Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Informacje finansowe 2014

A A A

grafika_polrocze_raport.jpg

Informacje finansowe Boryszew SA

 

excel_logo.pngPobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł  255 791 237 342 270 941  284 578
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł   17 102   14 915 11 566  4 099
Zysk (strata) brutto tys. zł 14 129 11 541 9 983  -496
Zysk (strata) netto tys. zł 11 476 9 263 7 628  -2 819
Przepływy netto tys. zł 623 -12 924 12 672 -5 286
Przepływy netto z działalności operacyjnej tys. zł -13 258 6 024 47 511 30 160
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej tys. zł -13 046 -24 271 -67 403 -47 851
Przepływy netto z działalności finansowej
tys. zł 26 927 5 323 32 564 12 405
Aktywa razem tys. zł 1 278 298 1 327 583 1 403 549  1 428 177
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 799 427 838 836 796 025  829 311
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 109 086 128 762 116 440 144 011
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 690 341 710 074 679 585 685 300
Kapitał własny tys. zł 478 871 488 747 607 524  598 866
Kapitał zakładowy tys. zł 228 906 228 906 248 906  248 906
Liczba akcji (tys. szt.)   220 000 220 000 220 000  240 000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   2,18 2,22 2,76  2,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   0,05 0,04  0,04 -0,01

 Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew

excel_logo.pngPobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 1 228 587 1 305 343 1 295 678 1 228 512
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł   33 957   45 165 77 650  53 583
Zysk (strata) brutto tys. zł 23 302 39 548 52 351  36 500
Zysk (strata) netto tys. zł 10 973 25 425 40 343  33 170
Przepływy netto tys. zł 11 573 -35 953 -7 988 20 679
Przepływy netto z działalności operacyjnej tys. zł 24 162 82 397 -27 373 95 365
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej tys. zł -35 581 -77 926 -111 818 -72 087
Przepływy netto z działalności finansowej tys. zł 22 992 -40 424 131 203 -2 599
Aktywa razem tys. zł 3 067 874 3 190 421 3 419 939  3 350 187
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 1 848 840 1 936 270 1 985 915  1 915 938
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 314 764 366 740 393 866  423 188
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 1 467 754 1 506 379 1 531 634  1 458 487
Kapitał własny tys. zł 633 639 657 307 821 022  851 434
Kapitał zakładowy tys. zł 228 906 228 906 248 906  248 906
Liczba akcji (tys. szt.)   220 000 220 000 220 000  240 000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   2,88 2,99 3,73  3,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   0,05 0,12 0,18  0,14

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »