawcza instytutu opiera się o kompetencje w zakresie badania właściwości i testowania materiałów.


]]>
read-news?title=Maflow+wsp%C3%B3%C5%82pracuje+z+najwi%C4%99kszym+instytutem+badawczym+w+Europie+&cmn_id=1217 2019-10-03 11:56:32 1217
GK Boryszew poprawia wyniki i skutecznie zarządza kapitałem obrotowym W pierwszym półroczu 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 3 211 mln zł. Wynik netto osiągnął poziom 73 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 229 mln zł. Wyniki Boryszewa na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów uległy zdecydowanej poprawie. Grupa zanotowała wzrost EBITDA o 49 mln zł (54% IQ19 v. IIQ19). Zysk netto zwiększył się pomiędzy kwartałami pierwszego półrocza 2019 o ponad 100% – z 24 mln zł w IQ19 do 49 mln zł w IIQ19. Boryszew istotnie podniósł efektywność zarządzania kapitałem obrotowym.

Jednym z istotnych wydarzeń drugiego kwartału było włączenie do Grupy Boryszew Grupy Kapitałowej Alchemia, w skład której wchodzi 6 zakładów produkujących wyroby ze stali. Pomimo inwestycji i nakładów finansowych przeznaczonych na konsolidację z Alchemią oraz Impexmetalem Grupa utrzymuje stabilny poziom zadłużenia finansowego. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 3,1 w drugim kwartale i był minimalnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 r., kiedy wynosił 3,0.

- W końcu poprzedniego roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania majątkiem w naszych zakładach. Udało nam się zmniejszyć kapitał obrotowy netto, m.in. zmniejszając poziom należności o 17% – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. - Konsolidacja Grupy Alchemia od drugiego kwartału w niewielkim stopniu przełożyła się na wyniki całej Grupy w pierwszym półroczu. Obecnie pracujemy nad uzyskaniem pełnej synergii wszystkich naszych zakładów. Efekty pracy w tym zakresie będą widoczne w perspektywie kolejnych kwartałów – dodał Piotr Lisiecki.

Grupa Boryszew znacząco zmniejszyła kapitał obrotowy netto. Dla samej Grupy Boryszew spadł on o blisko 15% w stosunku kwartał do kwartału, podczas gdy w Alchemii w analizowanym okresie wzrósł o 3%.

W Segmencie Motoryzacja Grupa Boryszew znacząco poprawiła wyniki – głównie za sprawą lepszej organizacji pracy oraz zmniejszenia kosztów produkcji. EBITDA w tym Segmencie w drugim kwartale wzrosła o blisko 60% w porównaniu do wyniku pierwszego kwartału bieżącego roku.

- W Segmencie Motoryzacja poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz znacząco zmniejszyliśmy koszty złej jakości, w tym również poziom „scrapu”. Poza pozyskiwaniem nowych nominacji pracujemy nad przejęciem nowych projektów od konkurencji, co pozwoli nam w krótkim czasie zwiększyć poziom przychodów w Segmencie – powiedział Piotr Lisiecki.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Boryszew przeznaczyła 89 mln zł na inwestycje. Głównie w Segmencie Motoryzacja (22 mln zł) i Segmencie Metale (66 mln zł). W nadchodzących okresach Grupa planuje wdrożyć kolejne projekty innowacyjne, których efektem będzie m.in rozwój portfolio produktowego w Segmencie Metale poprzez np. walcówkę z wysokowytrzymałych stopów aluminium w NPA Skawina, innowacyjny stop aluminium z wysoką zawartością magnezu w Aluminium Konin, czy stop miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej w Walcowni Metali „Dziedzice”.
 


]]>
read-news?title=GK+Boryszew+poprawia+wyniki+i+skutecznie+zarz%C4%85dza+kapita%C5%82em+obrotowym+&cmn_id=1215 2019-10-01 08:58:58 1215
Boryszew awansuje na miejsce siódme w Rankingu Narodowych Czempionów Boryszew po raz kolejny znalazł się wśród 10 Narodowych Czempionów, czyli spółek o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, wyłonionych w prestiżowym rankingu centrum analiz polityczno-gospodarczych Polityka Insight. W ocenie Boryszewa eksperci docenili przede wszystkim silną pozycję Spółki w branży oraz intensywną ekspansję zagraniczną.

Cechą wspólną czempionów narodowych jest przede wszystkim ich duże znaczenie dla gospodarki rozumiane jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju i znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Czempioni narodowi są wizytówką kraju za granicą. Cechuje ich wysoka aktywność na arenie międzynarodowej, silna pozycja w branży i wysoka skłonność do finansowania badań nad innowacjami.

Oprócz wielkości przedsiębiorstw, eksperci oceniali także ich wydajność, rolę w branży, obecność na rynku międzynarodowym czy inwestycje w rozwój i innowacyjność. W przygotowanym przez Polityka Insight rankingu, Boryszew zajął 7. miejsce, awansując o trzy pozycje względem ubiegłego roku. W kategorii Zagranica Spółka uplasowała się na 4. miejscu, zaś w sektorze Przetwórstwo i budownictwo na bardzo wysokim, trzecim.

Polityka Insight jest wiodącym centrum analiz polityczno-gospodarczych w Polsce i wydawcą codziennego serwisu skierowanego do decydentów w polityce, biznesie i dyplomacji. Ranking Czempionów Narodowych został stworzony przez porównanie danych finansowych za 2017 r. w kilku kategoriach. Wśród czempionów narodowych znalazły się m.in. PKN Orlen, KGHM, Asseco Poland, czy PGNiG.


]]>
read-news?title=Boryszew+awansuje+na+miejsce+si%C3%B3dme+w+Rankingu+Narodowych+Czempion%C3%B3w&cmn_id=1214 2019-06-18 12:08:47 1214
Rozwój rynku samochodów elektrycznych widoczny w wynikach GK Boryszew już w 2019 roku W pierwszym kwartale 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 1,5 mld zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 90 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 24 mln zł. Grupa planuje zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę portfela produktowego w Segmencie Metale, dalszy rozwój Segmentu Motoryzacyjnego oraz poprawę efektywności finansowej wszystkich posiadanych spółek.

Na początku bieżącego roku Spółki Grupy z Segmentu Motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln EUR, z czego ponad 15 mln EUR przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw sztucznych.

- Nowe projekty, w części związane z perspektywicznym dla nas rynkiem aut elektrycznych, pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne okresy. Udział części do samochodów elektrycznych i hybrydowych w naszym portfelu nominacji wynosi obecnie ponad 15%. Pierwsze nominacje na części do tego typu aut pozyskaliśmy dużo wcześniej, ale już w 2019 będziemy mogli zaobserwować wpływ rynku aut elektrycznych na nasze wyniki, ponieważ ich produkcja rusza w połowie tego roku – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W omawianym okresie Segment Motoryzacja wygenerował 449 mln złotych przychodów oraz EBITDA na poziomie 20 mln złotych. Grupa nadal odczuwała znaczący wpływ implementacji norm środowiskowych WLTP oraz Euro 6 na przychody oraz wynik operacyjny Grupy (około 13 mln złotych).

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku przychody w Segmencie Metale, stanowiącym około 60% struktury przychodów Grupy Boryszew, wyniosły 907 mln zł, natomiast EBITDA – 58 mln zł. Niższy wynik tego segmentu w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku to następstwo znaczącego wzrostu cen energii, wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niższych jednostkowych marż przerobowych.

- Efekt wzrostu cen energii na wyniku EBITDA Grupy Boryszew w pierwszym kwartale to blisko 6 milionów złotych. W dłuższej perspektywie, utrzymanie cen energii na obecnym poziomie i widoczne, możliwe kolejne wzrosty cen, zdecydowanie osłabią konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Szczególnie mocno odczują to eksporterzy. Zwróćmy uwagę, że cena energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych u naszych niemieckich sąsiadów wynosi już dziś ok. 65 zł za MWh mniej niż w Polsce – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pozytywne wyniki zanotował segment Chemia. W 1 kwartale 2019 przychody wzrosły o ponad 4% i wyniosły 73 mln PLN. EBITDA wyniosła 3,5 mln PLN – jej niższy poziom w stosunku do roku poprzedniego wynikał z niższych marż handlowych w grupie produktów – plastyfikatory.

Grupa Boryszew w pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęła kolejne inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfela nowych produktów w Segmencie Metale.


]]>
read-news?title=Rozw%C3%B3j+rynku+samochod%C3%B3w+elektrycznych+widoczny+w+wynikach+GK+Boryszew+ju%C5%BC+w+2019+roku&cmn_id=1212 2019-05-31 08:41:56 1212
Grupa Boryszew najsilniejsza w Segmencie Metale W 2018 r. przychody Grupy Boryszew wyniosły 6,1 mld zł. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 141 mln zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 379 mln zł. Największy udział w kwocie 277 mln zł miał tutaj Segment Metale, który wygenerował jednocześnie największe przychody (3,7 mld zł).

Grupa Boryszew dywersyfikuje swoją działalności w ramach trzech funkcjonujących w różnych obszarach rynku segmentów, co sprawia, że Grupa jest bardziej odporna na zmiany w jej bezpośrednim otoczeniu. Efekty niekorzystnej sytuacji w jednym z segmentów Grupy są kompensowane wynikami pozostałych obszarów biznesowych.

Na koniec 2018 roku najlepsze wyniki wygenerował Segment Metale, gdzie przychody wyniosły 3,7 mld zł, natomiast EBITDA – 277 mln zł. Impexmetal S.A. zanotował wzrost zysku operacyjnego o ponad 30%, umacniając swoją pozycję na rynku, podobnie jak Walcownia Metali Dziedzice oraz Baterpol, których zysk operacyjny wzrósł o 20%.

- Na wzrost EBITDA, widoczny głównie w zakładzie Aluminium Konin, wpłynął wzrost wolumenów sprzedaży oraz poprawa dyscypliny kosztowej. W Segmencie Metale sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne w fabrykach. W ramach naszego zakładu w Koninie uruchamiamy realizację programu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o wartości 430 mln zł. Zakłada on rozbudowę Wydziałów Odlewni oraz Walcowni, co zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze wlewków i wyrobów walcowanych – powiedział Piotr Lisiecki, prezes zarządu Boryszew S.A.

W 2018 roku Segmentowi Motoryzacja nie sprzyjały zmiany w globalnym otoczeniu rynkowym. We wrześniu zanotowano istotny spadek produkcji samochodów, który utrzymywał się na znacząco niższym poziomie do końca grudnia. Wynikało to z wprowadzenia nowej procedury testowej do celów homologacji wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP).

- Wpływ norm WLTP na przychody oraz wyniki operacyjne Grupy w całym 2018 roku jest znaczący. Efekt spadku zamówień związany z implementacją nowych procedur będzie jeszcze widoczny w kolejnych okresach, ale podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie ich wpływu na wyniki Grupy Boryszew. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Rozwój segmentu aut elektrycznych jest dla nas bardzo perspektywiczny. Inwestujemy w rozwój nowych produktów, dywersyfikujemy portfolio klientów i pozyskujemy nowe nominacje, które są podstawą naszej działalności w tym Segmencie – powiedział Piotr Lisiecki, prezes zarządu Boryszew S.A.

Boryszew Automotive Plastics oraz Maflow pozyskały nowe nominacje o wartości ponad 388 mln euro, które będą realizowane do 2028 roku. Kluczowy dla Grupy jest nieustający rozwój, czego dowodem są intensywne działania w obszarze R&D. Maflow jest obecnie jedyną firmą na świecie stosującą technologię skanowania 3D w połączeniu z maszynami gnącymi. Zabieg ten ma na celu zastąpienie skomplikowanej pracy ustawiacza automatycznym przestawianiem parametrów maszyny po zeskanowaniu produktu. Obniży to czas przezbrojeń o 40 minut oraz zredukuje odpad pochodzący z ustawiania maszyny po przezbrojeniu o 50%. Wspólnie z Instytutem Fraunhofer Grupa Maflow opracowała technologię spawania laserowego komponentów wchodzących w skład jej wyrobów. Osiągnięte parametry procesu pozwolą w przyszłości zastosować technologię 10-krotnie szybszą od aktualnie stosowanych, redukując koszty wytwarzania oraz podnosząc jakość produktu.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+najsilniejsza+w+Segmencie+Metale&cmn_id=1210 2019-05-14 14:47:16 1210
Spółki Boryszew, Impexmetal i Alchemia znalazły się w pierwszej 15 „Polskich Gepardów” Tygodnik „Wprost” opublikował gospodarczy ranking najszybciej rozwijających się polskich firm. Wśród nich znalazły się trzy spółki z Grupy Boryszew – Boryszew, Impexmetal i Alchemia.

„Polskie Gepardy” to zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm z całkowitym lub dominującym udziałem polskiego kapitału. Zostało opracowane na podstawie listy „200 Największych Polskich Firm 2019”. Zestawienie opublikowano w tygodniku "Wprost".

W zestawieniu „Polskich Gepardów” trzecie miejsce na podium należy do Alchemii. Spółka zaliczyła pięciokrotny wzrost zysków. Skorzystała z dobrej koniunktury gospodarczej na świecie i ponad połowę swoich wyrobów stalowych skierowała na eksport. Głównie do Niemiec, Danii, Szwecji czy Norwegii. W pierwszej 15 znalazły się także spółki Boryszew i Impexmetal.

Tegoroczna lista 200 największych polskich firm to piąte wydanie jedynego takiego zestawienia w polskich mediach. W opracowaniu rankingu bazowano na informacjach o przychodach, zyskach, aktywach i kapitałach własnych kilkuset polskich firm z dominującym polskim kapitałem.


]]>
read-news?title=Sp%C3%B3%C5%82ki+Boryszew%2C+Impexmetal+i+Alchemia+znalaz%C5%82y+si%C4%99+w+pierwszej+15+%E2%80%9EPolskich+Gepard%C3%B3w%E2%80%9D&cmn_id=1207 2019-05-14 12:44:37 1207
Boryszew wzmacnia partnerstwo z Grupą Volkswagen Boryszew Automotive Plastics (BAP), część Grupy Boryszew, specjalizująca się w produkcji plastikowych części do samochodów, znalazła się w gronie partnerów w nowym projekcie Volkswagena. BAP będzie jednym z kluczowych dostawców części do innowacyjnej platformy MEB (Modular Electric Toolkit), która zostanie wykorzystana do konstruowania samochodów elektrycznych przez koncern.

Volkswagen zaprezentował platformę MEB na oficjalnej prezentacji w Wolfsburgu, w której udział wziął m.in. CEO Boryszew Kunststofftechnik Deutschland – Wojciech Gąsior. Opracowanie platformy MEB to jeden z ważniejszych kroków w historii koncernu, porównywalny do przejścia z VW Garbusa do Golfa. Platforma MEB ma umożliwić produkowanie tanich samochodów elektrycznych, które będą dostępne dla każdego (tzw. electric for all).

Niemiecki koncern planuje do 2020 roku wyprodukować ok. 150 tys. aut na bazie platformy MEB.


]]>
read-news?title=Boryszew+wzmacnia+partnerstwo+z+Grup%C4%85+Volkswagen+&cmn_id=1205 2019-03-28 15:16:35 1205
Boryszew ERG z innowacjami na każdą porę roku Boryszew ERG, jeden z kluczowych producentów chemii motoryzacyjnej w Polsce, pracuje nad rozszerzeniem portfolia produktowego o kolejne innowacyjne rozwiązania. Szczególnie zaawansowane prace badawcze dotyczą projektu ekologicznego nanopłynu do chłodnic samochodowych i płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem samolotów. Zostaną one zakończone najprawdopodobniej w 2020 roku, wtedy też produkty trafią na rynek. Wcześniej, bo już w sezonie zimowym 2019/2020, w ofercie Boryszew ERG znajdą się płyn odladzający i płyn zabezpieczający dedykowany dla sektora kolejowego.

Dynamika rynku wymaga od producentów ciągłego doskonalenia i dostosowywania oferty produktowej do zmieniających się potrzeb. W związku z tym projekty badawczo-rozwojowe będą miały coraz większe znaczenie szczególnie wśród twórców rozwiązań dla segmentu motoryzacyjnego, ale i szeroko rozumianego transportu. Płyny do odladzania i zabezpieczające przed ponownym oblodzeniem dedykowane dla sektora kolejowego będą stanowiły najnowszy produkt z portfela Boryszew ERG już w sezonie zimowym 2019/2020. Odladzanie elementów taboru szynowego jest jedną z podstawowych czynności w okresie zimowym. Opracowywane preparaty przeznaczone będą głównie do odladzania elementów jezdnych taboru. To właśnie one ulegają najczęściej oblodzeniu, prowadząc do unieruchomieniu składu.

Ważne prace dotyczą w Boryszew ERG opracowania receptury płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem samolotów. W skład opracowanego środka wchodzi wodny roztwór glikolu propylenowego, wzbogacony o innowacyjny pakiet inhibitorów korozji, dedykowany dla metali i stopów występujących w konstrukcji statków powietrznych oraz dodatki zmieniające właściwości reologiczne, tj. zagęstniki i środki powierzchniowo czynne. Ostateczna receptura opracowanego preparatu zostanie poddana testom zgodnie z restrykcyjnymi normami lotniczymi w kilku niezależnych jednostkach certyfikacyjnych.

- "Środki zabezpieczające samoloty przed oblodzeniem muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Samoloty muszą zostać odśnieżone, odlodzone i odszronione, aby nie zmniejszyła się siła nośna ich płatów oraz właściwości aerodynamiczne całego samolotu. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost liczby operacji lotniczych, w takich sytuacjach łatwiej o błędy pracowników, przygotowujących maszyny do lotu. W Boryszew ERG stawiamy na oferowanie najlepszych i najbezpieczniejszych technologii" – komentuje Marlena Krohn, Dyrektor Zarządzająca Boryszew ERG.

Obecne na rynku Borygo Runway sprawdza się w odladzaniu i zapobieganiu oblodzeniu pasów startowych. Jakość tego produktu potwierdzają liczne certyfikaty. Kolejni klienci branżowi decydują się na jego stosowanie na lotniskach w Europie, m.in. w Polsce, we Włoszech i na Litwie. – "Wierzymy, że Boryszew ERG pozostanie w gronie liderów w tym segmencie działalności w Polsce. Rozszerzenie oferty o środki dedykowane zabezpieczaniu samolotów jest dla nas naturalne" – dodaje Marlena Krohn.

Kluczowy jest również projekt „Ekologicznego nanopłynu do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych” (POIR.01.02.00-00-0031/17). Polega on na opracowaniu receptury i technologii produkcji zupełnie nowego płynu i koncentratu płynu chłodniczego do silników spalinowych, aktualnie niewystępującego na rynku. Jego innowacyjność wynika z zastosowania nanododatków, zwiększających przewodniość i pojemność cieplną, co z kolei znacząco wpływa na zdolność płynu do odbierania ciepła z silnika, zwiększając wydajność i żywotność tej części samochodu. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Boryszew ERG jest znany przede wszystkim jako producent płynu do chłodnic BORYGO. Czołowy produkt powstaje w zakładzie spółki w Sochaczewie już od 50 lat. Oferta Spółki obejmuje nie tylko płyny motoryzacyjne, a więc wspomniane płyny do chłodnic, hamulcowe i do spryskiwaczy, lecz także coraz więcej środków dedykowanych sektorowi lotniczemu, a także plastyfikatory, stabilizatory i materiały budowlane. Spółka jest częścią jednej z największych grup przemysłowych w Polsce – Grupy Boryszew.


]]>
read-news?title=Boryszew+ERG+z+innowacjami+na+ka%C5%BCd%C4%85+por%C4%99+roku&cmn_id=1203 2019-02-20 14:56:32 1203
Spółki z GK Boryszew wzywają na 100% akcji Alchemia S.A. Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz inne podmioty ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Alchemia S.A. w wolnym obrocie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Wzywających 100% akcji Spółki i wycofanie jej z obrotu giełdowego.

Oferowana w wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,80 zł. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska (wskazanych w treści wezwania) od dnia 31 stycznia do 4 marca 2019 r. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A.

Cena akcji wskazana w wezwaniu jest korzystna dla Akcjonariuszy, ponieważ jest wyższa od najwyższego poziomu kursu akcji notowanego w ciągu całego 2018 r. Zaproponowana w wezwaniu cena jest solidnym kompromisem pomiędzy niższą wyceną Spółki utrzymującą się przez ostatni rok a nieco wyższymi, stabilnymi poziomami wykresu w ciągu ostatnich lat. Obserwowany spadek zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym sprawia, że wezwanie zapewnia dodatkową płynność dla akcjonariuszy mniejszościowych.

W sytuacji, gdy w wyniku wezwania Wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji Spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

"Po zakończeniu wezwania planujemy wycofać akcje Alchemii S.A. z obrotu giełdowego. Dzięki włączeniu do GK Boryszew Alchemii S.A., realizującej obecnie znaczące projekty inwestycyjne, planujemy osiągnąć synergię nie tylko w obszarze efektywności kapitałowej, ale również w obszarze naszej oferty produktowej" – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. "Naszym założeniem strategicznym jest stworzenie silnej grupy kapitałowej. Realizacja tego celu jest możliwa poprzez stały proces inwestowania prorozwojowego i produktowego w najbardziej perspektywicznych podmiotach grupy, jak również poprzez inwestycje kapitałowe. Bierzemy pod uwagę potencjał i podobieństwa obu grup kapitałowych (GK Alchemia i GK Impexmetal), operujących w sektorze hutnictwa i przetwórstwa metali oraz potrzebę koordynacji działań dotyczących rozwoju działalności handlowej i ekspansji na nowych perspektywicznych rynkach" – dodał Piotr Lisiecki.

Wszyscy Wyzywający (Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Pani Grażyna Karkosik, Pan Roman Karkosik, EAST-SIDE Bis Sp. z o.o.) kontrolują łącznie ponad 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 


]]>
read-news?title=Sp%C3%B3%C5%82ki+z+GK+Boryszew+wzywaj%C4%85+na+100%25+akcji+Alchemia+S.A.&cmn_id=1201 2019-01-11 16:04:47 1201
GRUPA BORYSZEW WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW WEDŁUG "RZECZPOSPOLITEJ" Grupa Boryszew znalazła się w gronie najlepszych pracodawców w rankingu „Rzeczpospolitej”. Zestawienie tworzą firmy, które są rentowne, a w ostatnich latach dynamicznie zwiększały liczbę pracowników, podwyższając wynagrodzenia. Kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję w zestawieniu był wzrost zatrudnienia w ostatnich trzech latach (2015-2017). Boryszew uplasował się na 39. miejscu w rankingu.


]]>
read-news?title=GRUPA+BORYSZEW+W%C5%9AR%C3%93D+NAJLEPSZYCH+PRACODAWC%C3%93W+WED%C5%81UG+%26quot%3BRZECZPOSPOLITEJ%26quot%3B+&cmn_id=1198 2019-01-02 13:01:56 1198
GRUPA BORYSZEW W GRONIE "TOP MAREK" Grupa Boryszew została wyróżniona w prestiżowym rankingu „TOP MARKA” magazynu „Press” i serwisu „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. W badaniu, które objęło aż 500 marek w 50 branżach, Grupa zajęła trzecie miejsce w kategorii „Chemia”. TOP MARKA to największy ranking medialności brandów na polskim rynku. Więcej informacji o rankingu znajduje się pod linkiem


]]>
read-news?title=GRUPA+BORYSZEW+W+GRONIE+%26quot%3BTOP+MAREK%26quot%3B&cmn_id=1197 2019-01-02 12:51:32 1197
Grupa Boryszew Ambasadorem Innowacji 2018 Instytut Biznesu, w trakcie uroczystej gali połączonej z debatą pt. „Rozwiązania sprzyjające rozwojowi firmy, branży, regionu”, po raz pierwszy przyznał tytuły „Ambasadora Innowacji 2018” i „Ambasadora Gospodarki 2018”. W gronie wyróżnionych tytułem „Ambasadora Innowacji 2018” znalazła się Grupa Boryszew. W imieniu Boryszewa nagrodę odebrał członek zarządu, Dyrektor ds. rozwoju – Mikołaj Budzanowski. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod linkiem.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+Ambasadorem+Innowacji+2018+&cmn_id=1193 2018-09-04 13:35:36 1193
Impexmetal z innowacyjnym produktem w skali światowej Impexmetal, spółka z Grupy Boryszew, działająca w branży metali nieżelaznych, podpisała umowę licencyjną z Korea Institute of Industrial Technology (Kitech), która umożliwi opracowanie i wdrożenie technologii produkcji blach i taśm z nowych stopów aluminium-magnez o ponadstandardowej zawartości magnezu. Innowacyjny produkt charakteryzują wyjątkowo wysokie właściwości wytrzymałościowe z zachowaniem bardzo dobrej plastyczności, czyli parametry użytkowe niespotykane w ofercie producentów na rynku krajowym i zagranicznym. Nowe stopy znajdą wszechstronne zastosowanie w wielu branżach, m.in. motoryzacyjnej i elektronicznej.

Nowy produkt, blachy i taśmy ze stopu aluminium-magnez, cechuje doskonała plastyczność, wysoka wytrzymałość, odporność na korozję, a także dobra spawalność, niska gęstość pozwalająca na redukcję masy elementów oraz podatność na odkształcenia plastyczne na zimno. – "Pożądane cechy stopu wynikają z wysokiej zawartości magnezu (6÷9%) – znacznie wyższej od standardowych stopów Al-Mg. Wyrób, który powstanie we współpracy z Kitech, stanie się ważnym elementem portfolia produktowego Impexmetalu, umacniając wysoką konkurencyjność spółki na rynkach zagranicznych. Będziemy jedyną firmą produkującą ten stop na świecie" – stwierdza Paweł Rutecki, Dyrektor Rozwoju i Inwestycji Impexmetal SA.

Innowacyjny produkt znajdzie zastosowanie w wielu branżach – motoryzacyjnej, lotniczej, ICT i opakowaniowej, stając się częścią wielu przedmiotów codziennego użytku, jak telefony, laptopy czy samochody.

Rozbudowa oferty produktowej Impexmetalu, połączona z transferem technologii, wpisuje się w przyjętą na początku 2018 r. strategię rozwoju spółki na lata 2018 – 2026. – "Dążymy do zwiększenia produkcji i sprzedaży wyrobów walcowanych ze 100.000 do 200.000 ton rocznie oraz przychodów ze sprzedaży do kwoty ok. 2,6 mld zł. Kolejne inwestycje mają na celu zwiększenie naszych mocy produkcyjnych. Impexmetal zyskuje szansę na stanie się międzynarodowym graczem" – dodaje Jan Woźniak, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Impexmetal SA.

Nowy produkt to wypadkowa współpracy Kitech z Impexmetalem, która rozpoczęła się już w 2015 r. Trafi on na rynek w połowie 2021 r., czyli po rozbudowie zdolności produkcyjnych walcarki gorącej oraz instalacji specjalistycznej walcarki do walcowania na zimno twardych stopów aluminium, umacniając pozycję spółki, która potwierdza swoją konkurencyjność i globalny zasięg, stawiając na sprawdzonych, międzynarodowych partnerów.


]]>
read-news?title=Impexmetal+z+innowacyjnym+produktem+w+skali+%C5%9Bwiatowej+&cmn_id=1191 2018-09-04 13:12:40 1191
Boryszew po raz kolejny liderem polskich firm motoryzacyjnych W tegorocznej edycji rankingu TOP30 – największych pod względem przychodów ze sprzedaży producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym kapitałem polskim – Grupa Boryszew, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęła pierwsze miejsce. Jej segment motoryzacyjny wygenerował przychody w wysokości 2 054 mln zł. Autorami listy był Bank Zachodni WBK, Polska Izba Motoryzacyjna i Bisnode. Całe zestawienie jest dostępne pod linkiem.


]]>
read-news?title=Boryszew+po+raz+kolejny+liderem+polskich+firm+motoryzacyjnych+&cmn_id=1189 2018-07-16 16:15:45 1189
Stabilne wyniki Grupy Boryszew po I kwartale 2018 roku W I kwartale 2018 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 51,4 mln zł zysku netto i 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wyraźnie wzrosły wyniki segmentu Metale w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży.

Wyniki po I kwartale 2018

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew miała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży względem 1,60 mld zł przed rokiem. W największym stopniu do przychodów Grupy kontrybuował Segment Metale, który z wynikiem 978,3 mln zł na koniec I kwartału 2018 r. odpowiadał za przeszło 60 proc. wszystkich obrotów Grupy (58,6 proc. w I kwartale 2017 r.). Drugim co do ważności obszarem działalności był Segment Motoryzacja, który wypracował w tym okresie stabilne wyniki, osiągając 504,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe segmenty zanotowały wyniki sprzedaży zbliżone do zeszłorocznych.

- "Publikowane niedawno wyniki za 2017 r. pokazały, że Grupa z sukcesami realizuje przyjętą strategię rozwoju. W I kwartale tego roku kontynuowaliśmy tę drogę i budowaliśmy potencjał pod wzrosty w kolejnych okresach. W pierwszych trzech miesiącach zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży, będący pochodną wzrostu wolumenów sprzedaży do 85,7 tys. ton z zeszłorocznego poziomu 81,6 tys. ton" - mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Skonsolidowana EBITDA Boryszew wyniosła 110,7 mln zł, a największy w niej udział miał Segment Metale, który wygenerował ponad połowę tego wyniku (67,7 mln zł). Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa wypracowała 75,1 mln zł. W ujęciu netto Grupa zarobiła w tym czasie 51,3 mln zł.

- "Niższy wynik zrealizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku wynika przede wszystkim z czynników makroekonomicznych, głównie ze wzmocnienia kursu złotówki do euro i dolara oraz wzrostu cen surowców, który szczególnie odczuwalny był w Segmencie Motoryzacji. Jesteśmy firmą globalną, generujemy ponad 60 procent przychodów poza Polską, dlatego umocnienie złotówki wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. Na spadek wyniku pierwszego kwartału w porównaniu do ubiegłego roku miała również wpływ wypłata części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia fabryki w Prenzlau w pierwszym kwartale 2017 roku" – skomentował p.o. Prezesa Boryszewa.

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew przeznaczyła na inwestycje w aktywa rzeczowe oraz finansowe 96,8 mln złotych, co zostało sfinansowane środkami własnymi oraz dodatkowym zadłużeniem. Poziom zadłużenia (zadłużenie netto do EBITDA) wynosi 2,3x (spadek z 2,5x w porównywalnym okresie ubiegłego roku) i jest na bezpiecznym poziomie.

Perspektywy rozwoju

Kluczowa dla wyników Grupy Boryszew jest sytuacja makroekonomiczna w Europie, gdzie Grupa osiąga ponad 90% swoich obrotów. Warunki prowadzenia biznesu Grupy Boryszew w krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce, po I kwartale 2018 r. były na poziomie zbliżonym do sytuacji w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- "W ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będziemy się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi" - dodał Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki finansowe Grupy Boryszew 2017 i_IQ 2018
 


]]>
read-news?title=Stabilne+wyniki+Grupy+Boryszew+po+I+kwartale+2018+roku+&cmn_id=1185 2018-05-18 09:45:24 1185
Boryszew: 204 mln zł zysku netto w 2017 roku W 2017 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 204 mln zł zysku netto (wzrost o 5,1 proc. r/r) i 6,3 mld zł przychodów, tj. o 11,5 proc. więcej niż w 2016 roku.

Wyniki po roku 2017

Zysk netto Grupy Boryszew w roku 2017 r. był wyższy o 9,8 mln zł od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 469,2 mln zł, natomiast zysk operacyjny 335,4 mln zł.

- "Dobre wyniki 2017 roku są efektem kontynuacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i poszerzania jej portfolio produktowego. Wzrost przychodów wiązał się z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, z lepszą sprzedażą w Segmencie Aluminium oraz ogólną poprawą sytuacji makroekonomicznej w kraju i w strefie euro" ― mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki Grupy Boryszew zostały obniżone poprzez rezerwy dokonane na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi postępowaniami kontrolnymi, dotyczącymi podatku VAT w spółkach przetwórstwa metali. Rezerwa na zobowiązania wyniosła 65 mln zł, natomiast na zobowiązania warunkowe 38 mln zł. Spółki z Grupy Boryszew, których dotyczą decyzje organów skarbowych, zapowiedziały odwołania.

- "Nasze spółki z Grupy, podobnie jak Skarb Państwa, są ofiarami oszustw podatkowych, podczas gdy w ocenie organów stają się podejrzanymi. Podmiotom z branży przetwórstwa metali zarzuca się brak należytej staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, tymczasem kryteria takiej staranności nie zostały nigdzie dokładnie określone. W praktyce oczekuje się od spółki, że wykryje i przewidzi wszelkie przestępcze działania wśród swoich kontrahentów – czyli zrobi to, na co organom skarbowym potrzeba często wielu lat pracy, przy wykorzystaniu narzędzi, którymi my – przedsiębiorcy – nie dysonujemy" – powiedział Piotr Szeliga.
- "Co istotne, organy skarbowe oceniają przeszłość z szerokiej perspektywy, analizują konkretne stany faktyczne z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, a często to, co zauważa obecnie organ skarbowy w praktyce codziennego obrotu było całkowicie nie do uchwycenia" ― dodaje p.o. Prezesa Boryszewa.

Wyniki sprzedaży i perspektywy rozwoju

W 2017 r. Grupa Boryszew wypracowała 6,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,6 mld zł w roku 2016.

- "Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na wolumeny sprzedaży w Segmencie Metali miał zrealizowany plan inwestycyjny w zakładzie w Koninie, który umożliwił osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie blisko 100 tys. ton rocznie" – wyjaśnia p.o. Prezesa Boryszewa.

Grupa Kapitałowa Boryszew w ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będzie się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Podsumowanie wyników

Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 r. (dane w mln PLN):

   2017 2016   Zmiana r/r
(%)
Przychody ze sprzedaży  6 290  5 643  11,5%
Zysk z działalności operacyjnej 335,4   264,6 26,8% 
EBITDA  469,2 385,8   21,6%
Marża EBITDA  7,5%  6,8%  
Zysk netto  203,9  194,0  5,1%

Grupa Boryszew zanotowała znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zysk przypadający na jedną akcję wzrósł z 60 groszy na koniec 2016 roku do 80 groszy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 


]]>
read-news?title=Boryszew%3A+204+mln+z%C5%82+zysku+netto+w+2017+roku&cmn_id=1183 2018-04-27 12:00:18 1183
Boryszew Plastic RUS nagrodzony przez Toyotę Boryszew Plastic RUS, rosyjski zakład produkcyjny z segmentu motoryzacyjnego Grupy Boryszew, został nagrodzony brązowym medalem za wzorowe prowadzenie projektu w 2017 r. przez Toyotę Boshoku Europe N.V. W trakcie pierwszej edycji European Annual Suppliers Meeting, poza wyróżnieniem firm w czterech kategoriach – Jakość, Zarządzanie projektem, Koszt i Dostawa, uczestnicy dyskutowali o przyszłych celach i kierunkach rozwoju branży motoryzacyjnej. W gronie wyróżnionych Boryszew Plastic RUS był jedynym podmiotem, który zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych.


]]>
read-news?title=Boryszew+Plastic+RUS+nagrodzony+przez+Toyot%C4%99+&cmn_id=1182 2018-04-11 13:56:57 1182
Boryszew kolejny raz wśród narodowych czempionów W najnowszym raporcie „Czempioni narodowi jakich potrzebuje Polska”, przygotowanym przez „Polityka Insight”, 10. miejsce zajęła Grupa Boryszew. Podstawę wyróżnienia stanowił wynik spółki w czterech kluczowych kategoriach – gospodarka, branża, zagranica i innowacyjność. Razem z Boryszew S.A. w pierwszej dziesiątce znalazły się spółki takie jak: KGHM, PKN Orlen, PGNiG, Ciech, Synthos, Polpharma,  Asseco Poland, Comarch i Grupa Azoty.

Zdaniem autorów publikacji czempionów narodowych charakteryzuje duże znaczenie dla gospodarki, rozumiane jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju i znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Czempioni narodowi stanowią spoiwo kulturowe społeczeństwa, dają motywację do rozwoju biznesu i są wizytówką za granicą. Utożsamia się ich z podmiotami o wysokiej aktywności na arenie międzynarodowej, bardzo silną pozycją w branży i wysokim zaangażowaniem w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjne rozwiązania. W tak ważnym gospodarczo gronie znalazła się Grupa Boryszew.

Więcej informacji na temat raportu znajduje się na stronie internetowej.


]]>
read-news?title=Boryszew+kolejny+raz+w%C5%9Br%C3%B3d+narodowych+czempion%C3%B3w+&cmn_id=1179 2018-04-11 11:30:00 1179
Boryszew Międzynarodowym Czempionem Po raz kolejny Boryszew S.A. został doceniony za swoją działalność inwestycyjną na rynkach międzynarodowych. W 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” Spółka Boryszew otrzymała wyróżnienie w kategorii: „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”. Kapituła doceniła spółkę m.in. za inwestycję w Prenzlau – jedno z największych polskich przedsięwzięć typu greenfield w Niemczech oraz rozpoczęcie działalności fabryki Maflow w Meksyku.

Celem konkursu jest wskazanie polskich przedsiębiorstw, które dzięki inwestycjom zagranicznym i działalności eksportowej skutecznie konkurują na rynkach międzynarodowych, budując tam markę Polski.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o fabryce komponentów motoryzacyjnych w Prenzlau.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej.


]]>
read-news?title=Boryszew+Mi%C4%99dzynarodowym+Czempionem+&cmn_id=1169 2017-12-06 13:57:34 1169
Boryszew największym inwestorem w regionie niemieckojęzycznym Boryszew S.A., największy polski producent branży motoryzacyjnej, został po raz kolejny wyróżniony w międzynarodowym konkursie. Kapituła „FDI Poland Investor Awards” ogłosiła zwycięzców swojego plebiscytu dla największych inwestorów i eksporterów – Spółka Boryszew otrzymała nagrodę w kategorii „Top Polish Investor in DACH or Benelux”, a więc czołowego polskiego inwestora w obszarze niemieckojęzycznym lub Beneluksu. Jury doceniło inwestycję spółki w Prenzlau – jedną z największych polskich inwestycji typu greenfield w Niemczech, której wartość wyniosła 22 mln euro.

Celem plebiscytu było wyłonienie polskich inwestycji za granicą oraz zagranicznych firm rozwijających się w Polsce. Wśród kandydatów znalazły się firmy, które ogłosiły lub zakończyły nowe inwestycje czy też rozszerzyły swoją działalność od stycznia 2016 r. do sierpnia 2017 r. Jednym z kluczowych działań w kontekście inwestycyjnym w Grupie Boryszew było w tym czasie uruchomienie nowego zakładu spółki w niemieckim Prenzlau. W kwietniu 2017 r. zakończyły się tam niezbędne prace i rozpoczęto seryjną produkcję plastikowych, galwanizowanych komponentów motoryzacyjnych. W ostatnim czasie Boryszew S.A. intensywnie inwestuje w swój rozwój organiczny. W 2016 r. działalność rozpoczęła fabryka Maflow w Guanajuato w Meksyku, natomiast pod koniec 2017 r. ruszy produkcja w nowym zakładzie Maflow w Toruniu.

- "Cieszę się, że inwestycja w Prenzlau została doceniona przez międzynarodowe gremium. Nasz nowy niemiecki zakład pełni znaczącą rolę w kontekście realizacji przyjętych założeń rozwoju segmentu motoryzacyjnego Boryszewa, dlatego to dla nas ważne wyróżnienie. Jest to drugie wyróżnienie dla tego zakładu w ostatnim czasie po uprzednim uzyskaniu nagrody w dziedzinie przyszłościowej inwestycji landu Branderburgia. Niemcy to największy i najbardziej wymagający rynek samochodowy w Europie i Boryszew odgrywa na nim coraz ważniejszą rolę" – mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. – "Nowy zakład pozwala nam na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz efektywności i stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów galwanizacyjnych w Europie. Jednocześnie umacnia naszą pozycję jako wiodącego polskiego inwestora i pracodawcy w Niemczech" – dodaje Prezes Boryszew S.A.

W fabryce komponentów motoryzacyjnych w Prenzlau, w hali o powierzchni ok. 14,5 tys. m2, powstała linia technologiczna, która należy do jednych z najnowocześniejszych w Europie. Służy ona do galwanizacji elementów z tworzyw sztucznych, a jej wydajność wynosi 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanej rocznie. Powstające w niej komponenty trafiają do samochodów marki Volkswagen, Audi, BMW, Daimler i Toyota.

Tegoroczna, 5. już edycja „FDI Poland Investor Awards” przyciągnęła ponad 250 gości z 23 krajów, wśród których znalazła się kadra menadżerska największych polskich inwestorów zagranicznych oraz międzynarodowych firm rozwijających się w Polsce. Boryszew został wyróżniony w prestiżowym towarzystwie takich firm, jak: Amazon, Teva czy RabenGroup.

 


]]>
read-news?title=Boryszew+najwi%C4%99kszym+inwestorem+w+regionie+niemieckoj%C4%99zycznym+&cmn_id=1164 2017-11-15 16:33:07 1164
Ponad 233 mln zł zysku netto Grupy Boryszew po Q3 2017 r. Po trzech kwartałach 2017 r. Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, zanotował ponad 233 mln zysku netto, co oznacza 33-procentowy wzrost rok do roku.

Przychody Grupy Boryszew w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wyniosły ponad 4,69 mld zł i były wyższe o 11 proc. niż rok wcześniej. Z kolei EBITDA osiągnęła 393 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku, zwyżkowała o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

- "Kluczowy jest systematyczny wzrost zysku operacyjnego" – mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. - "Poprawa wynika m.in. z inwestycji rozwojowych, dzięki którym wzrosły moce produkcyjne i jednostkowe marże oraz z udanej restrukturyzacji w segmencie motoryzacyjnym, zarówno w Grupie Maflow, jak i w Boryszew Automotive Plastics. Aktualnie naszą uwagę skupiamy na rozwoju innowacyjności w grupie i prowadzimy prace w celu konsolidacji obszaru R&D" ― dodaje Prezes Boryszewa.

Wzrosty w segmentach

Najmocniej, bo o 17 proc. rdr do 2,83 mld zł, wzrosły przychody Boryszewa w Segmencie Metale. Najwyższy procentowy wzrost, o 22 proc., dotyczył O/NPA Skawina i wynikał ze wzrostu sprzedaży większości asortymentów walcówek. W drugim najistotniejszym dla grupy Segmencie Motoryzacja zanotowano zwyżkę przychodów o 5 proc. rdr do 1,51 mld zł.

- "Wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacja był wynikiem pozyskania nowych nominacji głównie przez Grupę Maflow" – wyjaśnia Jarosław Michniuk, Prezes Boryszewa.

- "W Segmencie Metale na wzrost przychodów wpływ miał wzrost cen metali na giełdzie LME oraz większe wolumeny sprzedaży."

Po III kwartałach 2017 r. EBITDA Segmentu Motoryzacja wzrosła do 149 mln zł, co stanowiło poprawę o 48 proc. wobec wyniku rok wcześniej. Lepiej było też w Segmencie Metale – EBITDA wyniosła 216 mln zł i była o 10 proc. wyższa niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r.

- "Głównym kontrybutorem poprawy rentowności był Segment Motoryzacja, gdzie EBITDA wzrosła o 48 proc., a procentowo najwyższy wzrost zanotował Segment Chemia (77 proc.)" – komentuje Jarosław Michniuk, Prezes Boryszewa.

Sytuacja międzynarodowa

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. znacząco wzrosły średnie ceny czterech podstawowych dla GK Boryszew metali, tj. aluminium (o 23 proc.), miedzi (o 26 proc.), ołowiu (o 27 proc.) oraz cynku (o 42 proc.).

Z kolei dla Segmentu Motoryzacja, który odpowiada za ponad 30 proc. obrotów GK Boryszew, istotny jest wzrost sprzedaży samochodów. Według danych ACEA, europejski rynek samochodów osobowych powiększył się w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Główny klient Boryszewa w Segmencie Motoryzacja – Grupa Volkswagen zanotowała po III kwartach 2017 r. wzrost sprzedaży samochodów w Europie o 2,4 proc. rdr.

logo_pdf.png Prezentacja wyników Boryszew IIIQ


]]>
read-news?title=Ponad+233+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+po+Q3+2017+r.&cmn_id=1163 2017-11-14 18:56:45 1163
Boryszew w gronie największych polskich firm prywatnych w rankingu „Forbesa” W najnowszym rankingu „Lista 100 – Największe Polskie Firmy Prywatne 2017”, przygotowanym przez redakcję magazynu „Forbes”, wysokie 14. miejsce zajął Boryszew S.A. W zestawieniu znaleźli się najlepsi z najlepszych w prywatnym polskim biznesie. Ranking powstał w oparciu o wyceny firm, kluczowe więc były generowane przez spółki zyski. Poza Boryszew S.A. na liście znalazły się jeszcze dwie spółki z Grupy Kapitałowej Boryszew – Impexmetal (40. miejsce) i Alchemia (58. miejsce).

Więcej informacji na temat zestawienia znajduje się na stronie internetowej „Forbesa”.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+gronie+najwi%C4%99kszych+polskich+firm+prywatnych+w+rankingu+%E2%80%9EForbesa%E2%80%9D+&cmn_id=1162 2017-10-27 10:52:27 1162
Grupa Boryszew w Formule 3 Grupa Boryszew, największy polski producent w branży motoryzacyjnej, wspiera polskiego zawodnika ścigającego się w Formule 3 – Alexa Karkosika. To właśnie 2017 rok okazał się przełomowy dla jego kariery. 17-latek, jako najmłodszy kierowca w sezonie, wszedł do Formuły 3, w której już kilkukrotnie w tym sezonie stanął na podium. Na jego bolidzie, poza znakiem Grupy Kapitałowej Boryszew, znajduje się logo Boryszew Automotive Plastics i Maflow – spółek z Grupy, które tworzą jej segment motoryzacyjny. Zapewnia to międzynarodową promocję oraz medialną obecność spółek w światowych mediach.

Alex Karkosik rozpoczął karierę sportową w wieku 6 lat. Jego pierwszy start odbył się w 2006 roku w Bydgoszczy, podczas Mistrzostw Strefy Północno – Zachodniej. Alex ścigał się na gokartach do 2014 roku, zdobywając wiele pucharów podczas zawodów krajowych. Jednocześnie startował w rozgrywkach włoskich i niemieckich. W 2015 roku przesiadł się do bolidu Formuły 4, rozpoczynając starty we włoskich wyścigach tej klasy (Formula 4 Italian Championship), a także w Mistrzostwach Strefy Europy Centralnej (Formula 4 CEZ). Jeszcze w 2017 roku startował w Formule Gulf, choć jego bolid, ważący zaledwie 400 kg, napędzany silnikiem o mocy 180 KM, miał już aerodynamikę zbliżoną do Formuły 3. Sezon Alex zakończył na szczycie tabeli – na 10 wyścigów rozgrywanych w Abu Zabi i w Dubaju stawał na najwyższym podium aż 5-krotnie.

W marcu 2017 roku Alex Karkosik w hiszpańskim Jerez przeszedł udane testy w Euroformule Open. Zajął 12. miejsce, ale osiągnął czas gorszy zaledwie o 1,5 sekundy od zwycięzcy – startował więc w niezwykle mocnej stawce, gdzie podczas testów aż sześciokrotnie poprawiano rekord toru. Od kwietnia 2017 roku debiutował w wyścigach Euroformuły Open jako najmłodszy Polak, jeżdżąc w barwach włoskiego zespołu RP Motorsport. W kolejnych wyścigach osiągał coraz lepsze wyniki – w portugalskim Estoril był 10., na Węgrzech na torze Hungaroring zajął 3. miejsce w kategorii Rookie (debiutant), a w brytyjskim Silverstone stanął na podium w klasyfikacji generalnej, kończąc wyścig na 3. miejscu. Na włoskiej Monzy Torunianin zakończył wyścig na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej, a na 3. wśród debiutantów. Oba wyścigi przedostatniej rundy serii Euroformula Open na hiszpańskim torze w Jerez de la Frontera zakończył na 7. pozycji. W ostatni weekend października Torunianin zmierzy się z pozostałymi zawodnikami w wielkim finale Euroformuły w Barcelonie, a jego dalsza kariera sportowa zapowiada się naprawdę obiecująco.


Działalność sponsoringowa Grupy Boryszew realizowana jest zgodnie z przyjętą polityką i zasadami odpowiedzialności społecznej i dotyczy dwóch głównych obszarów – wspomnianego sportu oraz nauki. Dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych Spółka oferuje programy stażowe, a dla najlepszych kandydatów – miejsca pracy w swoich zakładach. Przedstawiciele kadry menadżerskiej uczestniczą w akademickich wykładach otwartych i panelach dyskusyjnych, związanych z obszarami działalności Grupy Boryszew. Obie dziedziny są szczególnie istotne z perspektywy Grupy Kapitałowej. 


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+w+Formule+3&cmn_id=1160 2017-10-13 13:46:36 1160
Grupa Boryszew z rekordowym zyskiem netto za I półrocze 2017 roku Grupa Boryszew S.A., jedna z największych polskich grup przemysłowych, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku notując ponad 161 mln zysku netto (wzrost o ponad 68 % r/r), 3 172 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 10% r/r) oraz 255 mln EBITDA (wzrost o 18% r/r), jednocześnie podtrzymała opublikowaną prognozę finansową.

Segment Metale, mający największy udział w sprzedaży, w I półroczu 2017 roku wypracował przychody na poziomie 1 899 mln zł (wzrost o 16% r/r). Wynik EBITDA segmentu wyniósł 136 mln zł (wzrost o 14% r/r). Segment Motoryzacja zanotował przychody na poziomie 1 042 mln zł (wzrost o 5% r/r) i wynik EBITDA na poziomie 102 mln zł (wzrost o 52% r/r). Segment Chemia wypracował przychody w wysokości 132 mln zł (spadek o 19% r/r) i wynik EBITDA na poziomie 12 mln zł (wzrost o 113% r/r).

- Bardzo dobre wyniki, które wypracowaliśmy w pierwszym półroczu 2017 roku oznaczają realizację prognozy na poziomie zgodnym z założeniami. Mimo wzmocnienia złotówki, wywołującego presję na notowane przez nas wyniki, podtrzymujemy naszą prognozę na ten rok. Pozwalają nam na to dobre perspektywy dla segmentu motoryzacyjnego, oczekiwany lepszy wynik segmentu chemicznego wynikający z sezonowości i stabilna sytuacja w segmencie metalowym - mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W I półroczu 2017 r. GK Boryszew wypracowała 3 172 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2 882 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - Wzrost przychodów o 10% w stosunku do pierwszej połowy 2016 roku to zasługa zwiększonej sprzedaży w segmencie Metali, a także wzrostu samych cen metali na rynkach międzynarodowych. To również efekt rozwoju naszego biznesu w segmencie Motoryzacyjnym, gdzie mimo umocnienia się złotówki i mniejszej sprzedaży narzędzi zanotowaliśmy 5% wzrost głównie w wyniku rozwoju biznesu Maflow w Polsce, Chinach, Meksyku, Brazylii oraz wzrostu sprzedaży części w BAP - powiedział Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

logo_pdf.png Wyniki I półrocze 2017 r.

 


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+z+rekordowym+zyskiem+netto+za+I+p%C3%B3%C5%82rocze+2017+roku&cmn_id=1158 2017-09-01 11:57:51 1158
Boryszew na pierwszym miejscu w rankingu TOP 30 polskich firm motoryzacyjnych Bank Zachodni WBK opublikował najnowsze zestawienie TOP30 polskich firm motoryzacyjnych. Po raz kolejny segment motoryzacyjny Grupy Boryszew zajął pierwsze miejsce w rankingu – z przychodem ze sprzedaży 2 175 mln PLN. Całe zestawienie jest dostępne na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK.

 

 

 

 

 


]]>
read-news?title=Boryszew+na+pierwszym+miejscu+w+rankingu+TOP+30+polskich+firm+motoryzacyjnych&cmn_id=1156 2017-08-04 11:55:35 1156
Boryszew Wyróżniony Nagrodą Zukunftspreis Brandenburg 2017 Po raz pierwszy polska spółka została wyróżniona nagrodą dla przedsiębiorców Zukunftspreis Brandenburg 2017. W konkursie nagrodzono sześć firm, a wśród laureatów znalazła się spółka należąca do Grupy Boryszew – Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GMBHZ.Niemiecki zakład w Prenzlau zajmuje się produkcją galwanizowanych komponentów dla branży motoryzacyjnej, a wśród jego odbiorców znajdują się takie marki jak Volkswagen. Audi, BMW, Toyota i Daimler. O szczegółach dotyczących wyboru laureatów organizatorzy opowiedzą 10 listopada 2017 r. w trakcie gali wręczenia nagród.

Nagroda Zukunftspreis Brandenburg 2017 jest dedykowana przedsiębiorstwom, które funkcjonują na terenie Brandenburgii za wybitne osiągnięcia w postaci m.in.: działań twórczych, innowacyjnych oraz umiejętności inwestycyjne nawet w trudnych warunkach. Nagrodę przyznają izby handlowe, rzemieślnicze i gospodarcze landu Brandenburgia.

Jury konkursu doceniło spółkę z Grupy Boryszew ze względu na wysokie zatrudnienie w trudnym ekonomicznie regionie oraz wysoką przedsiębiorczość. Istotne znaczenie miało również odbudowanie zakładu po pożarze w 2015 r. oraz szybkie wznowienie działalności.


]]>
read-news?title=Boryszew+Wyr%C3%B3%C5%BCniony+Nagrod%C4%85+Zukunftspreis+Brandenburg+2017+&cmn_id=1153 2017-07-31 17:17:40 1153
Grupa Boryszew stworzyła prototypowe przewody dla segmentu energetycznego Autorem innowacyjnego rozwiązania jest Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. W procesie produkcyjnym powstaną dwie nowe, prototypowe konstrukcje przewodów napowietrznych. Ich celem będzie ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV. Rozwiązania są jednocześnie odpowiedzą na problemy polskich operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

W procesie produkcyjnym, poprzedzonym intensywnymi pracami przygotowawczymi, powstały dwa prototypy. Pierwszy to odpowiednik przewodu AFLs-10 310 – zoptymalizowany i udoskonalony pod względem parametrów elektrycznych. Prace w zakresie inżynierii materiałowej pozwoliły na poprawę własności elektrycznej materiału przewodowego – aluminium w gatunku EN AW 1370. Drugi prototyp to zupełnie nowe rozwiązanie. Poza ograniczeniem strat energii, pozwoli ono zwiększyć bezpieczeństwo linii 110 kV.

Dyrektor Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina Krzysztof Kuczmański nie ma wątpliwości, że pomysł jest nowatorski i będzie rozwiązywał zasadnicze problemy, z którymi boryka się polski system dystrybucyjny w energetyce. – „Jestem przekonany, że dzięki naszym rozwiązaniom uda się doprowadzić do oszczędności w procesie przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększyć przepustowość linii 110 kV – tym samym zniwelować problemy polskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Chcemy to zrobić poprzez wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologię produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych” – stwierdza Krzysztof Kuczmański. Prototypy przyczynią się przede wszystkim do zwiększenia efektywności energetycznej, a także poprawy jakości przestarzałej infrastruktury sieciowej oraz możliwości zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Założeniem Grupy jest utworzenie kompleksowego systemu rozwiązań standardowych oraz skierowanych do konkretnych spółek dystrybucyjnych, uwzględniającego aktualne i przyszłe potrzeby Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Podjęto odpowiednie kroki i nawiązano współpracę badawczo-rozwojową ze strategicznymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Jej efektem są kolejne analizy projektowe wytypowanych linii 110 kV. W najbliższym czasie Grupa planuje opracowanie i wykonanie kolejnych konstrukcji przewodów napowietrznych.

Głównymi odbiorcami wyników projektu są kluczowi Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego w Polsce - PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator, PKP Energetyka oraz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+stworzy%C5%82a+prototypowe+przewody+dla+segmentu+energetycznego+&cmn_id=1152 2017-07-12 17:00:35 1152
Grupa Boryszew w czołówce rankingu „Polscy Ambasadorzy” Grupa Boryszew zajęła III miejsce w II edycji rankingu organizowanym przez tygodnik Wprost. Zestawienie prezentuje największych polskich eksporterów i tworzone jest w oparciu następujące kryteria: wolumen eksportu, udział eksportu w ogólnej sprzedaży, przychody i ich dynamika. W I edycji rankingu Grupa Boryszew zajęła 23 miejsce. 

Więcej na temat rankingu Polscy Ambasadorzy, będącego częścią rankingu 200 Największych Polskich Firm na stronie Wprost.


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+w+czo%C5%82%C3%B3wce+rankingu+%E2%80%9EPolscy+Ambasadorzy%E2%80%9D&cmn_id=1148 2017-06-02 12:24:02 1148
Program Praktyk i Staży w Grupie Boryszew Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, uruchamia I edycję Programu Praktyk i Staży. Na studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków technicznych czeka szeroka oferta staży i praktyk. W pierwszej odsłonie Programu dla zainteresowanych przygotowano 65 miejsc w 10 krajowych zakładach Grupy.

Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Działa w branży motoryzacyjnej, metalowej i chemicznej. Operuje za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów R&D zlokalizowanych Europie, Azji oraz obu Amerykach. Sukces firmy jest efektem pasji, zaangażowania i entuzjazmu niemal 10 000 pracowników na 4 kontynentach.

,,Oferowane przez nas praktyki i staże pozwalają zdobyć cennie doświadczenie zawodowe w nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmie, której produkty mają szerokie zastosowanie w wielu branżach gospodarki, szczególnie w przemyśle spożywczym i motoryzacyjnym. Nasi praktykanci i stażyści doceniają nas za to, że umożliwiamy im zdobywanie praktycznych doświadczeń na wszystkich etapach produkcji oraz za to, że zapraszamy ich do uczestnictwa w ciekawych i pełnych wyzwań projektów.’’- mówi Magdalena Fleśman, Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych w Impexmetal SA Aluminium Konin, spółki wchodzącej w skład Grupy Boryszew.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, praktyki odbywać się będą w od lipca do września. Potrwają do 2 miesięcy. W przypadku staży, przewidywany czas trwania to od 3 do 9 miesięcy. W trakcie Programu, uczestnicy realizują praktykę/staż pod kierunkiem doświadczonego pracownika Grupy. Zajmuje się on planowaniem celów i zadań, monitoruje i ocenia ich realizację oraz dostarcza niezbędnych wskazówek pozwalających doskonalić umiejętności.
Termin nadsyłania aplikacji upływa 23 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu Praktyk i Staży w Grupie Boryszew.

Lista dostępnych praktyk i staży jest dostępna tutaj.


]]>
read-news?title=Program+Praktyk+i+Sta%C5%BCy+w+Grupie+Boryszew&cmn_id=1150 2017-06-01 10:30:00 1150
Doskonałe wyniki Grupy Boryszew w I kwartale 2017 r. W 1 kwartale 2017 roku Boryszew, jedna z największych polskich grup przemysłowych, osiągnęła ponad 78 mln zysku netto (wzrost o ponad 77% r/r), 128,3 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 30% r/r) oraz 93,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o ponad 40% r/r).

więcej informacji


]]>
read-news?title=Doskona%C5%82e+wyniki+Grupy+Boryszew+w+I+kwartale+2017+r.&cmn_id=1144 2017-05-16 16:11:34 1144
Prognoza wyników EBITDA i zysku netto Grupy Boryszew w roku 2017 Grupa Boryszew opublikowała prognozę wyników na rok 2017. Zakłada ona wzrost zysku netto do poziomu 305,5 mln zł oraz wzrost wyniku EBITDA do poziomu 539,7 mln zł. Istotnymi założeniami prognozy są kurs USD/PLN na poziomie 3,9 PLN, EUR/PLN na poziomie 4,3 PLN oraz stawka WIBOR na poziomie 1,65%.

Więcej informacji w raporcie rocznym oraz w prezentacji.


]]>
read-news?title=Prognoza+wynik%C3%B3w+EBITDA+i+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+roku+2017&cmn_id=1143 2017-03-29 14:34:51 1143
Doskonałe wyniki Grupy Boryszew w 2016 roku  W 2016 roku Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła ponad 191 mln zysku netto (wzrost o 107,5 mln r/r), 382,2 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 123,3 mln zł r/r), 259,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 120,1 mln zł r/r).

Więcej informacji w raporcie rocznym oraz w prezentacji.


]]>
read-news?title=Doskona%C5%82e+wyniki+Grupy+Boryszew+w+2016+roku&cmn_id=1142 2017-03-29 14:30:56 1142
Boryszew wysoko w rankingu Perły Polskiej Gospodarki W rankingu miesięcznika Polish Market - "Perły Polskiej Gospodarki" Grupa Boryszew zajęła 46 miejsce. więcej informacji 


]]>
read-news?title=Boryszew+wysoko+w+rankingu+Per%C5%82y+Polskiej+Gospodarki&cmn_id=1130 2016-12-16 13:32:49 1130
Ponad 172 mln zł zysku netto Grupy Boryszew Po IIIQ 2016 roku największy polski producent w segmencie motoryzacyjnym Grupa Boryszew osiągnęła 172 mln zysku netto (wzrost o 111,3 mln r/r), 333,6 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 138,8 mln zł r/r), 243,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 136,7 r/r).

Otwórz


]]>
read-news?title=Ponad+172+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew&cmn_id=1127 2016-11-14 14:03:02 1127
Wiodący akcjonariusz Grupy Boryszew nominowany do nagrody Dziennika Gazety Prawnej "WIZJONERZY" Wiodący udziałowiec Boryszew S.A. Roman Krzysztof Karkosik nominowany został do nagrody Dziennika Gazety Prawnej "WIZJONERZY"

"WIZJONERZY" to nagroda  dla wiodących postaci polskiego biznesu. Honoruje ona tych właścicieli firm i menedżerów, którzy mieli wizję, determinację i odwagę, którzy wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, i którzy dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy.

więcej


]]>
read-news?title=Wiod%C4%85cy+akcjonariusz+Grupy+Boryszew+nominowany+do+nagrody+Dziennika+Gazety+Prawnej+%26quot%3BWIZJONERZY%26quot%3B&cmn_id=1126 2016-09-26 10:36:18 1126
Rozszerzenie składu Zarządu Boryszew S.A 6 września 2016 r. Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała na stanowisko prezesa Spółki Jarosława Michniuka. Piotr Szeliga, który dotychczas pełnił tę funkcję, pozostanie w Zarządzie Spółki i odpowiadać będzie za segment metali.

Jednocześnie w skład Zarządu Boryszew S.A. powołany został Pan Aleksander Baryś, który będzie zarządzał finansami Spółki.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Rozszerzenie+sk%C5%82adu+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A+&cmn_id=1122 2016-09-08 14:22:34 1122
Doskonałe wyniki Grupy po IH 2016r Po pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Boryszew osiągnęła blisko 96 mln zysku netto (wzrost o 42,1 mln r/r), 155 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 86 mln zł r/r) oraz 214 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 68% r/r).


]]>
read-news?title=Doskona%C5%82e+wyniki+Grupy+po+IH+2016r&cmn_id=1121 2016-09-01 14:30:17 1121
Grupa Boryszew zawarła umowę sprzedaży działki przy ul. Łuckiej 7/9 1 sierpnia Eastside - Bis Spółka z o.o. spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2016 roku o nie skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do nieruchomości. Tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej w lipcu 2016. Wartość umowy wynosi 96 mln zł


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+zawar%C5%82a+umow%C4%99+sprzeda%C5%BCy+dzia%C5%82ki+przy+ul.+%C5%81uckiej+7%2F9&cmn_id=1120 2016-08-04 09:02:22 1120
Boryszew największym polskim producentem z branży motoryzacyjnej W rankingu TOP 30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem przygotowanym przez Bank Zachodni WBK we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska Boryszew zajął pierwsze miejsce, jako jedyna spółka przekraczająca 2 mld zł ze sprzedaży w segmencie automotive.

więcej


]]>
read-news?title=Boryszew+najwi%C4%99kszym+polskim+producentem+z+bran%C5%BCy+motoryzacyjnej&cmn_id=1119 2016-07-19 12:53:07 1119
45,7 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2016 r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2016 r osiągnęła 45,7 mln zł (wzrost o 9,5 mln zł r.r) zysku netto, 66,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej.


]]>
read-news?title=45%2C7+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2016+r&cmn_id=1117 2016-05-17 13:30:18 1117
Ponad 5,6 mld zł przychodów Grupy Boryszew Grupa Boryszew w 2015 r. miała 138 mln zł zysku operacyjnego oraz niemal 84 mln zł zysku netto. Przychody Grupy przekroczyły 5,6 mld zł, a EBITDA ― 260 mln zł.


]]>
read-news?title=Ponad+5%2C6+mld+z%C5%82+przychod%C3%B3w+Grupy+Boryszew&cmn_id=1116 2016-04-20 09:15:03 1116
Boryszew rozpoczął budowę zakładu produkcyjnego w Prenzlau Boryszew rozpoczął odbudowę zakładu w Prenzlau

16 marca 2016 r. Boryszew S.A. rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Prenzlau. Zakończenie prac planowane jest na grudzień br., a uruchomienie produkcji seryjnej plastikowych, galwanizowanych komponentów motoryzacyjnych - na luty 2017 r.

Inwestycja w Prenzlau o łącznej wartości ponad 21,8 mln euro jest kluczowa dla realizacji przyjętej przez Boryszew strategii rozwoju w sektorze motoryzacyjnych. W hali o powierzchni ok. 15 tys. m2 powstanie nowoczesna linia technologiczna do galwanizacji elementów plastikowych, o wydajności prawie 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanych rocznie, wraz z halą wtrysku oraz odpowiednim zapleczem biurowym i socjalnym. Uruchomienie fabryki planowane jest na początek 2017 r.

Powstający w Prenzlau zakład jest kluczowy z punktu widzenia naszych planów rozwoju segmentu motoryzacyjnego. Dzięki niemu uzyskamy nowoczesne moce produkcyjne – mówi Cezary Pyszkowski, członek Zarządu Boryszew S.A odpowiedzialny za rozwój segmentu motoryzacyjnego Grupy.


Konstrukcja hali i podłączenie podstawowych instalacji zajmie około 5 miesięcy. Instalację linii galwanizacyjnej planujemy na sierpień – mówi Lutz Suhrbier, General Manager w Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH – Kolejny etap to audyty, które przeprowadzać będą nasi kluczowi klienci.– dodaje.

W zakładzie Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH w Prenzlau zatrudnienie znajdzie docelowo około 350 osób


]]>
read-news?title=Boryszew+rozpocz%C4%85%C5%82+budow%C4%99+zak%C5%82adu+produkcyjnego+w+Prenzlau&cmn_id=1115 2016-03-17 09:36:34 1115
Zmiana siedziby spółki Z dniem 1 stycznia 2016 roku nowy adres Boryszew S.A. to: Warszawa (03 – 301) ulica Jagiellońska 76


]]>
read-news?title=Zmiana+siedziby+sp%C3%B3%C5%82ki&cmn_id=1105 2015-12-30 13:40:00 1105
Boryszew finalistą rankingu Gazety Bankowej Firma z Energią 24 listopada podczas uroczystej Gali przedtsawiciel Grupy Boryszew odebrał wyróznienie od Gazety Bankowej w rankingu eksporterów Firma z energią.  


]]>
read-news?title=Boryszew+finalist%C4%85+rankingu+Gazety+Bankowej+Firma+z+Energi%C4%85&cmn_id=1104 2015-11-26 11:01:18 1104
Ponad 60 mln zł zysku netto Grupy Boryszew po trzech kwartałach 2015 r Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2015 r. osiągnęła ponad 60 mln zysku netto, 107,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach przekraczających 4,3 mld zł.


]]>
read-news?title=Ponad+60+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+po+trzech+kwarta%C5%82ach+2015+r&cmn_id=1103 2015-11-17 14:05:00 1103
Zapytanie Ofertowe na wykonanie badan do projektu z dnia 12.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2015
 


]]>
read-news?title=Zapytanie+Ofertowe+na+wykonanie+badan+do+projektu+z+dnia+12.11.2015&cmn_id=1102 2015-11-13 10:56:42 1102
Boryszew partnerem merytorycznym Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej SIGG to prawdopodobnie najpopularniejszy wśród młodzieży program edukacyjny wprowadzający w tajniki rynku kapitałowego i uczący inwestowania na giełdzie. Szacuje się, że łączna liczba uczestników w dotychczasowych edycjach przekroczyła już 200 tys. 

Cieszę się, że po raz kolejny Boryszew będzie wpierał Szkolną Internetową Grę Giełdową. Jako spółka obecna na giełdzie od niemal 20 lat chętnie angażujemy się we wszelkie działania, których celem jest edukacja – edukacja ukierunkowana na zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny, która nie jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w polskich szkołach. Wciąż jeszcze w powszechnej świadomości lokata bankowa jest jedynym sposobem na pomnażanie oszczędności. Ważne jest poszerzanie horyzontów, pokazywanie realiów rządzących światem finansów oraz mechanizmów rządzących współczesnym rynkiem kapitałowym. Taka wiedza ułatwia budowanie pewnej, stabilnej finansowo przyszłości. Co ważne projekty tego typu przynoszą korzyści nie tylko uczestnikom, bowiem dobrze wykształcone, świadome społeczeństwo wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy. - mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. - partnera merytorycznego gry giełdowej.


]]>
read-news?title=Boryszew+partnerem+merytorycznym+Szkolnej+Internetowej+Gry+Gie%C5%82dowej&cmn_id=1101 2015-11-10 13:20:57 1101
Boryszew otrzymał nagrodę od Bloomberg Businessweek 21 października podczas uroczystej gali Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga odebrał nagrodę Bloomber Businessweek za opracowywanie  i wdrażanie nowych technologii we współpracy z ośrodkami naukowymi. Relacja z gali rozdania nagród dostępna będzie w listopadowym numerze Bloomberg Businessweek Polska.

Dodatkowe informacje na stronie Rzeczpospolitej


]]>
read-news?title=Boryszew+otrzyma%C5%82+nagrod%C4%99+od+Bloomberg+Businessweek&cmn_id=1100 2015-10-22 15:48:22 1100
Boryszew wysoko na liście 2000 Rzeczpospolitej W corocznym rankingu Rzeczpospolitej "Lista 2000" Boryszew zajął 57 miejsce wśród największych polkskich spółek,

W podrankingu największych spółek giełdowych zajął 20 miejsce, jest także 19-tym największym polskim eksporterem spośród sklasyfikowanych podmiotów.


]]>
read-news?title=Boryszew+wysoko+na+li%C5%9Bcie+2000+Rzeczpospolitej&cmn_id=1099 2015-10-22 10:11:21 1099
Boryszew zyskał 30 mln zł na innowacje Grupa Boryszew otrzyma z NCBiR prawie 30 mln zł dofinansowania dla innowacyjnego projektu poświęconego nowej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium.

W ostatnich dwóch latach szeroko rozumiana Grupa Boryszew pozyskała wraz ze współpracującymi ośrodkami naukami ponad 44 mln zł dofinansowania na 6 projektów związanych w opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii. Środku unijne przyznane zostały miedzy innymi na projekty związane z segmentem motoryzacyjnym Boryszewa (Maflow) a także metali nieżelaznych (ZM Silesia, Huta Oława, NPA Skawina).


]]>
read-news?title=Boryszew+zyska%C5%82+30+mln+z%C5%82+na+innowacje&cmn_id=1098 2015-10-06 13:19:46 1098
21% wzrostu przychodów Grupy Boryszew w IH 2015 Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła 53,4 mln zysku netto (wzrost o 7% r/r), 69,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,06 mld zł (wzrost o 21% r/r).


]]>
read-news?title=21%25+wzrostu+przychod%C3%B3w+Grupy+Boryszew+w+IH+2015&cmn_id=1096 2015-09-02 14:39:03 1096
Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow  Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow

• Boryszew S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę EUR 10.000.000
• Celem finansowania jest wieloletnie wsparcie ekspansji zagranicznej Grupy
• Środki z kredytu posłużą rozbudowie zakładów wchodzących w skład Grupy Maflow zlokalizowanych w Chinach, Indiach i Meksyku
więcej


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+pozyska%C5%82a+finansowanie+BGK+na+rozw%C3%B3j+Grupy+Maflow&cmn_id=1095 2015-06-15 15:59:01 1095
Boryszew w pierwszej 30 największych polskich firm wg „Wprost” Grupa Boryszew znalazła się na 29. miejscu listy 200 największych polskich przedsiębiorstw według tygodnika „Wprost”. O pozycji w rankingu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 roku, które w Boryszewie wyniosły ponad 5 mld zł.

Ranking 200 największych polskich przedsiębiorstw, opracowany przez tygodnik „Wprost”, stanowi unikalne zestawienie rodzimych firm, które w zeszłym roku wygenerowały najwyższe przychody oraz zyski. Boryszew, który zajął 29. pozycję na liście, jest także samodzielnym liderem rankingu w branży motoryzacyjnej oraz zajmuje drugie miejsce w branży chemicznej.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+pierwszej+30+najwi%C4%99kszych+polskich+firm+wg+%E2%80%9EWprost%E2%80%9D&cmn_id=1094 2015-06-08 14:14:40 1094
Boryszew na 57 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej: Lista 500 Grupa Boryszew zajęła 57 miejsce w rankingu największych firm polskich "Lista 500" przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita".


]]>
read-news?title=Boryszew+na+57+miejscu+w+rankingu+Rzeczpospolitej%3A+Lista+500&cmn_id=1092 2015-05-19 15:04:37 1092
Prawie 37 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2015r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2015 r osiągnęła 36,8 mln zysku netto, prawie 50 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zannualizowany zysk na akcje wyniósł 0,55 zł wobec 0,06 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy były o ponad 20% wyższe od wyniku uzyskanego w IQ 2014 i wyniosły niemal 1,5 mld zł.


]]>
read-news?title=Prawie+37+mln+z%C5%82+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2015r&cmn_id=1091 2015-05-18 16:02:33 1091
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o wypłacie dywidendy 28 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o wypłacie dywidendy
w wysokości 10 gr na akcję.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 2 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 roku.


]]>
read-news?title=Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+S.A.+zadecydowa%C5%82o+o+wyp%C5%82acie+dywidendy&cmn_id=1090 2015-04-29 09:37:35 1090
Rekordowe wyniki Grupy Boryszew. Ponad 156 mln zł zysku netto Grupa Boryszew w 2014 r. miała ponad 210 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 138% r/r) oraz niemal 156 mln zł zysku netto (wzrost o 183% r/r). Przychody Grupy przekroczyły 5 mld zł a EBITDA 323 mln zł. To najlepsze wyniki w historii spółki.

 więcej

 


]]>
read-news?title=Rekordowe+wyniki+Grupy+Boryszew.+Ponad+156+mln+z%C5%82+zysku+netto&cmn_id=1087 2015-03-23 13:15:13 1087
Boryszew ERG z kolejnym patentem Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis. Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane w branży medycznej i zabawkarskiej. Tereftalan bis jest plastyfikatorem wykorzystywanym powszechnie w przetwórstwie PCV.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Boryszew+ERG+z+kolejnym+patentem&cmn_id=1085 2015-03-09 11:05:05 1085
Cezary Pyszkowski Członkiem Zarządu Boryszew S.A. 22 grudnia 2014 r Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko Członka zarządu Boryszew S.A.. Jednocześnie struktury Grupy opuszcza Paweł Surówka, który wraca do sektora finansowego obejmując stanowisko managerskie w instytucji finansowej w Niemczech.


]]>
read-news?title=Cezary+Pyszkowski+Cz%C5%82onkiem+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A.&cmn_id=1076 2015-01-09 11:05:43 1076
Główny akcjonariusz Boryszew S.A. Roman Karkosik uhonorowany nagrodą „Przedsiębiorca 25 lat wolności”. W warszawskim hotelu GROMADA 29 listopada br. odbyła się gala „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”, podczas której przedstawiono Laureatów VIII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VIII edycji konkursu „Perły Medycyny” oraz Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Polskiego Samorządu.

Nagrodę specjalną "Przedsięborca 25 lecia wolności" otrzymał główny akcjonariusz Boryszew S.A. Roman Karkosik. 


]]>
read-news?title=G%C5%82%C3%B3wny+akcjonariusz+Boryszew+S.A.+Roman+Karkosik+uhonorowany+nagrod%C4%85+%E2%80%9EPrzedsi%C4%99biorca+25+lat+wolno%C5%9Bci%E2%80%9D.&cmn_id=1075 2014-12-03 14:48:38 1075
Piotr Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. oddział Maflow nagrodzony na Moto Solutions 20 listopada br. podczas 5. Forum MotoSolutions - best practices dla przemysłu motoryzacyjnego zostały po raz pierwszy przyznane Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego.

Piotr Wiśniewski - Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. oddział Maflow odebrał nagrodę Top Manager.
Przyznano ją m.in. za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację zakładów Maflow, przejętych przez Boryszew w 2010 roku, zbudowanie silnej działającej globalnie organizacji, co przekłada się na stały wzrost i rosnącą rentowność.


]]>
read-news?title=Piotr+Wi%C5%9Bniewski%2C+Dyrektor+Zarz%C4%85dzaj%C4%85cy+Boryszew+S.A.+oddzia%C5%82+Maflow+nagrodzony+na+Moto+Solutions&cmn_id=1074 2014-11-28 11:01:32 1074
Relacje inwestorskie Boryszewa wysoko w rankingu Gazety Giełdy Parkiet W przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet badaniu poświęconym jakości relacji inwestorskich spółek z WIG 30 Boryszew zajął wysokie 9 miejsce z oceną powyżej średniej dla całego indeksu.

W trwającym od 15 września do 15 października badaniu relacji inwestorskich wzięło udział ponad 27,5 tys. osób. Odpowiadali oni na pytania na temat jakości i sposobów komunikacji warszawskich blue chipów z czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego.

„Staramy się, aby wszystkie prowadzone przez nas działania komunikacyjne uwzględniały specyfikę i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców. Wdrażamy nowe rozwiązania i wykorzystujemy nowoczesne technologie, aby dotrzeć do inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Cieszę się, że nasza praca została dobrze oceniona w badaniach Parkietu.” – mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że są obszary w których możemy poprawić niektóre elementy. Będziemy nad nimi pracować, by w kolejnym rankingu znaleźć się jeszcze wyżej.”

***
Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Grupa zatrudnia ponad 8000 pracowników w kilkudziesięciu zakładach produkcyjnych na 3 kontynentach.
W pierwszym półroczu 2014 r Grupa Boryszew osiągnęła 51 mln zysku netto, 79,1 mln zł zysku na działalności przy przychodach 2,53 mld zł
 


]]>
read-news?title=Relacje+inwestorskie+Boryszewa+wysoko+w+rankingu+Gazety+Gie%C5%82dy+Parkiet&cmn_id=1073 2014-10-29 15:50:53 1073
Wyniki spółki Boryszew po I półroczu 2014 - Film Komentarz Prezesa Piotra Szeligi do wyników Grupy Boryszew po I półroczu 2014.

Zapraszamy do obejrzenia : www.youtube.com/watch?v=oUKQ3Ngabpk


]]>
read-news?title=Wyniki+sp%C3%B3%C5%82ki+Boryszew+po+I+p%C3%B3%C5%82roczu+2014+-+Film&cmn_id=1071 2014-09-03 15:38:17 1071
NPA Skawina - na międzynarodowych targach ENERGETAB 16-18.09.2014 NPA Skawina weźmie udział w największych w Polsce Międzynarodowych Energetycznych Targach, które odbędą się w dniach 16-18 września w Bielsku Białej.

 

więcej informacji na stronie targów: www.energetab.pl/index.php


]]>
read-news?title=NPA+Skawina+-+na+mi%C4%99dzynarodowych+targach+ENERGETAB+16-18.09.2014&cmn_id=1070 2014-09-02 15:43:10 1070
Zysk netto Grupy Boryszew w I półroczu 2014 roku wzrósł o 72% Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła 50,2 mln zysku netto (wzrost o 72% r/r), 79,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 66% r/r) przy przychodach 2,53 mld zł (wzrost o 3,8% r/r).


]]>
read-news?title=Zysk+netto+Grupy+Boryszew+w+I+p%C3%B3%C5%82roczu+2014+roku+wzr%C3%B3s%C5%82+o+72%25+&cmn_id=1069 2014-09-02 09:18:34 1069
Ukazał się raport półroczny 2014r. ]]> http://www.boryszew.com.pl/szczegoly-raportu?irr_id=2132 2014-08-28 09:20:23 1068 Grupa Boryszew wyróżniona Volkswagen Group Award Boryszew S.A., jako pierwsza polska firma otrzymała prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom.

 

wiecej informacji


]]>
read-news?title=Grupa+Boryszew+wyr%C3%B3%C5%BCniona+Volkswagen+Group+Award+&cmn_id=1062 2014-06-27 14:47:56 1062
Zawarcie ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie Zarząd Boryszew S.A. (Emitent. Spółka), informuje, że:

W dniu 17 czerwca 2014 roku zawarł z Udziałowcami Spółki Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (dalej: TPC), ostateczne umowy nabycia udziałów Spółki TPC

więcej informacji

 


]]>
read-news?title=Zawarcie+ostatecznych+um%C3%B3w+nabycia+udzia%C5%82%C3%B3w+Tensho+Poland+Corporation+Sp%C3%B3%C5%82ka++z+o.o.+z+siedzib%C4%85+w+Ostaszewie&cmn_id=1060 2014-06-18 15:34:14 1060
Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga wziął udział w debacie „Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju. 5 czerwca Prezes Zarządu Boryszew S.A. Piotr Szeliga wziął udział w debacie „Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju. Zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” oraz HSBC Bank Polska.

 

72dpiMAD20140605_021.jpg     72dpiMAD20140605_022.jpg

72dpiMAD20140605_011.jpg     72dpiMAD20140605_006.jpg

Chiny są jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla polskich przedsiębiorców. Ale prowadzenie działań biznesowych i inwestowanie w Chinach wymaga nie tylko wiedzy o tym rynku ale także umiejętności poruszania się w tym jakże odmiennym od europejskiego otoczeniu biznesowym. O najczęściej spotykanych barierach a także szansach dyskutowano
w debacie “Globalna ekspansja: droga przez mękę czy droga do raju”, która miała miejsce
5 czerwca 2014 w Centrum Konferencyjo - Biznesowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Ogromny potencjał rynku Chińskiego wynikający zarówno z demografii jak i ogromnego tempa prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych jest faktem ogólnie znanym. W połączeniu
z rosnącą liczbą coraz zamożniejszych konsumentów aspirujących do klasy średniej otrzymujemy miejsce wydawałoby się idealne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnicy debaty zwracali uwagę na szybko postępujące zmiany w otoczeniu administracyjnym a także stopniową poprawę kultury biznesowej w Państwie środka. Jednocześnie podkreślali kluczową rolę bezpośrednich relacji z klientami, które w znacznie większym stopniu determinują o sukcesie, niż podpisane umowy.
Prezes Boryszew S.A. Piotr Szeliga przypomniał o długiej historii zakładów Grupy w Chinach. Jego zdaniem jedną z głównych przeszkód w funkcjonowaniu w rzeczywistości chińskiej jest obawa przedsiębiorców przed nierównym traktowaniem podmiotów w przypadku sporu prawnego z lokalnym przedsiębiorcą.
Debata zakończyła się konkluzją, iż pomimo przeciwności warto uczestniczyć w przemianach zachodzących w chińskiej gospodarce.
W dyskusji udział wzieli:


• dyrektor zarządzający Bank HSBC w Czechach, Michael Hordley,
• dyrektor pionu zarządzania środkami finansowymi Banku HSBC na Europę, Timothy Fitzpatrick,
• prezes zarządu Boryszewa, Piotr Szeliga
• doradca zarządu Raben Group, Andrzej Siess,
• dyrektor China Desk na Europę w banku HSBC, Victor Wang.
• dyrektor odziału Baranowo z Grupy Mlekovita, Stanisław Duch.
• członek zarządu nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem oraz likwidację szkód w Euler Hermes Services, Tomasz Starus.
 


]]>
read-news?title=Prezes+Zarz%C4%85du+Boryszew+S.A.+Piotr+Szeliga+wzi%C4%85%C5%82+udzia%C5%82+w+debacie+%E2%80%9EGlobalna+ekspansja%3A+droga+przez+m%C4%99k%C4%99+czy+droga+do+raju.+&cmn_id=1059 2014-06-12 09:05:58 1059
Boryszew S.A. uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie Tensho Poland Corporation 10 czerwca 2014 roku Boryszew S.A. otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) decyzję o wydaniu zgody na  przejęcie kontroli nad Tensho Poland Corporation Spółka z o.o.

Tym samym spełniony został warunek zawieszający zawartych w dniu 17 kwietnia 2014 roku umów nabycia udziałów TPC. Ostateczne umowy sprzedaży udziałów zostaną zawarte w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgody Prezesa UOKiK.


]]>
read-news?title=Boryszew+S.A.+uzyska%C5%82+zgod%C4%99+Prezesa+UOKiK+na+przej%C4%99cie+Tensho+Poland+Corporation&cmn_id=1058 2014-06-11 16:20:46 1058
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A.  25 czerwca o godzinie 12:00 rozpocznie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A.

więcej informacji


]]>
read-news?title=Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+S.A.&cmn_id=1057 2014-06-04 11:30:40 1057
16,5 mln zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2014 r Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2014 r osiągnęła 16,5 mln zysku netto z działalności kontynuowanej, prawie 34 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach porównywalnych do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,23 mld zł w IQ 2014r).

więcej


]]>
read-news?title=16%2C5+mln+zysku+netto+Grupy+Boryszew+w+IQ+2014+r&cmn_id=1056 2014-06-04 11:29:20 1056
NPA SKAWINA – otrzyma 2 811 965,30 PLN wsparcia Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Oddziału Nowoczesne Produktu Aluminiowe Skawina pisemne potwierdzenie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendowania projektu pt. Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych do wsparcia w wysokości 2 811 965,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy).

Celem projektu jest osiągnięcie skokowego postępu w dziedzinie technologii i materiałoznawstwa, który pozwoli dostarczyć na rynek odpowiednio obrobione, nowoczesne stopy Al, w szerokim zakresie przewyższające obecną ofertę rynkową w Europie.
Rynek przewodów elektrycznych podlega w ostatnich latach intensywnym zmianom, które polegają na dopasowaniu coraz wyższych wymogów klientów, odnośnie efektywności przesyłu z możliwościami materiałowymi (postęp w dziedzinie stosowanych stopów) i wiedzą na temat procesów obróbczych (procesy odlewania, walcowania, obróbki cieplnej, nowe kształty/przekroje drutów i przewodów).
Kluczowym zagadnieniem jest podniesienie obciążalności prądowej linii przesyłowych bez konieczności wymiany słupów energetycznych. W tym obszarze jednym z najciekawszych kierunków badań w ww. zakresie jest rozwój stopów aluminium do zastosowań w produkcji przewodów napowietrznych:
Cel projektu zostanie osiągnięty we współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2015 roku.
Wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu - 5 126 540,54 PLN.
Wartość dofinansowania dla projektu - 2 811 965,30 PLN.
Poziom dofinansowania w projekcie - 54,85%.
 


]]>
read-news?title=NPA+SKAWINA+%E2%80%93+otrzyma+2+811+965%2C30+PLN+wsparcia&cmn_id=1051 2014-04-24 13:47:38 1051
Boryszew S.A. podpisał warunkową umowę zakupu przejęcia spółki Tensho Poland Corporation. Boryszew SA podpisał z Mitsui&Co. Ltd., Tensho Electric Industries Co. Ltd. i Sanko Corp. Ltd. warunkową umowę zakupu Tensho Poland Corporation. Dotyczy ona zakupu fabryki komponentów z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość transakcji to 10,6 mln euro.

więcej informacji: http://boryszew.com.pl/komunikaty-prasowe


]]>
read-news?title=Boryszew+S.A.+podpisa%C5%82+warunkow%C4%85+umow%C4%99+zakupu+przej%C4%99cia+sp%C3%B3%C5%82ki+Tensho+Poland+Corporation.&cmn_id=1050 2014-04-22 16:09:56 1050
Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia Spółki Tensho Poland Corporation Zakupy dotyczą Tensho Poland Corporation Spółki z o.o. (TPC). Przedmiotem transakcji jest 80% udziałów za kwotę 1,6 mln € odkupionych od Mitsui & Co. Limited, Mitsui & Co. Deutschland, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Sanko Corp. Ltd oraz przejęcie zadłużenia odsetkowego TPC za kwotę 9 mln €, co razem stanowi 10,6 mln €.
TPC jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym elementów dla przemysłu telewizyjnego (zarówno detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne), plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne.
 


]]>
read-news?title=Podpisanie+Listu+intencyjnego+w+sprawie+nabycia+Sp%C3%B3%C5%82ki+Tensho+Poland+Corporation&cmn_id=1049 2014-03-27 11:27:19 1049
Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A. Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 marca 2014r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o scalenie akcji Emitenta, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 w liczbie 2.200.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 10:1.
W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 zarejestrowanych będzie 220.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 21 marca 2014r.
 


]]>
read-news?title=Z%C5%82o%C5%BCenie+wniosku+do+KDPW+o+scalenie+akcji+Boryszew+S.A.&cmn_id=1048 2014-03-11 09:28:34 1048
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BORYSZEW ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Raport IV kwartał 2013


]]>
read-news?title=SKR%C3%93CONY+SKONSOLIDOWANY+RAPORT+KWARTALNY+GRUPY+KAPITA%C5%81OWEJ+BORYSZEW+ZA+IV+KWARTA%C5%81+2013+ROKU&cmn_id=1047 2014-02-27 10:00:02 1047
Boryszew przygotowuje scalenie akcji Boryszew S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zadecydować o przeprowadzeniu scalenia akcji spółki. NWZA planowane jest na 17 lutego 2014 r.

Boryszew S.A. planuje przeprowadzenie resplitu w stosunku 10:1. Oznacza to, że każde 10 akcji zostanie scalonych w jedną. W wyniku procesu scalenia, wartość nominalna akcji Boryszew SA o wartości 0,10 zł zostanie podwyższona do kwoty 1,00 zł. a liczba akcji zmniejszy się z 2.200.000.000 do 220.000.000. Kapitał zakładowy spółki się nie zmieni.


]]>
read-news?title=Boryszew+przygotowuje+scalenie+akcji&cmn_id=1041 2014-01-22 11:55:00 1041
Boryszew sponsorem koncertu Kapitalna Warszawa Boryszew S.A. został sponsorem koncertu organizowanego w ramach kolejnej akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Kapitalna Warszawa. Koncert, który jest m.in. podsumowaniem I edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego odbył się 27 stycznia 2014 w stołecznym Teatrze Ateneum.

więcej

 


]]>
read-news?title=Boryszew+sponsorem+koncertu+Kapitalna+Warszawa&cmn_id=1039 2014-01-21 10:34:46 1039
Boryszew wśród typów analityków na początek roku 2014 W przeprowadzonej przez Gazetę Giełdy Parkiet w 10 biurach maklerskich ankiecie dotyczącej preferencji inwestycyjnej Boryszew znalazł się wśród najczęściej wymienianych spółek z WIG 40.

więcej

 


]]>
read-news?title=Boryszew+w%C5%9Br%C3%B3d+typ%C3%B3w+analityk%C3%B3w+na+pocz%C4%85tek+roku+2014+&cmn_id=1038 2014-01-13 10:44:11 1038
Pierwszy kontrakt dla nowych zakładów Boryszewa w Toruniu Na terenach należących do Boryszew S.A. oddział Elana, Grupa Boryszew rozpoczyna produkcję komponentów samochodowych. Pierwszy kontrakt podpisano z Grupą Volkswagen - jego wartość to 120 mln zł.

Grupa Boryszew, wraz z rozwojem motoryzacyjnej części koncernu rozpoczyna w Toruniu produkcję komponentów motoryzacyjnych do dwóch modeli niemieckiego giganta:Caddy oraz T6. Jednocześnie w ramach podpisanych kontraktów spółka produkować będzie w Niemczech komponenty do VW Tiguan. Łączna wartość wszystkich kontraktów zdobytych w ostatnich tygodniach, obejmująca swoim zasięgiem także produkcję w Niemczech wynosi 240 mln złotych.


]]>
read-news?title=Pierwszy+kontrakt+dla+nowych+zak%C5%82ad%C3%B3w+Boryszewa+w+Toruniu&cmn_id=1037 2013-11-29 10:09:46 1037
Wyniki Grupy Boryszew po III kwartałach 2013r Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2013 r osiągnęła 47,4 mln zysku netto, 93,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,7 mld zł


]]>
read-news?title=Wyniki+Grupy+Boryszew+po+III+kwarta%C5%82ach+2013r&cmn_id=1033 2013-11-14 13:42:00 1033
Boryszew ERG nawiązał współpracę z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Wchodzący w skład Grupy Boryszew – Boryszew ERG nawiązał długoterminową współpracę z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Współpraca obejmuje swoim zakresem nie tylko staże i praktyki dla lubelskich studentów, ale także pozwala na wspólne badania a następnie wdrażanie do seryjnej produkcji innowacyjnych produktów chemicznych.


]]>
read-news?title=Boryszew+ERG+nawi%C4%85za%C5%82+wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99+z+Uniwersytetem+Marii+Curie+-+Sk%C5%82odowskiej+w+Lublinie&cmn_id=1032 2013-11-13 10:54:52 1032
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie. PLAN_POLACZENIA_BRS_Nylonbor_ERG.pdf


]]>
read-news?title=Podj%C4%99cie+decyzji+o+zamiarze+po%C5%82%C4%85czenia+Boryszew+S.A.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie+oraz+Boryszew+ERG+S.A.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie+i+Nylonbor+Sp.+z+o.o.+z+siedzib%C4%85+w+Sochaczewie.&cmn_id=1020 2013-10-23 18:41:24 1020
Boryszew w WIG 30 23 września 2013r Boryszew S.A. wszedł w skład WIG 30 - najbardziej prestiżowego, skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy indeksu.


Boryszew S.A. międzynarodowy koncern dynamicznie rozwijający się w branży metali nieżelaznych i automotive wszedł 23 września w skład prestiżowego indeksu WIG 30 skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy.


„Skala prowadzonej działalności zarówno w wymiarze liczbowym, jak i czysto geograficznym jednoznacznie predestynuje nas do WIG30. Jestem przekonany, że informacja o włączeniu Grupy w skład WIG30 ucieszyła wszystkich naszych akcjonariuszy tym bardziej, że Boryszew należy do czołówki najbardziej płynnych spółek na warszawskim parkiecie. Jest to oczywiście także motywator do jeszcze bardziej wytężonej pracy, której odzwierciedleniem będą nie tylko wyniki finansowe, ale i zadowolenie akcjonariuszy wyrażone wzrostem kursu akcji Boryszewa".– mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Skutecznie i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju segmentu automotive, a widoczna w naszych działaniach determinacja w realizacji przyjętej i przedstawionej naszym akcjonariuszom wizji rozwoju Boryszewa doceniana jest przez szeroko rozumiany rynek.” – dodaje Prezes Boryszewa.


]]>
read-news?title=Boryszew+w+WIG+30&cmn_id=1019 2013-09-25 11:03:15 1019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew SA odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013. Zarząd Boryszewa Spółki Akcyjnej, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r.


]]>
read-news?title=Walne+Zgromadzenie+Akcjonariuszy+Boryszew+SA+odb%C4%99dzie+si%C4%99+w+dniu+24+czerwca+2013.&cmn_id=1002 2013-06-17 08:14:11 1002
Impexmetal SA (spółka zależna od Boryszew SA) uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę biurowca i apartamentowca w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) w Warszawie Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013r. pozwolenie na budowę zespołu wielofunkcyjnego stało się ostateczne. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzję nr 53/WOL/13 o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu wielofunkcyjnego na działce zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9,w skład którego wchodzą biura oraz część usługowo - apartamentowa.

Pozwolenie dotyczy działki o nr ewidencyjnym 47 położonej w obrębie 6-01-04 wraz z uzbrojeniem technicznym na terenie działki o nr 38/5 w obrębie 6-01-04., zlokalizowanej w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie.

WIZUALIZACJA_WRZESIE___2012_OBOWIAZUJACA_re.jpg


]]>
read-news?title=Impexmetal+SA+%28sp%C3%B3%C5%82ka+zale%C5%BCna+od+Boryszew+SA%29+uzyska%C5%82+ostateczne+pozwolenie+na+budow%C4%99+biurowca+i+apartamentowca+w+Centralnym+Obszarze+Biznesu+%28COB%29+w+Warszawie&cmn_id=1001 2013-06-17 08:13:35 1001
Zjazd grupy kapitałowej Boryszew W dniach 17-19 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie czołowych menadżerów z Grupy Pana Romana Karkosika.

 


]]>
read-news?title=Zjazd+grupy+kapita%C5%82owej+Boryszew&cmn_id=1000 2013-06-17 08:11:14 1000